Balkanlarda Ahilik sempozyumu başladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Balkanlarda Sosyal Barışın İnşasında Ahiliğin Rolü” konulu uluslararası sempozyum başladı..

Balkanlarda Ahilik sempozyumu başladı

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Balkanlarda Sosyal Barışın İnşasında Ahiliğin Rolü” konulu uluslararası sempozyum, 19 – 21 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nin Saraybosna’daki yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, günümüz sosyo-ekonomik ve siyasi yaşamı ve örgütlenmesi açısından 500 yıllık AHİLİK deneyiminden çıkarılabilecek düzenlemelerle ilgili sunumlar yapılıp müzakere edilecek.

Akademik çalışmalardan yola çıkarak pratik uygulama modellerinin geliştirilmesine dönük çalışmaların da gündeme geleceği sempozyumda, ahiliğin prensipleri ile sosyal yapısının bir kez daha ele alınması fırsatı akademisyenler tarafından değerlendirilecek ve günümüz şartlarına uyarlanabilir yönler ortaya konulacaktır.

Türkçe, İngilizce ve Boşnakça olarak paylaşılacak olan sempozyumda, Balkanlar’da yeşeren ahilik teşkilatının toplumsal ve ekonomik değerine dikkat çekilecektir.

Her iki ülkenin değerli akademisyenleri ve işadamlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumun programı ise şöyle:

1. Gün  - Açılış 19 Eylül Çarşamba  Saat: 15.00 - 16.30

Protokol Konuşmaları
TİKA Genel Başkan Yardımcısı Sayın Harun TUNCER
İTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsrafil KURALAY
İTİCÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Erhan ERKEN
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özer ÇINAR
Uluslararası Balkan Üniversitesinden Filoloji Fakültesi Dekanı  Sayın Doç. Dr. Yıldıray ÇEVİK

Saat: 16.30-17.30: Açılış Konferansı
Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Saat: 17.30-18.00: Sergi Açılışı
(Klasik Türk-İslam Sanatlarından Örnekler  Yrd. Doç. Dr. Sacid Açıkgözoğlu sergisi)

2. Gün  - 20 Eylül Perşembe

Paralel Oturum 1

1. Salon Saat: 09.30 - 11.00
Konu: Ahilik ve Siyasi /Felsefi Düşünceye Katkıları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Konuşmacılar : Doç.Dr. Qani NESIMI
Ahilik- A Sociocultural Dimension of a Civilization Based on the Epistimological-Theocentrical Concept
Doç. Dr. Şükrü NİŞANCI
Ahilik Uygulamasından Siyasi Bir Ahlak Çıkarmanın
Gerekliliği ve İmkanı
Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN
Ahilik Teşkilatını Güncellemek ve Güncelleştirmek
Arş. Gör. Said Salih KAYMAKÇI
Guilds in the Second Ottoman Empire as a Sign of
Modernity and Democratization

2. Salon  Saat: 09.30 - 11.00
Konu: Dünden Bugüne Ahilik ve Mesleki Örgütlenme
Oturum Başkanı: Prof.Dr. İsmail KOCAYUSUFOĞLU
Konuşmacılar : Prof. Dr. Metin İZETİ
Arnavut Esnafları ve Tekkeler
Prof. Dr. Mehmet ŞEKER
Ahilikte Esnaflar ve Pirleri
Prof. Dr. Yücel OĞURLU
Ahi Birliklerinden Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına: Meslek Disiplini ve Ahlakı 
Doç. Dr. Sermin ŞENTURAN
The role of Akhism and Bacıyan-ı Rum on Development of Todays Job Organizations in Anatolia

Saat: 11.00-11.15 Kahve Molası

Paralel Oturum 2

1. Salon Saat: 11.15 - 12.45
Konu: Ahilik ve Eğitim Modellemeleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan KORKUT
Konuşmacılar :  Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ
Selçuklu Anadolu’sunda Bir İnsaniyet Mektebi: Ahi
Zaviyelerinde Eğitim ve İdeal İnsan Modeli
Prof. Dr. M. Ali ÇORLU & Yrd. Doç. Dr. M. Sencer ÇORLU
Ahilikten Günümüze Hayat Boyu Öğrenme: Değerler Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım
Doç. Dr. İsmail Ekmekçi &Kemal TURAN
Ahilikten Günümüze Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi
Öğr. Gör. Sabahattin TÜRKOĞLU
Ahiler’de Giyim Kuşam Gelenekleri ve Şed Kuşanmanın Günümüze Yansıması

2. Salon  Saat: 11.15 - 12.45
Konu: Ahilik ve Hukuk, Sivil Toplum İlişkisi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bünyamin GÜRPINAR
Konuşmacılar: Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir AKIL
Uluslararası STK’ların Hukuki Gelişimi ve Ahilik teşkilatı
Dr. Agim MAMUTİ
The  Role of Akhism from Economic Viewpoint 
Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Ahiliğin Modern Norm Oluşum Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Necdet TOSUN
Ahiliğin Temel Metinlerinden Esnaf Fütüvvetnamelerinde Ahlak ve Maneviyat
Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER
Ahilik teşkilatında Pabucun Dama Atılmasıyla Ayıplı İfa ilişkisi
Doç. Dr. Ayhan CEYLAN
Ahî Fütüvvetnâmeleri

Paralel Oturum 3

1. Salon  Saat: 14.00 - 15.30
Konu: Ahilik, İş Ahlakı & İş Hayatını Yeniden Düşünmek
Oturum Başkanı: Erhan ERKEN
Konuşmacılar : Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ & Arş.Gör. Ömer Erdem KOÇAK
Ahilik Kurumu ve Günümüz Çalışma Yaşamındaki Psikolojik Sorunlara Yönelik Çözümler 
Mehmet Erdem TEMUR
Dünyevileşme ve Ahilikte  İş Ahlakı
Doç. Dr. Halil ZAİM
İş Ahlakı Açısından Fütüvvet ve Ahilik
Hilal ÜNAL (MA)
Reflections of the Ahilik on Pious Entrepreneurship in Turkey

2. Salon Saat: 14.00 - 15.30
Konu: Sosyal İzdüşümleriyle Ahilik
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU
Konuşmacılar : Arş. Gör. Mevludin IBISH
The teachings of Akhism for today’s New Developed and Dynamic Societies
Yrd. Doç.Dr. Orhan KOÇAK
Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına
Olabilecek Katkıları
Prof. Dr. Murat NİŞANCI
Zenginliğin / Kalkınmanın “Alternatif Maaliyetlerini”
Azalmada Ahilik Değerlerinin Rolü Üzerine Yeniden Düşünmek
Yrd. Doç.Dr. Selim KAYA
Bir Ahinin Yaşadığı Şehrin Sosyal Hayatına Katkısı
(Tarihi Örnekleriyle)
Hüseyin ÖZTÜRK
Çimpe Kalesinden Ahilik Balkan’ına

Saat: 15.30 - 15.45 Kahve Molası

Paralel Oturum 4

1. Salon  Saat: 16.00 - 17.00
Konu: Ekonomik İzdüşümleriyle Ahilik
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fahri SOLAK
Konuşmacılar : Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ARSLAN
Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Teşkilatları’nın Sosyo-Kültürel ve      Ahlaki-İktisadi Gelişmeye Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ
Sosyo-Ekonomik Bir Enstrüman: Ahilik
Dr. Mehmet KARAGÜL & Doç. Dr. Mahmut MASCA
Toplumsal Barış ve Refah için Ahilik ve Sosyal Sermaye

2. Salon Saat: 16.00 - 17.00
Konu: Ahilik ve Fen Bilimleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ali ÇORLU
Konuşmacılar : Prof. Dr. Doğan KAYA
Ahilik Teşkilatının Bilim ve Teknoloji ile İlişkileri
Prof.Dr.İdris Oğurlu & Zeynep Çelik (MLL)
Ahilik  Çevre ve Tabiat  İlişkisi
Prof. Dr. Abdulhalim ZAİM & Yrd. Doç. Dr. Serhan YARKAN Ahilik Kurumu İlkelerine Dayanan Yeni Bir Bilişim Ahlâkı

17.00 - 17.30 Kapanış Konuşması ve Sonuç Bildirisi

3. Gün - 21 Eylül Cuma

09.30 -12.30 Mostar Gezisi

Kapanış

Saat: 13.30 - 14.00
Gazi Hüsrev Paşa Camiinde Ahiler ve Müteveffa
Esnafların Ruhu Şeriflerine Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve
Mevlit Okutulması
Saat: 14.00 – 14.15 / ESDER Genel Başkanı
Sayın Mahmut ÇELİKUS’un Konuşması
Saat: 14.15 – 15.15 / ŞEDD Kuşatma Töreni
Saat: 15.15 – 15.45 / Mahalli Halk Oyunları Gösterisi
Saat: 15.45 – 16.00 / Örnek Esnaflara Plaket Takdimi
Saat: 16.00 – 16.30 / Ahilik Türküleri Konseri
Saat: 16.30 – 17.00 / Ahilik nasihati dağıtımı
Saat: 17.00 – 17.40 / Ahi Pilavı, Kavurma,
Osmanlı Şerbeti ve Mevlit Şekeri İkramı

Saat: 17.40 – 18.00 / Kapanış

Sempozyumun gerçekleşmesi sürecine İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin yanı sıra Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) destek veriyor.

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için: http://sarajevosymposium.org/

 

Meryem Uçar haber verdi

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2012, 13:31
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13