400 yıldır Seyahat Ya Rasulallah!

Kütahyalı Evliya Çelebi doğumunun 400. yılında 23 -26 Mart tarihlerinde Kütahya'da büyük bir sempozyumla anılıyor.

400 yıldır Seyahat Ya Rasulallah!

Kütahya’da  23-26 Mart 2011 tarihlerinde Doğumunun 400. Yılında Uluslar Arası Evliya Çelebi Sempozyumu düzenleniyor.

Evliya Çelebi’nin 400. yılı münasebetiyle Evliya Çelebi üzerine belki de en etkili ve kapsamlı  bir çalışma yürütülüyor. Evliya Çelebi üzerine çalışma yapmış yurt içinden ve dışından önemli akademisyenlerin katılımı ile dört günlük bir sempozyum hazırlanmış.Bekir Karlığa

Sempozyum 23 – 26 Mart tarihleri arasında Kütahya Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenecek. Sempozyum kapsamında tarihle iç içe Kütahya’yı da yakından tanımış olacağız.

Sempozyum Programı

1. Gün  (23 Mart 2011 Çarşamba)

Evliya Çelebi Sergisinin açılışının da  yapılacağı birinci gün saat 19:30’da Prof. Dr. Bekir Karlığa (Bahçeşehir Üniversitesi-MEDAM) açılış konferansı verecek. Sergi sempozyum boyunca açık kalacak.

2. Gün  (24 Mart 2011 Perşembe)

09:00-10:30 arasında Germiyan Sokağı – Kent Tarihi Müzesi gezilecek. 

Birinci Oturum (11:00-13:15) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati Develi (İstanbul Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Semih Tezcan (Bilkent Üniversitesi) Seyahatname Tümdizini (Concordance) Projesi
ve Birkaç Örnek MaddeHayati Develi
Doç.Dr. Fikret Turan (Manchester Üniversitesi) Osmanlı Edebiyatında Beliren Mahallileşmenin İlk Örnekleri ve Seyahatname
Dr. Sewsan Tadmori (Lübnan Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Trablusşam Şehri
Dr. Khaled Tadmori (Lübnan Üniversitesi)Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Trablusşam Mevlevihanesi - Dün ile Bugün

İkinci Oturum (14:00-16:30)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Musa Duman (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Dr. Caroline Finkel (Edinburgh Üniversitesi, Exeter Üniversitesi) Travelling the Evliya Çelebi Way: How a Wild Idea Became an Official Turkish Cultural Route.
Prof. Dr. Fuat Yöndemli (Selçuk Üniversitesi) Seyahatname'ye Göre Köprülüler
Dr. Yusuf Akçay (Yıldız Teknik Üniversitesi) Türkçe Sözvarlığı Açısından Seyahatname'nin ÖnemiMustafa S. Kaçalin
Dr. Sabri Hammami (Kahire Üniversitesi) Evliya Çelebi'nin Mısır Seyahatindeki Tümcelerin Analizi

Üçüncü Oturum (16:30-18:45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kaçalin (Marmara Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Miraxanım Nuriyeva (Bakü Kafkas Üniversitesi) Seyahatname'de Kafkasya Coğrafyası
Doç. Dr. Nuran Tezcan (Bilkent Üniversitesi)Seyahatname'de Gerçekle Kurmacanın İnce Çizgisi: Evliya'nın Nil'in Kaynağını Görme Tutkusu
Prof. Dr. Jean-Louis Bacqué-Grammont (Fransa) Evliya Çelebi'nin Seyâhatnâme'sinde İstanbul'da Şarap, İçki ve Uyuşturucu Maddeler Hakkında
Dr. Sonel Bosnalı (Namık Kemal Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde İran'ın Etnik ve Dilsel Coğrafyası 

3. GÜN (25 MART 2011 CUMA)

09:00-10:30 saatleri arasında Kütahya Macar Müzesi – Arkeoloji Müzesi – Jeoloji Müzesi gezisi

Dördüncü Oturum (11:00-13:15)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erdoğan Boz (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mehmet Aydın (19 Mayıs Üniversitesi) Seyahatnâme'deki "Türkmence"
Prof. Dr. Ejder Okumuş (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde "Sosyoloji"nin İşaretleri
Doç. Dr. Ali Akar (Muğla Üniversitesi) Osmanlı-Türk Yer Adları Bakımından Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Dr. Mehmet Nuri Uygun (Marmara Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Göre 17. Yüzyıl Osmanlı-Türk Musikisi

Beşinci Oturum (14:00-16:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ölmez (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Gürer Gülsevin (Ege Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Diller ve Osmanlıda İki Dillilik
Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan (Selçuk Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Antik Çağ Bilgileri
Doç. Dr. Slobodan Iliç (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Evliya Çelebi'nin Gözüyle Bosna ve Dalmaçya
Dr. Hasna Mahmoud (Uluslararası Mısır Üniversitesi) Seyahatname'de Mısır

Altıncı Oturum (16:30-18:45)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürer Gülsevin (Ege Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Erdoğan Boz (Osmangazi Üniversitesi)Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Belirtili ve Belirtisiz Nesne Yapıları Üzerine
Dr. Kadir Güler (Dumlupınar Üniversitesi) Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kütahya
Mustafa Özçelik (Kütahya) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Tasavvufi Unsurlar
Dr. Bahtiyar Aslan (Muğla Üniversitesi) Günümüz Yazarlarında Evliya Çelebi Üslubu: Dilaver Cebeci Örneği

4. Gün (26 Mart 2011 Cumartesi)

Söyleşi (09:00-10:00): History of Traveler – Bosnia – On The Trail of Evliya Celebi: Aida Begic -Nihad Kreševljaković -Erol Zubčević

Yedinci Oturum (10:30-13:15)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Özkan (İstanbul Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mine Mengi (Çukurova Üniversitesi E.) Seyahatnamedeki Mensur Türlerden Biri:
Otobiyografi / Sergüzeşt-i Evliya
Prof. Dr. Muhittin Eliaçık (Kırıkkale Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi Muzır mıdır?
Doç. Dr. Mehmet Rıhtım (Bakü Kafkas Üniversitesi) Seyahatname'de Azerbaycan Tekke, Hankah ve Sufileri
Doç. Dr. İsmail Taşpınar (Marmara Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Göre 17. Yüzyılda
Anadolu'da Gayrimüslimler
Dr. Cüneyt Akın (Afyon Kocatepe Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Boy ve Millet Adlarının Kullanılışı

Sekizinci Oturum (14:00-16:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Aydın (19 Mayıs Üniversitesi)
Konuşmacılar:

Prof.Dr.Abdül Aziz Mohamed Awadallah (Kahire Üniversitesi) Evliya Çelebi Seyahatnamesinde "Tarih Düşürme" San'atı
Doç. Dr. Mehmet Karakuyu (Fatih Üniversitesi) Şehir Tarihi Çalışmaları ve Seyahatname
Dr. Ayşenur Sır (Uşak Üniversitesi) Seyahatname'nin Işığında Evliya Çelebi'nin Ailesi ve Şeceresi
Dr. İbrahim Hakan Dönmez (Gazi Üniversitesi) Evliya Çelebi'ye Göre 17. Yüzyıl Adalet Sisteminin Görünümü
Dr. Amina Siljak Jesenkovic (Bosna-Hersek) Seyyahların Aynası: Saraybosna

Kapanış Oturumu (15:45- 16:15)
Gezi (16:30-18:30) Kütahya Çini Müzesi, Kütahya Ulu Cami

 

Ömer Faruk Pekuz haber verdi

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2011, 01:42
YORUM EKLE

banner19

banner13