Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi çerçevesinde İLKE ve İLEM ortaklığında Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı gerçekleştirilecek.

Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı

İslam Ahlak Düşüncesi Projesi çerçevesinde devam eden etkinliklerden biri olarak İLKE ve İLEM ortaklığında yeni bir çalıştay gerçekleştirilecek. "Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Çalıştayı" adını taşıyan etkinlik, niyetin, davranışın meydana gelme sürecinin kilit aşamalarından biri olarak ahlâkın en temel kavramlarından biri olduğuna dikkat çekecek.

Gerek dinî gerekse felsefi düşüncede niyet, eyleme değer katan ve onu anlamlı kılan unsur olarak değerlendirilir. Bu yönüyle niyet ve niyetin çeşitli durumları, hem dindarlığın hem ahlâklı olmanın anlamı konusunda belirleyici öneme sahiptir. Buna rağmen niyet konusunun nazarî boyutları yeterli derinlikte incelemeye konu olmamıştır.

Niyet Çalıştayı'nın temel amacı, İslam düşünce geleneklerinde niyet olgusunun nasıl ele alındığını üç açıdan derinlemesine tartışmaktır. Birincisi, niyetin, fiilin oluşumundaki rolü hakkındaki görüş ve teorileri belirlemektir. Niyetin psikolojik izahının inceleneceği bu aşamada, herhangi bir fiil yapıldığında fiili gerçekleştirme sürecinde hem niyetin nasıl oluştuğu hem de niyetin fiilin tercihine katkısı tartışılacaktır. İkincisi ise fiilin hukukî, dinî ve bilhassa ahlâkî değerinin takdirinde niyetin katkısı ne ve hangi ölçüde olduğudur. Bu bağlamda değerin niyetle bağlantısı, değerler arasındaki ilişkinin tespitinde niyetin rolünün ne olduğu da tartışılması beklenen meselelerdendir. Üçüncüsü ise bir fiilin failine verdiği isim ve tanımda niyetin rolüdür. Kuşkusuz bu, hem fiilin belirli bir isimle adlandırılmasında niyetin rolü nedir sorusunun bir başka versiyonudur hem de fiilin değerinin tespitinde niyetin rolünün ne olduğu sorusuyla yakından ilişkilidir. Bu ana soruların doğurduğu birçok alt soru ile çalıştayın daha verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Çalıştay, 30 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında İLKE Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Detaylar: http://ilke.org.tr/etkinlikler/dini-felsefi-dusuncede-niyet-calistayi

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2016, 12:11
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26