Ali bin Bâlî'nin 'el-İkdu'l-Manzûm' adlı eseri Şakâik Projesi kapsamında yayımlandı

Şakâik metninin ilk zeyillerinden olan Ali bin Bâlî'nin (ö. 992/1584) el-İkdu'l-Manzûm adlı eseri Şakâik Projesi kapsamında yayımlandı.

Ali bin Bâlî'nin 'el-İkdu'l-Manzûm' adlı eseri Şakâik Projesi kapsamında yayımlandı

Taşköprîzade Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Arapça olarak 965/1558 yılın­da kaleme aldığı eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye adlı biyografi eseri Osmanlı devletinin kuruluşundan ese­rin telif tarihine kadar her padişah dönemini ayrı bir tabakada inceler. Taşköprîzâde’nin vefatından sonra bu eser defalarca Osmanlı Türkçesine tercüme edildiği gibi esere onun bıraktığı yerden itibaren devam eden ve birbirini tamamlayan müteselsil zeyiller de yazılmıştır. 

eş-Şakâ’iku’n-Nu‘mâniyye’ye ilk Arapça zeylini Âşık Çelebi (ö. 979/1572) yazmıştır. Söz konusu esere yazılan ikinci Arapça zeyl ise yine aynı devir âlimlerinden Ali b. Bâlî’ye (ö. 992/1584) aittir.  Eser el-Ikdu’l-Manzûm fî Zikri Efâzıli’r-Rûm adını taşımaktadır.

Kurumumuz tarafından Prof. Dr. Derya Örs’ün editörlüğünde başlatılan “Şakâ’ik-ı Nu‘mâniyye Çeviri ve Ze­yilleri Projesi” kapsamında yayınlanan el-Ikdu’l-Manzûm üç ana bölüm ve 12 tabakadan oluşmaktadır. Tabaka adları biyografisi yazılan ulema ve meşayıhın vefat tarihlerinde tahtta olan Osmanlı hükümdarının ismine ve tahta oturuş sırasına göre tanzim edilmiştir. 40 biyografi Sultan II. Selim devrine, 33 biyografi Sultan III. Murad devrine ve 23 biyografi de Kanuni Sultan Süleyman devrine ait olmak üzere toplamda 96 kişi tanıtılmıştır. Doç. Dr. Suat Donuk tarafından yazma nüshalar esas alınarak hazırlanan çalışmanın eser editörlüğünü Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu üstlenmiştir.

Yayın Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:00
banner25
YORUM EKLE

banner26