Akıl vahiy ile bütünleşmektir!

Vuslat Dergisi, 132 sayısında okuyucuların dikkatini, “İnsanın Anahtarı Akıl” manşetiyle akıl konusuna çekiyor.

Akıl vahiy ile bütünleşmektir!

Akıl, insanın düşünme, bilme, davranışını belirleme, denetleme ve yargılaması, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, faydalıyı zararlıdan ayrıt etmesi ile ilgili kabiliyetidir… Akıl; düşünmeyi, bilmeyi ve anlamayı sağlayan çok önemli insani bir melekedir…

Akıl, Allah’ın en büyük nimetlerinden biridir. Akıl, en büyük insani güçtür ama bu güç sınırsız değildir.  Her türlü dış etkiye ve propagandaya açık olan aklın, doğrunun tek ölçüsü olması da mümkün değildir. O halde, aklın gücünü tamamlayacak, ona yol gösterecek bir kılavuz gereklidir. Bu kılavuz ise vahiy, yani Allah’ın kitabıdır.

Bu minvalde, Vahiy aklın önemi üzerinde durmakta! Allah (c.c.) Aklımızı vahiy ile güçlendirmemizi istemektedir. Vahiy ile birlikte düşünen akıl iyi bir akıldır. Vahiy ile birlikte düşünmek doğru düşünmektir. Vahiy ile beslenmeyen akıl vitaminsiz bir gıdaya benzer.

Neden böyle bir sayı hazırlandı?

Akıl ile ilgili olarak kimilerimiz, aklı tamamen ön plana çıkartırken, kimilerimiz ise onu tamamen devre dışı bıraktı! Bu iki tutumda yanlış ve isabetli olmayan bir tutumdur. Doğru ve ölçülü olan ise, Allah bize akla ne kadar önem vermemizi istiyorsa, o kadar önem vermemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım ki akıla nakil, yani Kur’an ve vahyin açıklaması olan Sünnet yön verirse isabetli karar alır.

Vuslat’ın dosya konularında neler var?

Prof.Dr. Naim Şahin, “Kur’an-ı Kerim’de Aklın Değeri” isimli makalesinde Kur’an’ın akla verdiği değeri, güzel bir üslupla ortaya koymakta.

Prof.Dr. Ramazan Altıntaş “Ebû Hanife’de (Ö. 150/767) Akıl-Vahiy İlişkisi” akademik çalışmasında, Hanefi Mezhebi’nin Şehid İmamı, Ebu Hanife’nin akıl anlayışını paylaşmakta.

Hüseyin Kerim Ece “Akla Mukayyet Olmak” yazısında, aklı üç ana madde de incelemekte.

Doç.Dr. Muhammed Târik “Müslüman’ın Akıl-Vahy Dengesi ile Sınanması” araştırma yazısında, Ehl-i Sünnetin Mutezile’den ayrıldığı noktalara dikkatimizi çekmekte.

Süleyman Gülek ise, Hz. Peygamber’in akla verdiği önem üzerinde durmakta.

Ahmet Varol “Ümmetin Hareket Önderleri” başlıklı yazısında geçtiğimiz ay, 5-6 Mayıs tarihleri arasında yapılan, “Hasan el-Benna ve Müslüman Kardeşler Sempozyumu” ile hareket önderlerini değerlendirmekte.

Yine dergide, şair Suavi Kemal Yazgıç “Dijital Kuşaklar” isimli çok anlamlı bir şiir kaleme almış.

Ayrıca dergide; öykü, kadın ve aile, deneme, düşünce, güncel, kitap tanıtımı, etkinlik, sağlık yazılarıyla yine dopdolu!

Dergi hakkında detaylı bilgi için: 0216 612 78 22 web: www.vuslatdergisi.com

 

Burak Gültekin haber verdi

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2012, 22:49
YORUM EKLE

banner19

banner13