Batıyı anlamak istiyorsak Hristiyanlığı iyi çözümlememiz lazım

Teoman Duralı, Medeniyet Tarihi seminerinde Roma devletinin dayandığı inanç ve felsefi anlayıştan sözetti.

Batıyı anlamak istiyorsak Hristiyanlığı iyi çözümlememiz lazım

Prof. Dr. Teoman Duralı’nın Medeniyet Tarihi semineri bu ay 29 Mart’ta gerçekleşti. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki söyleşisinde Roma devletinin dayandığı inanç ekseninden sözeden Duralı, Avrupa medeniyetinin de bu inanç sisteminden beslenen bir felsefe üzerine inşa edildiğine dikkat çekti: "Roma, olağandışı bir devlet. Çok geniş topraklara yayılıyor. Merkezi bir devlet ve bin yıl yaşamış. Avrupa’nın zihnine damgasını basmıştır.”

“Bütün dinlerde esas olan topluluktur, cemaattir ve o cemaati meydana getiren insanların dayanışmasıdır. Bireyi esas alan sermayecilik ile din birbirinin zıddıdır. Vahdet, vahiy dininde günah ve sevap sahibi bireydir. Karar bireye aittir. Ama yaşama düzeninde birliktelik var.” hatırlatmasında bulunan Prof. Duralı, konuşmasına şöyle devam etti: “Vahiy dinleri öncesi çok tanrılı dinlerin efsane ağırlığı Hıristiyanlığa geçmiştir. Bu bakımdan Hıristiyanlıkta istemediğiniz kadar çok efsane vardır. İslam özü itibariyle öbür dinlerle mukayese edildiğinde efsane açısından olağanüstü derecede yoksundur. Kur’an’da geçen efsanevari hikayeler çoğunlukla Müslümanlığın dışındaki Yahudilik ve Hıristiyanlığa aittir. Bu Müslümanlığın hem gücünü hem de zaafını ortaya koyar. Zaafı şu; bu kadar az mucizeye sahip bir dini akıl yoluyla anlatabiliriz. Mutezile kelamcılarının muazzam iddiası. Aklı Kur’an’ın üzerine bile çıkarma. Eş’ari de bundan beri değildir. Mutezile’deki kadar olmasa bile onlar da akla önem verir. Bu yaklaşım da İslam’ı inkar eden çağdaşçıların dini akıl yoluyla çürütmeye kalkmalarına yol açtı. Halbuki din akla dayanmaz. Akılla izah edilmez. Akıl mademki bir yaratıktır. Yaratık Yaratanı izah etmekten acizdir, mantık dışıdır. Yaradanını açıklaması, çözümlemesi saçmalıktır.”

İslam'ın bildirdiği her şeyin aklı selim olduğunun altını çizen Duralı, bu cümlesini de şöyle açıkladı: “İslam, akla aykırı değildir, yaşama düzlemindedir. Yaşama düzleminden çıktığınız andan itibaren Allah’la ilgili, melekleri, Peygamberleri ile ilgili bildirilenler akla dayatılamaz. Tek kaynağı vardır, Kur’an ve hadis. Bunun dışında kaynağı yoktur. Hıristiyanlıkta bu böyle değil. Batıyı anlamak istiyorsak bizden fersah fersah uzak bu inanç sistemini ve tüm bunları çok iyi görmemiz lâzım.”

 

Gülcan Tezcan

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2017, 14:01
YORUM EKLE

banner19

banner13