Daha iyi bir Arapça öğrenimi için…

İmam- Hatip Liseleri tarihinde bir ilk daha gerçekleşiyor! 24-25 Aralık tarihlerinde “İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu” düzenleniyor.

Daha iyi bir Arapça öğrenimi için…

Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği, Ensar Vakfı ve Arapça Öğretmenleri Merkezi Derneğinin ortaklaşa düzenlediği “İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu” Ensar Vakfı Genel Merkezinde yapılacak. 

24-25 Aralık 2011 tarihlerinde, iki gün boyunca devam edecek olan sempozyumda 24 tebliğ sunulacak.

Bu sempozyum, Türkiye genelinde, Arapça öğretimi ile ilgili öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını, kullandıkları yöntem ve teknikleri, tecrübeleri, ders etkinliklerini ve iyi örnekleri paylaşmalarını sağlamak gayesiyle organize edilmektedir. Bununla birlikte, bu sempozyumun ana hedeflerini aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:

- İHL Arapça ve meslek dersi öğretmenlerinin bilgi, birikim, eğitim-öğretim yöntem-teknik ve ders materyallerini paylaşmaları,

- Eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması,

- "Arapça öğretiminde benim de bir önerim var" ,"Uygulayıp çok güzel sonuçlar aldığım tecrübelerim var" ve "Okulumdaki iyi örnekleri meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum" diyen öğretmenlerin tecrübe ve birikimlerini diğer meslektaşlarına aktarması ve paylaşması ve "iyi örneklerin" arttırılması,

- Derslerin program, kitap ve öğretim metotlarının geniş katılımlı çalışma toplantısıyla değerlendirilmesi, sonuçların ilgili kurumlarla paylaşılması,

Sempozyuma Prof. Dr. Musa Yıldız, Prof. Dr. Nurettin Ceviz, Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Vecdi Akyüz, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Prof. Dr. Ahmet Çelik, Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın’ın yanı sıra İmam Hatip Liselerinde Arapça dersine giren öğretmenler, genç akademisyenler ve MEB Talim Terbiye Kurulu Arapça kitap yazım heyetinde görev yapmış öğretmenler katılıyor.

Sempozyum Cumartesi saat 09.00’da Ensar Vakfı Genel Merkezindeki Konferans Salonunda başlayacak olup Pazar günü saat 15.00’da sona erecek. Sempozyumu izlemek için Anadolu’nun 20 farklı vilayetinden öğretmen ve akademisyen İstanbul’da bulunuyor…

Sempozyum İrtibat: Adem Varıcı: 0554 994 93 30

Sempozyum Sekretaryası   : 0212 521 97 54

www.akademidernegi.org.tr 

www.dem.org.tr

Yer : Ensar Vakfı Genel Merkezi

Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İstanbul

Saat : 09.00 - 17.15 (24 Aralık 2011)

09.30 - 14.30 (25 Aralık 2011)

BİRİNCİ GÜN : 24 Aralık 2011 Cumartesi

09.00 – 10.00: Açılış Konuşmaları

I. OTURUM

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Adem YERİNDE (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ABD Öğretim Üyesi)

10.00 – 10.15 İmam Hatip Liseleri Mesleki Arapça Dersi Öğretim Programı Çerçevesinde Arapça Öğretiminin Temel İlkeleri”

Yard. Doç. Dr. Erdinç DOĞRU (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ABD Öğretim Üyesi / MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kitap Yazım Komisyonu Danışmanı)

10.15 – 10.30 “Kaynak Yeterliliği ve Metot Açısından İmam Hatip Lisesi Arapça Ders Kitapları” Zeynep ARKAN (Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

10.30 – 10.45 “İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminin Tarihî Süreci” Dr. Sultan ŞİMŞEK (Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

10.45 – 11.00 “Arapça Öğrenilemiyor. Neden?” Sinan CIRIK (Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

11.00 – 11.30 Değerlendirmeler

11.30 – 11.45 Ara

II. OTURUM

Oturum Başkan : Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ

(Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

11.45 – 12.00 “Oyun Tekniğinin Arapça Öğretiminde Kullanımı” Gürkan DAĞBAŞI (Çankırı Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

12.00 – 12.15 “Uzaktan Eğitim Yoluyla Arapça Öğretimi ve Örnek Bir Ders Anlatımı”

Yard. Doç. Dr. Osman DÜZGÜN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)

12.15 – 12.30 “Radyo ile Arapça Dersleri ‘Radyo Dershanesi’ ” Salih Zeki KEŞ (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ABD Öğretim Görevlisi)

12.30 – 12.45 “Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Drama” Yard. Doç. Dr. İbrahim ÖZAY

(Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ABD Öğretim Üyesi)

12.45 – 13.15 Değerlendirmeler

13.15 – 14.00 Öğle Arası

III. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi / Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Başkanı)

14.00 – 14.15 “Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimleriyle İlgili Okuma Programları”

Prof. Dr. Musa YILDIZ (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ABD Öğretim Üyesi)

14.15 – 14.30 “2011’de Arapçayı Nasıl Öğretelim?” Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Başkanı)

14.30 – 14.45 “el-Avamil”den Arapça Öğretiminde Modern Öğretim Teknikleriyle Nasıl Faydalanılabilir?” Prof. Dr. Nurettin CEVİZ (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ABD Öğretim Üyesi)

14.45 – 15.00 “Arapça Öğretiminde İmam Hatip Birlikteliği / Ayrılığı” Doç. Dr. Yakup CİVELEK (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ABD Bölüm Başkanı)

15.00 – 15.30 Değerlendirmeler

15.30 – 15.45 Ara

IV. OTURUM

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı)

15.45 – 16.00 “Öğrenci Merkezli Arapça Öğretimi (Etkinlikler ve Model Uygulamalar)”

Nazif YILMAZ (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü MESBİL Koordinatör Öğretmen)

16.00 – 16.15 “İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminde Dil Becerisi” Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

16.15 – 16.30 “Arapça Pratik Dersinde Uyulması Gereken Ana İlkeler ve Örnek Ders Sunumu” Mahmut SÜLEYMAN (Akademistanbul Arapça Öğretim Üyesi)

16.30 – 16.45 “İmam Hatip Liselerinde Arapça Konuşma Öğretimine Etkinlik Temelli Bir Yaklaşım” Murat DEMİR (Ankara Gölbaşı Şehit S. Koçak Anadolu İmam Hatip

Lisesi Arapça Öğretmeni)

16.45 – 17.15 Değerlendirmeler

İKİNCİ GÜN : 25 Aralık 2011 Pazar

V. OTURUM

Oturum Başkanı : Yard. Doç. Dr. Abdussamet BAKKALOĞLU (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

09.30 – 09.45 “Kuran Kavramları Temelli Arapça Öğretimi” Abdullah KÖSEOĞLU (Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

09.45 – 10.00 “İmam Hatip Liselerinde Örnek Bir Proje Olarak ‘Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları’ ” Dr. Muhammed AĞIRAKÇA

(Arapça Yarışmaları Genel Koordinatörü / Akademistanbul Genel Müdürü)

10.00 – 10.15 “Arapçada Yazım Kurallarında Uygulama Farklılıkları ve Öneriler”

Murat Serdar ŞADOĞLU (Akademistanbul Arapça Bölüm Başkanı)

10.15 – 10.30 “Arapça Öğretiminin Metodolojisi ve Yeterliliğinin Geliştirilmesi (İlahiyat Fakülteleri ve İhtisas Kursuna Temel Olması Bakımından Tecrübî Bir Bakış) ” İbrahim MEMİŞ (Edirne İl Müftü Yardımcısı)

10.30 – 11.00 Değerlendirmeler

11.00 – 11.15 Ara

VI. OTURUM

Oturum Başkanı : Ali ERDOĞDU (Arapça Öğretmenler Merkezi Birliği –İTTİHADDerneği Başkanı)

11.15 – 11.30 “Arapça Program Geliştirmede ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’: İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı Örneği” Araş. Gör. Murat Özcan

(Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ABD Araştırma Görevlisi)

11.30 – 11.45 “İlköğretim Arapça Dersi Öğretim Programı” Zeynep OKTAY (TTKB Arapça Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

11.45 – 12.00 “İletişimsel Yaklaşıma Göre Arapça Dersi İlköğretim Programı” Leman YERLİ

(TTKB Arapça Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi / Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça Öğretmeni)

12.00 – 12.15 “Arapça Öğretiminin Pragmatik Yönü ve Drama: Bir Uygulama” Araş. Gör. Ayşe Hümeyra KÜTÜKÇÜ (TTKB Arapça Programı Hazırlama Komisyonu Üyesi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Arap Dili ABD Araştırma Görevlisi)

12.15 – 12.45 Değerlendirmeler

12.45 – 13.30 Öğle Arası

VII. OTURUM

Oturum Başkanı : İhsan ERKUL (Maltape Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı)

13.30 – 14.30 Müzakereler ve Kapanış

14.30 – 14.45 Katılımcı Sertifikalarının Dağıtımı

 

Meryem Uçar haber verdi

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2011, 20:12
banner12
YORUM EKLE

banner19

banner13