Çin dış politikası okuma grubu

BİSAV’ın düzenlediği Çin dış politikası okuma grubuna katılmayı düşünenler 16 Şubat tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.

Çin dış politikası okuma grubu

21. yüzyılın ilk on yılında Çin'in yükselişi ve büyük bir güç olarak ortaya çıkışı, böyle bir gücün diğer ülkelerle ilişkilerinin nasıl şekilleneceği üzerine birçok soruyu da beraberinde getirdi. Çin hegemonya amacı güden bir güç müdür? Çin tehdidi tezi ne kadar gerçekçi? Çin kime, neden ve nasıl bir tehdit oluşturmaktadır? Çin diğer ülkeler ve uluslararası organizasyonlarla bütünleşme amacı güden barışçıl bir güç müdür? Bölgesel güvenlik sorunları içerisinde Çin nasıl ve hangi araçlarla "barışçıl" bir dış politika uygulamaktadır? Çin'in ekonomik yükselişi beraberinde güçlü, saldırgan bir ordu ve askeri teknoloji ortaya çıkaracak mı? Böyle bir ihtimal bölgesel ve küresel güç dengeleri, ticari ilişkiler ve sermaye hareketleri bakımından ne anlam ifade eder? 

Yukarıdaki sorulara benzer olarak oluşturulabilecek birçok soru ivedi ve kapsamlı bir şekilde cevaplanmayı beklemekte. Bilim ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği Çin dış politikası okuma grubu, Çin dış politikasının yapım süreçleri ve mekanizmaları, devlet yapısı, bölgesel ve küresel ilişkileri, toprak bütünlüğü ve temel çatışma alanları üzerinden yukarıdaki soruların cevaplarını aramayı amaçlamakta. Okuma grubuna katılmak isteyenlerin özellikle Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Asya Çalışmalarına ilgi duyması beklenmekte. Okuma grubunda tartışılması planlanan bazı konular aşağıdaki gibi.

 • Çin dış politikasının tarihsel mirası
 • Çin'in uluslararası düzen ve dünya algısı
 • Çin'de uluslararası ilişkiler teorisi tartışmaları (geleneksel ve modern tartışmalar)
 • Çin dış politikasının temel parametreleri (karar alma mekanizmaları ve araçlar)
 • Çin'in uluslararası siyasetteki konumu (ABD ile ilişkiler ve uluslararası örgütler)
 • Çin'in grand stratejisi
 • Küresel ekonomi ile bütünleşme
 • Bölgesel sorunlar (Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'da bölgesel güvenlik)
 • Toprak bütünlüğü, bölgesel çatışma alanları ve çözüm süreçleri
 • Askeri teknoloji ve modernizasyon
 • Uzak coğrafyalar (Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika)

Katılımcıların Asya ve Çin çalışmalarına ilgi duymaları, okumaları düzenli bir şeklide yapmaları, sunum ve sorularla tartışmaya aktif katılımları, okuma listesindeki bütün okumalar İngilizce olduğu için akademik metinleri anlayacak seviyede İngilizce bilmeleri beklenmektedir.

Bu çerçevede okuma grubuna katılmayı düşünen kişiler 16 Şubat 2014 tarihine kadar aşağıdaki linkten başvurularını yapabilirler.

//www.divandergisi.com/okuma2.aspx?formname=cindispolitikasi

Yayın Tarihi: 02 Şubat 2014 Pazar 00:26 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2014, 00:26
banner25
YORUM EKLE