Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin bahar sayısı çıktı

Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin 23’üncü (Bahar-2021) sayısı yayımlandı. Akademik çevrelerin takdirini kazanan derginin bu sayısında, 18 makaleye, bir çeviriye ve 2 kitap tanıtımına yer verildi.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi'nin bahar sayısı çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından yılda iki defa yayımlanan uluslararası hakemli beşeri-sosyal bilimler dergisi Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın, 23’üncü sayısı çıktı. 2010 yılında yayın hayatına başlayan; dil, edebiyat, folklor, kültür, halk edebiyatı, çeviri bilimi, dil ve edebiyat eğitimi gibi ağırlıklı olarak filoloji alanına ait makalelere yer veren derginin editörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Koçak yapıyor.

Yayın dili Türkçe olan, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türkçelerinden makaleler de kabul eden Dil ve Edebiyat Araştırmaları dergisine hem basılı hem de TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemi üzerinden elektronik ortamdan ulaşılabildiği gibi Türkcell Dergilik uygulamasından da okunabiliyor.

 

Dil ve Edebiyat Araştırmaları’nın Bahar 2021 sayısındaki makaleler şöyle sıralandı:

Muhittin DOĞAN, Ömer Seyfeddin’in “Mehdi ve Türbe” Hikâyelerinde Balkanlara Bakış

Celal ASLAN - Mustafa KAYA, Dönüşen Kimlik: Reis Bey

Birol BULUT, Ziya Gökalp’ın Manzumelerinde Toplumsal Hafızanın İnşası Olarak Mitik Mekân

Yunus Emre ÖZSARAY, İnsan Nesne İlişkilerini Ömer Seyfettin Hikâyelerinden Okumak

Turgay ANAR, Bilinmeyen Bir El Yazması Seyahatnâme: Kâtip Fâik’in “Almanya Seyahatnâmesi”

Burcu GÖKGÖZ KURT, Bağlama Kuramı ve Türkçedeki Kendisi Artgönderimsel İfadesine Yakından Bakış

Ayşegül GÖKSEL - Ali Fuat ARICI, Çağdaş Çocuk Kitaplarında Yer Alan Aile Büyüklerinin Sunuluş Biçimleri Üzerine Bir Araştırma

Şafak ALTUNSOY, Düşsel ve Romantik: Keats’in “Lamia”sında Türsel Çeşitlilik

Seydi KİRAZ - Mustafa DEMİR, Halk Edebiyatında Taşlama: Yazıcı Murtaza Örneği

Emrah ATASOY, Luigi Pirandello’nun Altı Karakter Yazarını Arıyor Oyununda Aile ve Özdönüşümsellik Tartışması

Hayrunisa TOPÇU, Müzik-Edebiyat İlişkisinin Metinlerarası Yorumları: Aşk-ı Muhabbet Sevda

Mesut KÖKSOY - Rıfat IŞIK, Raḍvâ ʻÂşûr’un Hurma Ağacını Gördüm (Ra’eytu en-Naḫl) Eserindeki Kısa Hikâyelerin Teknik İncelemesi

Harun GÖÇERLER - Nurseda KALEMCİ, Dijital / Dijitalleştirilmiş Edebi Metinlerin Yabancı Dil Bilgisinin Gelişimine Katkıları

Esin EREN SOYSAL, Betimleyici Çeviri Araştırmaları Çerçevesinde Furûğ Ferruhzâd’ın “Günah”

Adlı Şiirinin Türkçe Çevirilerinin Analizi

Cafer ÖZDEMİR, Sun’ullah-ı Gaybî Divan’ında Aşk Yolculuğu

Ekrem SAKAR, Türkçede Eş Biçimlilik Meselesi

Mevlut CEYLAN, Göç ve Edebiyat: Londra’nın Türk Göçmenleri

Mehmet Mert SUNAR, XIX. Yüzyıl Başları Üsküdar’ında Ekonomik ve Toplumsal Bir Güç Olarak

Yeniçeriler

Yazan: Şeccad AYDINLU - Çeviren: Umut BAŞAR, Farsça İki Tarihî Metinde Efrasiyab’ın Türkçe Adı

Mehmet Şamil DAYANÇ, Eski Köye Yeni Roman’ın Konumu/Alımlanışı, Niyeti ve Anlatı Stratejisi

Ercan AKÇORA, Hakikatin Peşinde Bir Kitap: Mimesis

YORUM EKLE