Din ve müzik ilişkisi konuşulacak

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 26-27 Nisan tarihleri arasında Din ve Müzik konulu sempozyum düzenliyor.

Din ve müzik ilişkisi konuşulacak

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 26-27 Nisan tarihleri arasında Din ve Müzik konulu ulusal sempozyum düzenliyor.

Program şöyle:

26 NİSAN 2012 PERŞEMBE

KAYIT: 8.30-9.00

Açılış konuşmaları: 9.00-10.00

Açılış konseri: 10.00-11.00

Açılış kokteyli: 11.00-11.30

BİRİNCİ OTURUM:

11.30-13.00

A SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haydar Sur (İstanbul Üniversitesi)

Enbiya Yıldırım (Prof. Dr.), Cumhuriyet Üniversitesi

İslam Öncesi ve Hz. Peygamber Dönemi Arabistan Coğrafyasında Müzik ve Müzik Aletleri

Adil Yavuz (Doç. Dr.), Konya Üniversitesi

Müzikle İlgili Hadislerin Sıhhat ve Delâlet Açısından Değerlendirilmesi

Yasin Kurban (Yard. Doç. Dr.), Muş Alparslan Üniversitesi

İslam ve İnsan Doğası Açısından Müzik

Behlül Düzenli (Dr. /İmam-Hatip), Diyanet İşleri

Hadis Kaynaklarına Göre Müzik

ARA: 13.00-14.30

İKİNCİ OTURUM:

14.30-16.00

A SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez (İstanbul Üniversitesi)

Feza Tansuğ (Prof. Dr.)

Tasavvuf ve Şamanizm Arasındaki Tarihsel Etkileşim: Etnomüzikolojik Bir Değerlendirme

Ahmet Hakkı Turabi (Doç. Dr.), Marmara Üniversitesi

İlk Dönem İslâm Dünyasında Dînî Mûsikî

Ahmet Hamdi Furat (Yard. Doç. Dr.), İstanbul Üniversitesi

Osmanlı Döneminde ‘Musîkî ve Devran’ın Cevazı Üzerine Yazılmış Risaleler

Bülent Aksoy (Öğr. Gör. Dr.), Boğaziçi Üniversitesi

Osmanlı Dünyasında Dini Musiki-Dindışı Musiki İlişkileri

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya (İstanbul Üniversitesi)

Oya Levendoğlu Öner (Prof. Dr.), Türker Erol (Öğr. Gör.), A. Tolga Özdemir (Araş. Gör.), Erciyes Üniversitesi

Geleneksel Türk Müziği’nde Mistik Unsurlar

Hasan Arslan (Yard. Doç. Dr.),İnönü Üniversitesi

Müzik Terapi ve Dînî Müzik

Haşmet Altınölçek (Öğr. Gör. Dr.), İstanbul Teknik Üniversitesi

Mevlevîlikte Müzik ve Semânın Terapötik Etkileri

ARA: 16.00-16.15

ÜÇÜNCÜ OTURUM:

16.15-17.45

A SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza Tansuğ

Ayhan Erol (Prof. Dr.) Dokuz Eylül Üniversitesi

Küyerel Eksende İslami Popüler Müzik

Mustafa Tekin (Doç. Dr.) İstanbul Üniversitesi

Türkiye'de Müzik ve Dinsellik -Sosyolojik Bir Yaklaşım-

Vejdi Bilgin (Doç. Dr.), Uludağ Üniversitesi

Popüler Dinî Müzik Ve İktidar İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış

B SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Hakkı Turabi (Marmara Üniversitesi)

Bilal Yorulmaz (Yard. Doç. Dr.) Marmara Üniversitesi

Bir Din Eğitimi Aracı Olarak Dini Müziğin Kullanımı

Emel Funda Türkmen (Yard. Doç. Dr.), Safiye Yağcı (Araş. Gör.), Afyon Kocatepe Üniversitesi

Anadolu İmam Hatip Liselerindeki Dini Müzik Öğretim Programının Değerlendirilmesi

İsmail Demirezen (Yard. Doç. Dr.) İstanbul Üniversitesi

Tüketim Toplumu ve Dini Musikinin Metalaşma Serüveni

27 NİSAN 2012 Cuma

DÖRDÜNCÜ OTURUM:

9.00-10.30

A SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Özdemir (İstanbul Üniversitesi)

Rûhî Ayangil (Prof.)

Dînî Müzik ve Eğitim

Ferdi Koç (Yard. Doç. Dr.) Sakarya Üniversitesi

Türk Din Mûsikîsinde Ud Sazının Yeri ve Önemi

Ali Tüfekçi (Araş. Gör. Dr.), İstanbul Teknik Üniversitesi

Müzik Tarihimizde Neyzen Dinî Kişilikler

Rumeysa Çavuş, Fatih Üniversitesi

Kentli Dindar Ne Dinler? Bir Temsil Aracı Olarak Müzik

B SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet Safa Yeprem (Kocaeli Üniversitesi)

Tahir Pekasil (Yard. Doç. Dr.) Mardin Artuklu Üniversitesi

Mardin’de Süryani Hafızası: Kültürel Belleğin Ritmik Aktarımı

Feyzan Göher Vural (Yard. Doç. Dr.) Timur Vural (Dr.) Selçuk Üniversitesi

Büyük Uygur Devleti Döneminde Dini Müzik

Mehmet Tıraşcı, (Araş. Gör.) Şırnak Üniversitesi

Güneydoğu Anadolu ve Çevresinde Arapça, Kürtçe ve Zazaca Mevlidler ve Müzikal Olarak İcra Ediliş Tarzları

ARA: 10.30-11.00

BEŞİNCİ OTURUM

A SALONU: 11.00-12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sıtkı Gülle (İstanbul Üniversitesi)

İrfan Başkurt (Doç. Dr.) İstanbul Üniversitesi

Din Dersi Kitaplarında Öğretim Materyali Olarak Kullanılan Müzik Parçalarının Din Eğitimi Açısından Tahlili (4. Sınıflar Türkiye ve Almanya Örneği)

Mehmet Safa Yeprem (Doç. Dr.) Kocaeli Üniversitesi

Müzik Eğitimindeki Dini Motifler

Banu Mustan Dönmez (Yard. Doç. Dr.),Derya Karaburun (Araş. Gör.), İnönü Üniversitesi

Antakya Rum Ortodokslarının Dinsel Müzik Pratikleri

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vecdi Akyüz (Marmara Üniversitesi)

Necdet Çağıl (Prof. Dr.) Atatürk Üniversitesi

Kutsal Metinler ve Müzik

Nurettin Turgay (Doç. Dr.) Dicle Üniversitesi

Kur’ân ve Sünnet Açısından Estetik (Müziğin Bu Alandaki Yeri)

Zehra Canan Bayer (Yard. Doç. Dr.), Kocaeli Üniversitesi

Eski ve Yeni Ahit Metinlerinin Müzik Temasıyla Birlikte İmgeleşmesi

ARA: 12.30-14.30

ALTINCI OTURUM

14.30-16.00

A SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Tekin (İstanbul Üniversitesi)

Fazlı Arslan (Doç. Dr.), Erciyes Üniversitesi

Kur’an Tecvidi-Müzik Notasyonu İlişkisi Üstüne

Süleyman Erguner (Yard. Doç. Dr). Okan Üniversitesi

Günümüz Ezan Kıraatinin (Tilâvetinin) Değerlendirilmesi

Bedri Mermutlu (Dr.)

Mevlid Musikisinde Makam Seyri Üzerine Nadir Nüshalara Dayalı Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Mehmet Fahri Furat (Araş. Gör. Dr.) İstanbul Üniversitesi

Türkiye’de İşitsel Dinî Mirasın Arşivlenmesi

ARA

16.00-16.15

YEDİNCİ OTURUM (KAPANIŞ OTURUMU)

16.15-17.45

A SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi Gündüz (İstanbul Üniversitesi)

Burhanettin Tatar (Prof. Dr.), Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İslam Toplumlarında Dini Metin Algısının Dönüşümünde Müziğin Rolü

Yurdagül Mehmedoğlu (Prof. Dr.) Marmara Üniversitesi

İhsan Kavrayışı ve Mûsikînin Muhayyel Diliyle Kendini Anlamlandırma

Hatice Toksöz (Yard. Doç. Dr.) Süleyman Demirel Üniversitesi

Kindî’nin Düşünce Sisteminde Müzikal Seslerle Âlemdeki Düzen Arasındaki İlişki

Yer: İstanbul Universitesi İlahiyat Fakultesi

 

Burak Gültekin haber verdi

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2012, 00:14
YORUM EKLE

banner19

banner13