Dil ve Edebiyat Yûnus Emre özel sayısı çıktı

Dil ve Edebiyat Dergisi, 2021’in “Yûnus Emre ve Türkçe Yılı” olması dolayısıyla Kasım’ı “Yûnus Emre Özel Sayısı”na ayırdı. Makalelerin, tahlillerin, incelemelerin, denemelerin ve şiirlerin bulunduğu özel sayıda Yûnus Emre, bütün yönleriyle ele alındı.

Dil ve Edebiyat Yûnus Emre özel sayısı çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin, KASIM 2021 sayısı Yûnus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü münasebetiyle UNESCO’nun, 2021 yılını “Yûnus Emre ve Türkçe Yılı” ilan etmesi dolayısıyla “Yûnus Emre Özel Sayısı”na ayrıldı. Üzeyir İlbak’ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 24 edebiyatçı, yazar, şair ve akademisyenin metinlerine yer verildi. Kapak resmini ise Hakan Hadi Kadıoğlu’nun çizdiği sayıda, Yûnus Emre’nin şair, mutasavvıf, dil müdafisi, âlim ve arif yönlerine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazılarının yanı sıra Yûnus’a atfedilmiş şiirler ve usta edebiyatçılardan alıntı ve çeviriler de özel sayıyı zenginleştiren metinler olarak dikkat çekiyor. 

Üzeyir İlbak, “Yûnus Emre Yılını Bitirirken” başlıklı giriş yazısında, Yûnus Emre’nin asırlar boyunca diriliğini koruyan saf Türkçenin önemine değinerek, “Yûnus Emre’ye ve Türkçeye bir kelime ile de olsa emeği geçen hiçbir şair ve yazarın ideolojik endişelerle yargılanmasını ve dışlanmasını doğru bulmuyoruz. Almanlar için Göte (Goethe), İspanyollar için Servantes (Cervantes) ve İngilizler için Vilyım Şekspir (William Shakespeare) ne anlama geliyorsa bizim için de Yûnus Emre aynı yerde ve aynı makamdadır” diyor. Geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan siyasetçi ve kültür insanı İsmet Uçma’yı da unutmayan İlbak, “Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey” başlıklı bir yazıyla Uçma’yı yâd ediyor.

Kasım 2021 Dil ve Edebiyat dergisi “Yûnus Emre Özel Sayısı”nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

 

01 / Yûnus Emre Yılını Bitirirken • Üzeyir İlbak

05 / Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey • Üzeyir İlbak

07 / Yûnus Emre -şiir- / Necip Fazıl Kısakürek

08 / XIII. Asırdan XX. Asra Kurucu-Kurtarıcı-Öncü Olarak Yûnus Emre • Üzeyir İlbak

17 / “Bizim Yûnus” Yûnus Bizim de Biz Kimiz? • Vedat Eğilmez

21 / Hangi Yûnus? Bizim Yûnus • Hakan Hadi Kadıoğlu

42 / Sanatta Tikel-Tüzel Kişilik Sorunu: Yûnus Emre • Zafer Acar

48 / Yûnus Emre Mektebi: Kurucu Nesil • Orhan Kemâl Tavukçu

62 / Yûnus Emre’nin Üslubunun Dilbilimsel/Dilbilgisel Temelleri • Muharrem Daşdemir

67 / Yûnus Emre’nin Dili • Fahir İz

71 / Yûnus Emre ve Dil Sorunu • Prof. Dr. Louis Bazın Çeviri: Orhan Tahsin Günden

78 / İslâm Bülbülü -şiir- • Murat Ertaş

79 / Buğday ile Nasibin Asırlık Güneşi -şiir- • Hayrettin Taylan

80 / Yûnus Emre Şiirinin Kaynakları • Mustafa Özçelik

84 / Yûnus Emre’ye Göre “Varsayılacak Hayat” • Erdoğan Boz

87 / Yûnus Emre’de Bir Varlık Tecrübesi Olarak Şiir • Vefa Taşdelen

95 / Yûnus Emre’nin “Yine” Redifli Gazeli Üzerine • Büşra Belek

98 / Yûnus Emre: Sırrıyla Sırlanmış Bir Memba • Elif Sönmezışık

102 / Bir Fütüvvet Teşkilatı Mensubu Olarak Yûnus Emre • Lütfi Bergen

110 / Edebiyat Tarihçisi Gözüyle Çağını Aşan Yûnus Emre • Agâh Sırrı Levend

114 / Bu da Molla Yûnus: Yûnus Emre’nin Pek Dile Getirilmeyen Yönü • Ekrem Sakar

118 / Yûnus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri • Prof. Dr. Fikret Türkmen

124 / Mehmet Kaplan’ın Yûnus Emre Algısı ya da Bir Sığınak Olarak Yûnus • Nuray Alper

130 / Karaman’da Yûnus Emre’nin Huzurunda İstimdat • Yusuf Yıldırım

133 / Karıncalar Volta Atar mı? • Mehtap Altan

136 / Yurdumdur Gözlerin -şiir- • Mehmet Baş

YORUM EKLE

banner36