Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin 16. sayısı çıktı

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin 16. sayısı yayımlandı.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin 16. sayısı çıktı

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin 16. sayısı yayımlandı.

Bu sayıda:

İsmail Avcı, “16. Asır Şairlerinden Lutfi’nin Manzum Kırk Hadisi” başlıklı makalesinde 16.asır şairlerinden Lutfî’nin daha önce varlığından haberdar olmadığımız manzum kırk hadis tercümesini incelemiş ve metnini ilim âlemine dergimiz aracılığı ile sundu.

Âdem Ceyhan ve Sercan Koşik, “Cemâlî’nin Risâle-i Durûb-ı Emsâli” başlıklı makalelerinde Cemâlî’nin derlediği atasözlerini yayına hazırladılar.

Suat Donuk ise “Cemaleddin İshak el-Karamanî’nin Bilinmeyen Şiirleri” adlı makalesinde Cemaleddin ishak el-Karamanî’nin daha önce bilinmeyen 60 şiirini iki nüshaya dayalı olarak ortaya koydu.

Abdülkerim Gülhan, “Fal Kültürü ve Bir Manzum Nebat Falnamesi Örneği” başlıklı yazısında fal kültürü üzerinde durmakta ve bir manzum falname tanıtıyor.

Yunus Kaplan ise “Fehîm-i Kadîm’in Bahr-ı Tavîli” başlıklı makalesinde bir nazım şekli olan bahr-i tavîli tanıtmakta ve Fehîm-i Kadîm’in örneklerini vermekte.

Volkan Karagözlü, “Tazarru-nâme’nin Söz Düzeni –I-“ başlıklı yazısında estetik nesrin en önemli örneklerinden biri kabul edilen Tazarru-nâme’nin üslup özelliğini ortaya koymayı amaçlıyor. Üç bölüm halinde düşünülen çalışmanın tazarru-namenin söyleyiş özelliklerini belirlemeyi hedefleyen ilk bölümünde söz düzeninin çeşitleri, nitelikleri ve edebî esere katkıları incelenmiş.

İlyas Kayaokay, “Ortega Gasset ve Erich Fromm ile Nedîm’in Aşk Nazariyesine Dair Ortak Husûsiyetler” başlıklı makalesinde iki Batılı düşünürün aşk konusundaki düşünceleri ile klâsik Türk şairlerinden Nedîm’in aşk düşüncesini beşeri aşk üzerinden karşılaştırmış ve ciddi benzerlikler tespit etmiş.

Bu sayının son yazısı ise Bünyamin Ayçiçeği’nin “Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe Şiir Mecmuaları: İnceleme-Dizin” başlıklı indeksi. Nuruosmaniye Kütüphanesinde yer alan Türkçe şiir mecmuaları öncelikle Marmara Üniversitesinde bir proje kapsamında hazırlanmıştı. Bu projede yer alan mecmuaların indeksini aynı zamanda proje ekibinden olan Bünyamin Ayçiçeği herkesin istifadesine sunmak üzere taranabilir bir halde hazırladı.

Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2016 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2016, 12:18
banner25
YORUM EKLE

banner26