Ayasofya'da 'SAHİH-i BUHARİ' dersi

Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, her cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde 'Sahih-i Buhari' dersi yapıyor.

Ayasofya'da 'SAHİH-i BUHARİ' dersi

Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, her cumartesi 14:00-15:00 saatleri arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde 'Sahih-i Buhari' dersi yapıyor.

Dersi youtube üzerinden de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay kimdir?

Bursa 1957 doğumludur. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 1977 mezunudur. İstanbul Kağıthane İmam Hatip Lisesi’nde bir dönem İngilizce öğretmenliği yaptı. Suudi Arabistan’da 15 yıl kaldı. Mekke Ümmül-Kura Üniversitesi’nde Hadis dalında hazırladığı Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini “Pekiyi” derece ile verdi. Almanya, Avusturya ve Kanada’da Din ve İrşad Görevlisi olarak görevlendirildi.

1996-2000 yılları arası dört yıl Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2001-2009 yılları arası sekiz yıl İstanbul’da İlim Yayma Cemiyeti Genel Merkezi Eğitim Danışmanlığı görevinde bulundu. 2009-2011 yılları arası iki yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılından bu yana İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. 2021 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Başkanıdır. Ayrıca 1995 yılından bu yana İstanbul’da Fatih Camii’nde Fahrî Vaiz olarak görev yapmaktadır.

Ayasofya Camiinin açılışından bu yana Ayasofya Camii'nde Üniveriste öğrencileirne ve halka yönelik Sahih-i Buharî dersleri vermektedir.

Eserleri

  • Arapça olarak yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora tezleri dışında, Arapça tahkik ettiği eser  Şerhu Risâleti Usûli’l-Hadis li’l-İmam i’l-Birgivî adlı eser, Amman/Ürdün'de Ervika Yayınları arasında yayınlanmıştır.
  • Arapça’dan Türkçe’ye tercüme ettiği eserlerden bazıları şunlardır:

1. Peygamber Efendimiz’in Hayatı ve Daveti,  Safiyyurrahman Mübarekfûrî, Bilimevi Yayınları

2. Fert ve Topluma Kur’anın Mesajı, Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Bilimevi Yayınları

3. Müslüman Kadının Şahsiyeti, Prof. Dr. Muhammed Ali Haşimî, Bilimevi Yayınları

4. Müslüman Gençliğin El Kitabı, Mustafa Muhammed Tahhan, Bilimevi Yayınları

5. Risaleler, Hasan el-Benna, Hikmet Yayınevi        

6. et-Tefsiru’l-Münîr (Kuran Tefsiri: 6-11. Cilt), Prof. Dr. Vehbe Zuhaylî, Özgü Yayınevi 

7. Uydurma Olduğunda İttifak Edilen Hadisler, Aliyyü’l-Karî, İnkılab Yayınları

8. el-Mebsut, (İslam Hukuku- 4. Cilt)  İmam Serahsî, Gümüşev Yayıncılık

9. Çocuklarımıza Peygamberimiz'i Nasıl Öğretebiliriz? Dr. Muhammed Abduh Yemanî, Ensar Neşriyat

  • Türkçe yayınlanan te’lif eserleri şunlardır:

1. Hadiste Sened Tenkidi, Elif Yayınları

2. Nebevî Mesaj, Mavi Yayıncılık

3. Allah Rasûlü’nden Hayat Ölçüleri, Mavi Yayıncılık

4. Peygamberimiz’in Gençliğe Yaklaşımı, Rağbet Yayınları

5. Güller Gülü’nden İki Demet Kırk Hadis-i Şerif, Rağbet Yayınları

6. Sağlık, Hastalık, Şifa Duaları ve Şifalı Bitkiler Hakkında Kırk Hadis-i Şerif”, Tahlil Yayınları 

7. İbn Şihâb ez-Zührî, Ravza Yayınları

8. Nebevî İklim,  Ravza Yayınları

9. On Ayrı Dilde Kırk Hadis, Alsar Vakfı Yayınları, Tirana, Arnavutluk

YORUM EKLE