18. "DOST" İslam'a Hizmet Ödülleri Takdim Töreni

Kerim Vakfı ve TÜRKKAD tarafından bu yıl “Hz. Peygamber ve Şehir Tasavvuru” temasıyla 18.’si düzenlenen “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri Takdim Töreni’nde ödüller, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr’a takdim ediliyor.

18. "DOST" İslam'a Hizmet Ödülleri Takdim Töreni

“DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri; çalışmalarıyla İslâm’a hizmet eden Hz. Peygamber dostlarına vefâ göstermek amacıyla, 2005 yılında Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut’un öncülüğünde takdim edilmeye başlandı. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun yıl dönümünü ve herkesi tevhid bayrağı altında toplayan sevgisini idrak etmek amacıyla her yıl verilmekte olan “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri, bu sene 18 Ekim Pazartesi günü saat:20.00 sahiplerini bulacak. Program, www.kerimvakfi.org adresinden canlı yayınlanacak.

 Her yıl binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen tören, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek. Dil, din, mezhep, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan seven İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun sene-i devriyesi vesîlesiyle hazırlanan 18. “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri Takdim Töreni, bu sene “Hz. Peygamber ve Şehir Tasavvuru” temasıyla yapılacak. Törende ödüller, bu alanda yaptıkları çalışmaları için Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr’a takdim edilecek.

 

Sadettin Ökten Hakkında:

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkı ve hizmetleri için, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde, Kültür Tarihi Ödülü ile taltif edilen Sadettin Ökten, son yıllarda medeniyet üzerine yaptığı çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu alandaki düşüncelerini kitaplarında, konferanslarında, söyleşilerinde ve çeşitli medya mecralarında sunmuştur. Ökten’e göre medeniyet tasavvuru, bir inanç sistemidir fakat sadece inanç sistemi olarak kalmaz. İnancın hayata nasıl geçirileceğinin yollarını söyler; usulünü, adabını, prensiplerini inşa eder. Bu; bir sözdür, bir manifestodur, bir anlayıştır. Medeniyet tasavvuru, hiyerarşik bir değerler sisteminden oluşur. Davranışları ve davranış üslubunu tanımlar. Hayata yansıdığı zaman da yani tercihlerimiz, seçme yeteneğimiz devreye girdiğinde de “kültür” ortaya çıkar.

 

Seyyid Hüseyin Nasr Hakkında:

İslâm sanatı alanında pek çok eserin editörlüğünü, danışmanlığını yapan ve bu alanda yeni bir “okuma” sunan Seyyid Hüseyin Nasr’a göre, İslâm sanatı vahyin ruhunun dünyevî billurlaşması olduğu kadar, aynı zamanda semavî hakîkatlerin yeryüzündeki bir yansımasıdır. Bu öyle bir yansımadır ki Müslüman bunun yardımı ile dünyevî çevresinden öteye, bizzat İlahî Hazret’e, yani bu sanatın başı ve sonu olan Hakk’a yolculuğa çıkar. Gelenekselci Ekol’ün önemli bir ismi olarak Nasr, bilim ile hem maddî hem de mânevî bağlamda ilgilenir. 1984 yılından beri çalışmalarını George Washington Üniversitesi İslam Kürsüsü’nde sürdüren Nasr; Din, Felsefe, Tasavvuf, Bilim Felsefesi ve Tarihi, Mukayeseli Dinler, İslam Sanatı, Gelenek gibi sahalarda kitaplarıyla, makaleleriyle ve yüksek lisans-doktora tezlerine danışmanlık yapmak suretiyle yetiştirdiği talebeleriyle çağımızın en önemli Müslüman ilim adamlarından birisi sayılmaktadır.

KERİM VAKFI Hakkında:

Kerim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı, 2013 yılında halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir bakışla, Cemâlnur Sargut öncülüğünde kurulmuştur. Vakıf, İslâm'ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı madden ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoşgören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmak hedefini taşımaktadır. Ayrıca vakıf, toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek ahlâklı, yenilikçi, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunacak, bu amaçla resmî ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirecektir. www.kerimvakfi.org

 

TÜRKKAD Hakkında:

TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği, 1966 yılında Sâmiha Ayverdi öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî ve kültürel varlığının korunması ve geliştirilmesine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Genel Merkezi Ankara’da bulunan derneğin genel başkanlığı, Emine Bağlı tarafından yürütülmektedir. Dernek 50 yıla varan kurumsal geçmişiyle kamu yararına kuruluşlar statüsünde Türkiye genelinde hizmetlerini sürdürmektedir. TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut’un girişimleriyle dernek tarafından North Carolina Chapell Hill Üniversitesi ve Pekin Üniversitesi’nde İslâm Araştırmaları Kürsüleri kurulmuştur. Dernek, yurt içi ve yurt dışında Tasavvuf alanındaki akademik düzeyde eğitim faaliyetlerini, uluslararası sempozyumlar ve eğitim girişimleri ile desteklemeyi sürdürmektedir.

www.turkkad.org

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021, 18:39
YORUM EKLE

banner19

banner36