Bir tekkenin monografisi kaleme alınmış

Hayat Vakfı Beşikçizâde Tekkesi’ne karşı olan vefa borcunu ödemeye tekkeye dair bir kitap yayınlayarak başladı.

Bir tekkenin monografisi kaleme alınmış

Fatih Belediyesi tarafından tadilat ve tamiratı yapılan Beşikçizâde Tekkesi, Hayat Vakfı’na teslim edildi. Hayat Vakfı ilk olarak tekkeye karşı olan vefa borcunu ödemeye tekkeye dair bir kitap yayınlayarak başladı.

Tekkenin yeniden ihya edilmesinin yanında bir güzellik daha yapılmış ve tekkeyi bütün yönleriyle ele alan bir kitap hazırlanmış. Hayat Vakfı’nın basımını üstlendiği ve dağıtımını yaptığı bu eser Rıdvan Özdinç tarafından kaleme alınmış. Tekkenin tarihini, postnişinlerini, mimarisini, vakfiyesini ve haziresini inceleyen bu çalışma görsel malzemelerle de tekkenin kuruluşundan günümüze yaşadığı macerayı gözler önüne sermiş. Sonuna tekkenin geçmişten bugüne başına gelenlerin özeti mahiyetinde bir fotoğraf albümü konulmuş.

Bir tekke birçok tarikat!

Tekke Nakşî Beşikçizâde Süleyman Efendi tarafından kurulduktan kısa bir süre sonra yine Beşikçizâde tarafından tamir ediliyor ve vakfediliyor. Vasiyetinde oğlunu halife tayin etmesine rağmen bu gerçekleşmiyor ve tekke Kuşadalı İbrahim Halil’in şeyhi Beypazarî Ali Efendi’yle birlikte Halvetî tekkeleri arasına dahil oluyor. Kuşadalı İbrahim Halil, 19. Asrın en kudretli mutasavvıflarından birisidir. Bu yüzden tekkenin haziresine ona ait bir makam da yapılıyor. Ali Efendi sonrası tekke kısa süreliğine Halidî tekkeler arasına dahil oluyor ki bu tarih Halidîliğin İstanbul’a ilk geliş yıllarına denk geliyor. Üç yıl gibi kısa bir süre sonunda tekke tekrar Süleyman Efendi’nin talebelerine geçiyor. 19. asrın ortasına kadar devam eden bu devre, devrin kudretli şeyhlerinden Şeyh Râzî Efendi’nin talebesi Şeyh Saadeddin Efendi’nin tekkeye şeyh olmasıyla tekke Sünbülî tekkeler arasına katılıyor. Asrın sonunda Rufâî bir ismin tekkeye postnişin olduğu bilgisi meseleleri iyice karmaşık hale getiriyor. En sonunda 20. Asrın başında tekkeyi ikinci kez yapan Hasan Kamil Efendi tekkeye şeyh oluyor ve bu tarihten itibaren tekke Nakşî tekkeler arasına katılıyor.

Bir tekkede koca bir tarih yatıyor!

Bir taraftan baktığında Beşikçizâde Tekkesi, İstanbul’daki yüzlerce tekkeden birisi. Böyle baktığımız zaman bir tekkenin başına gelenlerle son iki yüz yılda başımıza gelenleri özdeşleştirmek insanda garip bir terk edilmişlik duygusu uyandırıyor. Tekkenin birçok tarikat arasında el değiştirmesi bir taraftan her şeye rağmen devam eden şeylere dikkatimizi çekiyor. Diğer taraftan tekkelerin ne kadar hayatın ve siyasetin içinde olduğunu görüyoruz. Gelenler, gidenler, tekkede ikamet edenler, zikir ve sohbet günleri. Tekkeye devam eden her cins ve sınıftan insan. Osmanlı’da kadın eğitiminde tekkelerin icra ettiği fonksiyon gibi tekkeyle hayatın buluştuğu birçok noktayı görmek mümkün.

“Beşikçizâde Tekkesi” kitaplaştı

Rıdvan Özdinç’in kaleme aldığı ve “Beşikçizâde Tekkesi” adıyla kitaplaşan bu tekke monografisi; arşiv belgelerinden, hatıralardan, mezar taşlarından bütün bir geçmişimize ve tarihimize dair izler ve ibretler taşımakta. Yüzlerce tekkeden birine ait bu kitap birçok tadilat ve tamir gören eserler hakkında da bu tür çalışmaların yapılmasının zaruretini gösteriyor bize. Her birinde bir tarihin saklı olduğu medreseler, tekkeler, hazireler sadece tadilat ve tamiratla değil bu taraflarıyla da Türk irfanına kazandırılırsa bizi yapan unsurlara dair birçok şey öğrenmiş olacağız.

 

Volkan Yahşi haber verdi

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2012, 21:51
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Kamil Büyüker
Kamil Büyüker - 7 yıl Önce

Eserle ilgili irtibat adresi göremedim ama satılır mı, yoksa vakıftan temin edilir mi? Paylaşım için teşekkürler.

Adem Yılmaz
Adem Yılmaz - 7 yıl Önce

temin ile ilgili ben araştırdım, Hayat Vakfı dağıtımı kendisi yapacakmış, tel:0212 5882545

banner19

banner13