Derin Tarih’in Mart 2023 sayısı ‘Balkanlar’da Osmanlı Barışı’ çıktı.

Derin Tarih dergisinin Mart 2023 sayısı çıktı. Derginin kapak dosyası ise “Balkanlar’da Osmanlı Barışı” başlığını taşıyor.

Derin Tarih’in Mart 2023 sayısı ‘Balkanlar’da Osmanlı Barışı’ çıktı.

Derin Tarih’in Mart 2023 sayısı ‘Balkanlar’da Osmanlı Barışı’ çıktı.

“Balkanlar’da Osmanlı Barışı” dosyasında, Samet Tınas Balkanlar’ın fethi, iskânı ve elde tutuluşunun altın değerindeki formülü olan istimâlet politikasını ele alırken, Prof. Dr. Heath W. Lowry ile Osmanlıların Balkanlar’a nasıl baktığını konuşulmuş. Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu beş buçuk asırlık vatan toprağı olan Balkanlar’ın hususiyetlerine ve önemine değinirken Prof. Dr. Bilgin Aydın Balkanlar’ı boydan boya saran ilim yuvaları olan Osmanlı Medreseleri’ni kaleme almış. Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal Fatih Sultan Mehmed’in şeyhlerinden Hamza Dede Orloviç’in Bosna Hersek’teki menzilhanesini yazmış. Son olarak Araştırmacı İbrahim Boşbeşparmak Bosna’ya İslâm mührünü vuran Gazi Hüsrev Bey’i satırlara taşımış.

“Balkanlar’da Osmanlı Barışı” dosya konusu haricinde ise M. Uğur Derman, Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Prof. Dr. İsmail Kara, Dr. Rıza Kurtuluş, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Osman Atasoy, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Deniz Çıkılı, Tarihçi Büşra Gür, Oktay Türkoğlu, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Ahmet Yasin Çomoğlu ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme almış.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Ahmet Çınar’ın transkribe ettiği, Dürrüşehvar Sultan’ın muallimlerinden Mütekaid Binbaşı Kemâl’in Şuhûr-i Mübâreke-i Selâse eserinin latinize edilmiş hâlini bütün okurlarına armağan ediyor.

YORUM EKLE