Büyük Doğu Gençliği'nin 'İfâde'si

İfâde dergisi, Kayseri'de talebe olan Büyük Doğucu gençlerin gayreti ile haziran başında yayın hayatına başladı.

Büyük Doğu Gençliği'nin 'İfâde'si

İfâde dergisi, keyfiyet adamlarının yekûnu teşkil ettiği Kayseri'de talebe olan Büyük Doğucu gençlerin gayreti ile haziran başında yayın hayatına başladı. Dergi, diğer talebe dergilerinden daha fazla ciddiyet ve daha büyük hedefin güdücüsü olarak farklılık arz ediyor. Fark, elbette ki nisbet ettiği fikriyattan, Büyük Doğu'dan kaynaklanıyor. Fikrî yoğunluğu ilk sayısından belli olan dergi, büyük bir rağbetle karşılandı. İbtidaî heyecanından profesyelliğe akışına doğru Büyük Doğu Gençlik Hareketi(BDGH) adı ile de Türkiye genelinde "Gönüldaş Buluşmaları" tertib etmeye başladı. İlk olarak 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşen buluşmalar istikbal açısından hakîkaten ümit verici. Evvelâ fikirsiz olmamızdan ve bundan sebeb hareketsizliğimizden yakınan Üstad Necip Fazıl'ın arzu ettiği istikâmeti, elindeki imkânları zorlayarak değerlendirebilen İfâde kadrosu ve BDGH, hassaten imam hatib-üniversite gençliğinin ihtiyaçlarına cevâb olacak mahiyettedir.

İfâde ve BDGH, gâyelerini -istikbâle yol alıcı bir kitle- olarak değil, -istikbâle yol verici bir kadro- sahibi olmak şeklinde belirtiyor.

Üstad Necip Fazıl'ın Kayseri Hitâbesi'nde sarf ettiği sözlerle İfâde kadrosu ve Büyük Doğu Gençlik Hareketi'ni tebrik ediyorum: "Sizi, benimle beraber tebrik eden bütün Anadolu'dur."

 

Abdurrahman Hacımelek haber verdi

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2012, 21:08
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13