19 Mayıs Ünv.de Sempozyum

Bilim, Ahlak Ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu başladı.

19 Mayıs Ünv.de Sempozyum

Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde önemli bir uluslararası sempozyum düzenleniyor. 26 Kasım Cuma günü başlayan Bilim, Ahlak Ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumunun bugünkü programı şöyle:

SEMPOZYUM PROGRAMI


27. 11. 2010  CUMARTESİ

1. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: AHLAKİ SORUNLAR
(09:15-10:30)

A SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ
1. Prof. Dr. İlhami GÜLER: “Vicdanın Kendini Kandırma Halleri Olarak ‘Vicdansızlık”
2. Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN: “Batı’nın Klasik Erdem Etiği ve Çağdaş Ödev Etiği Kuramlarının İslam Ahlakına Etkileri”
3. Doç. Dr. Mehmet TÜRKERİ: “Dini Algılamada Etik’in Ayırt Ediciliği”
4. Dr. Arif KORKMAZ: “İslami Eşcinsellik Algısında Çağdaş Kırılmalar”
5. Dr. İsmail BARDHI (Makedonya): “Değerler Üzerine Yeniden Düşünme/ Rethinking Of Values”

B SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ
1. Doç. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Çağdaş Türk Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi Problemi”
2. Doç. Dr. Mehmet EVKURAN: “Ahlak- Ahlakçılık Geriliminin Teolojik Temelleri: İslam Geleneğinde Akıl, Ahlak ve Otorite İlişkileri”
3. Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ: “Türkiye’de “Devlet”in İslam Algısı”
4. Doç. Dr. Harun YILDIZ: “İslam Kültüründeki Otoriteryen Geleneğin Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler”

OTURUM ARASI—ÇAY/ KAHVE MOLASI
(10:30-10:45)

2. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: KÜLTÜRLER-ARASI SORUNLAR
(10:45-12:00)

A SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ

1. Prof. Dr. David THOMAS (İngiltere): “Bir Ortak Kelimeye Cevaplar/ Responses To A Common Word”
2. Prof. Dr. Arnulf Von SCHELIHA (Almanya): "İslam’ın Alman Din Geleneğine Entegrasyonu—Siyasi, Bilimsel ve Teolojik Yaklaşımlar/ Integrating Islam in German Culture Of Religion - Political, Scientific And Theological Aspects"
3. Doç. Dr. Qani NESİMİ (Makedonya): “Küreselleşme, Din ve Arnavutlar”
4. Prof. Dr. Tarık OBRALIC- Merdzana OBRALIC (Bosna-Hersek): “Avrupa Birliği Üyesi Olmayan Balkan Ülkelerinde Farklı Din ve Kültürlere Sahip Toplumlarda Dinler-arası Diyalog  Açısından İslam Düşüncesi/ Islamic Thoughts Through İnterreligious Dialogue İn Multi-Raligious And Multicultural Society, Like İn The Western Balkans Countries Which Are Not Members Of The European Union”

B SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsrafil BALCI
1. Tariel NAKAIDZE  (Gürcistan) – Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ: “Gürcistan’da İslam Algısı”
2. Muhammed Enes KALA: “Batı’daki İslâm Algısına Bir Bakış: Ernest Renan’dan John Esposito’ya Yüz Yıllık Bir Seyrüsefer”
3. Doç. Dr. Adil YAVUZ: “Günümüz Batı Dünyasındaki Kur’an ve Hz. Peygamber Algısının Temelleri”
4. Arzu TAŞCAN: “Robert Kolej’in Kurucusu Misyoner Cyrus Hamlın’in Türkiye’de 35 Yılı ve İslâm Algılamaları”
5. Dr. Murat ŞİMŞEK: “Modern Dönem Batıda Peygamber Tasavvurunun Hz. Peygamber’in Dünyevî Liderliğini Kavramada Ürettiği Problemlerin İslam Algısına İslama Fobia-Şiddet-Terör Eksenli Etkisi”

ÖĞLE ARASI
(12:00-13:45)

3. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: KÜRESELLİK- YERELLİK SORUNU
(13:45-15:00)

A SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erkan PERŞEMBE
1. Yrd. Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU- Dr. Süleyman TURAN: “Globalizm ve İslam: Meydan Okumalar ve Beklentiler”
2. Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ: “Türkiye’de Dinî Çoğulculuk Anlayışının İmkânı Zorunluluk Mu?”
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ: “Bir Çağdaş İslam Projesi Olarak Kent Dindarlığı—Felsefi Bir Analiz”
4.  Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR : “Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinde Din/İslam Algısı -Necla Arat ve Zeynep Direk Örneği”


B  SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut AYDIN
1. Prof. Dr. Yasin AKTAY: “Siyasal İslam ve Kültürel Etkileşimler”
2.  Yrd. Doç. Dr. Necdet SUBAŞI: “Resmi ve gayri resmi din söylemleri”
3. Dr. Hadi ADANALI: “Güncel Bioetik Sorunlar ve İslami Yaklaşımlar”
4. Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN: “Dinin Pragmatik Okunuşu”

OTURUM ARASI—ÇAY/ KAHVE MOLASI
(15:00-15:15)

4. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: EDEBİ VE ESTETİK SORUNLAR
(15:15-16:30)

A SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şaban SAĞLIK
1. Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL: "Tekke Ruhu, İsrailiyat ve Türk Edebiyatı”
2. Doç. Dr. Ramazan GÜLENDAM:  “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Dine ve Din Adamına Bakış
3. Doç. Dr. Şevket YAVUZ: “İslam, Episteme ve Post-Modernitenin Dengeleme Mitosu: Sanat ve Ahlak Müminin Yitik Hazinesi Mi?”
4. Dr. Cenan KUVANCI: “Fizik Ötesine Açılan Pencere: Kutsal Sanat”
5. Nazife GÜRHAN: “İslami Feminist” Söylem ve Toplumsal Cinsiyet


B SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Zeki TERZ
1.  Yrd. Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN: “Mevlevîliğin Müzik Faaliyetlerinin Günümüz İslâm Toplumunun Müzik Algısına Katkıları”
2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR: “80 Sonrası Türk Din Musikisinde Çağdaş İslam Algıları”
3. Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK: “Modern İslam Algısının Göz Ardı Ettiği; Görsel Kültür Unsurları Olarak Fotoğraf ve Sinema”
4. Hayrunnisa ÇAKMAKÇI: “Farklı İçeriğe Sahip Cennet Irmakları'na Vurgu Yapan Kur'an Ayetinin İslam Sanatı'na Yansıması”

Genel Değerlendirme Konuşması

 

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2010, 07:50
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner26