Din ve Hayat dergisinin yeni sayısı raflarda

Din ve Hayat dergisinin 37. sayısı yayımlandı.

Din ve Hayat dergisinin yeni sayısı raflarda

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi ortak yayını olan Din ve Hayat Dergisi 37. Sayısı “İrfan ve Tasavvuf” dosya konusu ile yayımlandı. Din ve Hayat Dergisi dönem dönem gündemlerimizde farklı zaviyelerden değerlendirilmiş olan Tasavvuf konusunu yine çıkışına medar olan saiklerin ışığında anlamak ve anlatmak üzere bir dosya hazırladı.

İrfan ve Tasavvuf dosyası “Tasavvuf’un İslamiliği” meselesine dair İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın yazısı ile başlıyor. Tasavvuf’u Kur’an ve Sünnet ekseninde yeniden yorumlayan iki yazı ise Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve Prof. Dr. Salih Çift’e ait. Prof. Dr. Ekrem Demirli “Bir Din Bilimi Olarak Tasavvufu Anlamak” üst başlığı ile kaleme aldığı yazısında tartışmaların merkezinde tasavvufu değerlendirirken, tasavvufun ne’liği ve yerine vurgu yapıyor. Dr. Öğretim Üyesi Hacı Bayram Başer “Tasavvuf Tarihinin Dönemlendirilmesi”ni incelerken, Prof. Dr. Kadir Özköse ise “Bir İlim Dalı Olarak Tasavvuf ve Diğer İlimlerle İrtibatı”nı kaleme aldı.  Madde ile Mana savaşında insanı büyük bir kıskacın içine alan Modernizm eleştirisini ve İrfana duyulan ihtiyacı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç yazdı. Rüyalar üzerinden sapkın ve saptırılmış düşüncelere yol açan bakış açısının yanlışlığını ve hakikatte rüyanın neye tekabül ettiğini Fatma Bayram dergimiz için kaleme aldı. Osmanlı Toplumunda Tasavvufu Doç. Dr. Ali Namlı, Balkanlarda Tasavvuf’u ise Doç. Dr. Ahmet Çapku yazdılar.

Bu sayıda tasavvufa dair meselelerimizi vuzuha kavuşturan soruşturma ve söyleşi yer alıyor. Bunlardan ilki Bursa’da Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Bilal Kemikli ile; ikincisi ise Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu ile gerçekleştirildi.

Yine bu sayıda ilim ve irfan dünyamızda tesiri büyük olan iki önemli ismi Merhum Mahir İz ve Selçuk Eraydın’ı Prof. Dr. Mustafa Uzun ve Prof. Dr. Mustafa Tahralı yazdılar.

İlerleyen sayfalarda Tasavvufun şiirle, musiki ile, edebiyatla, san’atla, tıpla irtibatını ortaya koyan birbirinden kıymetli isimler ve yazıları yer almaktadır.  

YORUM EKLE

banner19

banner13