Dil ve Edebiyat'tan Nizâmî Gencevî özel sayısı

Kardeş ülke Azerbaycan’da 2021’in “Nizâmî Gencevî Yılı” olması dolayısıyla Dil ve Edebiyat dergisi, Aralık ayını “Nizâmî Gencevî Özel Sayısı”na ayırdı. Makalelerin, tahlillerin ve incelemelerin bulunduğu özel sayıda kültür coğrafyamızın dilleriyle yazan yazarlar Nizâmî Gencevî’yi anlattı.

Dil ve Edebiyat'tan Nizâmî Gencevî özel sayısı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin ARALIK 2021 sayısı, Nizâmî Gencevî’nin vefatının 800. yıl dönümünde kardeş ülke Azerbaycan’da 2021 “Nizâmî Gencevî Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla “Nizâmî Gencevî Özel Sayısı”na ayrıldı. Üzeyir İlbak’ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 11 edebiyatçı, yazar ve akademisyenin metinlerine yer verildi. Kapak resmini Hakan Hadi Kadıoğlu’nun çizdiği sayıda, Nizâmî Gencevî’nin hayatı, şiiri ve ilmine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazıları bulunuyor.

Üzeyir İlbak, “Üstat Sezai Karakoç’a Rahmet” başlıklı giriş yazısında, geçtiğimiz ay Rahmet-i Rahman’a kavuşan Diriliş şairi Seza Karakoç hakkında cümlelere yer verdi. “Hayatı boyunca yaşadığı çağı bütün eserlerinde eleştiren, çağın ve sistemin imkânlarından faydalanmayı asgari düzeyde tutan ‘tavır sahibi’ biriydi Sezai Karakoç” diyen İlbak, Karakoç’un hayatı boyunca bu tavrında ödün vermediğinin altını çizdi. Dil ve Edebiyat dergisinin art arda yayımladığı özel sayıların 2021’e atfedilen özel şahsiyetlere ayrıldığını ve Nizâmî Gencevî sayısını da bu sebeple hazırladıklarını dile getiren İlbak, sayının hazırlık aşamasında destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

 

Aralık 2021 Dil ve Edebiyat dergisi “Nizâmî Gencevî Özel Sayısı”nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

 

01 Üstat Sezai Karakoç’a Rahmet • Üzeyir İlbak

04 Nizâmî Gencevî ve İskendernâme • Nimet Yıldırım

12 Nizâmî Gencevî'nin Millî ve Edebî Kimliği Üzerine • Seyfeddin Rzasoy

17 Câmî ve Nevâyî'nin Gözüyle Genceli Nizâmî • Adnan Karaismailoğlu

20 Genceli Nizâmî’nin Leylâ ile Mecnûn’u • İbrahim Akyol

24 Mahzen-i Esrâr'da Coğrafya • Gökhan Gökmen

29 Nizâmî Gencevî'nin Mahzen'ü'l-Esrâr'ında Söz ve Sözün Önemi • Gökhan Çetinkaya

33 Hamse Nazireleri • Cemile Hasanzade - Nasib Göyüşov

39 Nizâmî Gencevî ve Emir Hüsrev Dehlevî’nin Eserlerinin Karşılaştırmalı Tahlili • Könül Hacıyeva

47 Nizâmî Gencevî’nin 'İskender' Hikâyesinde Zikrettiği Dinî Şahsiyetler • Funda Türkben Aydın

56 Nizâmî Gencevî'nin Hayatı ve Eserleri • Meliha Şemsizade

77 Yûnus Emre ve Türkçe Yılı Münasebeti'yle Türkçe Şûrası

YORUM EKLE