Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları

Pınar Yayınları tarafından yayınlanan Muhammad Al-Ahari'nin kaleme aldığı "Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları" Amerikan Müslümanlarına dair hiç bilinmeyen gerçeklere ışık tutuyor.

Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları

Buğra Özer tarafından Türkçeye kazandırılına kitapta Muhammad Al-Ahari, Selim Ağa, Eyyûb b. Süleyman, nikolas Said, Ömer İbn-i Said ve Ebu Bekir Sıddık adındaki 5 Müslüman kölenin kaleme aldığı hatıraları yayına hazırlamış. Hatırlanacak olursa bundan birkaç ay önce ortaya çıkarılan  Ömer İbn-i Said'in hatıraları hem yurt dışında hem de Türkiye'de büyük ilgi uyandırmıştı. Muhammad Al-Ahari'nin kitabı bizlere köle olarak amerika'ya götürülen Müslümanların sadece Ömer İbn-i Said ibaret olmadığı ispatlamış oluyor. Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları kitabı bizelere, aynı utancı ve zorlukları yaşamış olabilecek Müslümanların ahvalini düşündürüyor. Elimize hatıraları ulaşan kişiler okur-yazarlığın sınırlı olduğu bir dönemde elbette sayıca azdı. Bu durumda okuma yazma bilmeyen Müslüman kölelerin Amerika kıtasında neler yaşadıklarından asla haberdar olamayacağız.

Portekizlilerin 1400’lü yılların sonunda Batı Afrika sahillerine gelmesiyle başlayan kitlesel kölelik Afrika kıtasının makûs talihini de şekillendirmiştir. Avrupa-Afrika-Amerika durakları arasında yüzyıllar boyu devam eden Atlantik ve Sahra kökenli köle ticareti, bir taraftan Batı hegemonyasının üzerinde yükseldiği sermaye birikimini sağlarken diğer taraftan çeşitli araçsallıklarla kendisini sürekli güncelleyen bir sömürü düzeninin kurulmasını sağladı. Milyonlarca Afrikalı köle gemileriyle Amerika kıtasına götürüldü, önce bedenleri ardından zihinleri prangaya vuruldu.
 
Çoğunluğu Batı Afrikalı siyahîlerden oluşan köleler içerisinde Orta Afrika ve Batı Afrika’nın Müslüman topluluklarına mensup olanların sayısı da azımsanmayacak seviyedeydi. Büyük bölümü tüccar-yönetici sınıfa mensup olan Müslüman köleler, efendilerinden daha eğitimlilerdi, Arapça okuma-yazmayı biliyorlar, mütebessim çehreleri ve kavrayış kabiliyetleriyle diğerleri arasından çabuk seçilebiliyorlardı.
 
Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları; topraklarından koparılan, türlü işkencelere ve zulümlere maruz kalan, boyunduruğun ağır yükünü kaldıramayıp firar etmeye çalışan ve bir sahipten diğerine savrulmak zorunda kalan Müslüman kölelerin; Süleyman Oğlu Eyyûb’un, henüz çocuk yaşta kölelikle tanışan Selim Ağa’nın, Nikolas Said’in Ömer ibn-i Said’in ve Timbuktulu Ebu-bekir Şerif’in bizzat kâğıda geçirdikleri yahut sözlü anlatım yoluyla kayıt altına alınan, 17. ve 18. yüzyıllarda kitaplaştırılan hikâyelerini aktarıyor.

YORUM EKLE

banner36