BİSAV'da İslam Felsefesi Okuma Grubu

M. Cüneyt Kaya’nın koordinatörlüğünde İslam Felsefesi Okuma Grubu toplantıları başlıyor.

BİSAV'da İslam Felsefesi Okuma Grubu

M. Cüneyt Kaya’nın koordinatörlüğünde yürütülecek olan ve katılımcıların İslam felsefesi klasiklerine nüfuz etme becerisini artırmayı hedefleyen İslam Felsefesi Okuma Grubu'nun Güz 2016’da yapılacak ikinci devresinde, İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) meşhur eseri el-İşârât ve’t-tenbîhât’ın “Makâmâtü’l-ârifîn” (Âriflerin Konumları) ve “Esrâru’l-âyât” (Olağanüstü Hadiselerin Sırları) başlıklı son iki bölümü merkeze alınarak klasik epistemoloji/psikoloji meseleleri tartışılacak.

Okuma grubuna katılım için tek şart, klasik metin okuyabilecek/takip edebilecek derecede Arapça bilgisine sahip olmaktır. 15 günde bir Cumartesi günleri 2 saatlik oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek grupta, katılımcıların metne hazırlanarak gelmeleri ve “okuma”ya aktif olarak iştirak etmeleri beklenmektedir.

Okuma grubunun ilk toplantısı 8 Ekim 2016 Cumartesi günü, katılımcılara bildirilecek saatte yapılacak.

Okuma grubuna katılmayı düşünen adaylar, 4 Ekim 2016 tarihine kadar aşağıdaki linkte yer alan formu doldurarak başvuru yapabilirler: //www.bisav.org.tr/sabit.aspx?contentid=153

YORUM EKLE