Din ve Hayat'tan iletişim ve din dili dosyası

Din ve Hayat dergisinin 22. sayısı 'İletişim ve Din Dili' dosyasıyla çıktı..

Din ve Hayat'tan iletişim ve din dili dosyası

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi’nin ortak yayını olan Din ve Hayat dergisinin 22. sayısı yayınlandı. 4 ayda bir yayınlanan ve bir konu özelinde, dosya konularıyla çıkan derginin bu sayısı “İletişim ve Din Dili”ne ayrıldı. İletişim sahasının ve bu alanda vasıtaların gün geçtikçe çeşitlenmesi ve kontrolsüz hale gelmesi bu sahada vahiy ve sünnet ışığında ölçülerin yeniden gözden geçirilmesini zaruri kılmıştır. Bu amaca matuf olarak hem iletişim alanında ölçüleri ortaya koymak hem de zeminini kaybeden din dili için konunun uzmanlarınca ölçü ve özeleştiri kapısını aralamak adına yayınlanan dergide “Vahiy İlkeleri Işığında İletişimin Ölçüsü ve Sınırı” başlıklı yazıyı Doç. Dr. Hülya Alper; “Din Dili, Kur’an Dili” başlıklı yazıyı Prof. Dr. Mustafa Öztürk; “İletişim ve İnsan” başlıklı yazıyı Prof. Dr. Emre Bağce; “Popüler Kültür Medya ve Değişen Dindarlık” başlıklı yazıyı Dr. Ekmel Geçer; “Rasyonalist Yaklaşımın Din Diline Etkisi” başlıklı yazıyı ise Yard. Doç. Dr. Harun Çağlayan kaleme almışlar. Bunun yanında derginin bu sayısında yer alan pek çok kıymetli ismin makalelerinin yanında Yusuf Kaplan, Prof. Dr. Turan Koç, Dr. Yüksel Salman ve Yavuz Selim Kurt ile yapılan söyleşileri okumanız mümkün.

İletişim ve Din Dili dosyası bu sahada çalışma yapmak isteyenler için kaynak değeri taşıyan bir sayı... Konunun dinî, tarihi, felsefi, ahlakî, kültürel, sosyal ve güncel yönlerinin ele alındığı derginin bu sayısı internet üzerinden www.dinvehayatdergisi.com ve www.istanbulmuftulugu.gov.tr adresinde, basılı hali ise İstanbul İl ve ilçe müftülüklerinden temin edilebilir.

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2014 Cuma 10:58 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2014, 10:58
YORUM EKLE

banner19

banner36