Hakk âşıklarına göre müzik dinlemenin ilkeleri

1 / 12
Ekim ayında Sufi Kitap tarafından yayımlanan “Tasavvuf Öğretileri” kitabında İslam ve tasavvuf araştırmaları uzmanı Carl W. Ernst, tasavvufun doğuşunu ve gelişim sürecini derli toplu bir şekilde ele alıyor. Kitabı benzerlerden ayıran özellik ise Carl W. Ernst’in sufi bakış açısını verirken konuyu Kur’an-ı Kerim’le irtibatlı bir biçimde işlemesidir. Yazar kitabında tasavvufî bakış açısını incelerken Ebu Nâsır es-Serrâc'dan Rûzbihân Baklî'ye, Ebu'l-Kâsım el-Kuşeyrî'den Necmeddin Kübrâ'ya, birçok tasavvuf büyüğüne nispetle, onların eserlerinden ve görüşlerinden örnekler veriyor.

Ekim ayında Sufi Kitap tarafından yayımlanan “Tasavvuf Öğretileri” kitabında İslam ve tasavvuf araştırmaları uzmanı Carl W. Ernst, tasavvufun doğuşunu ve gelişim sürecini derli toplu bir şekilde ele alıyor. Kitabı benzerlerden ayıran özellik ise Carl W. Ernst’in sufi bakış açısını verirken konuyu Kur’an-ı Kerim’le irtibatlı bir biçimde işlemesidir. Yazar kitabında tasavvufî bakış açısını incelerken Ebu Nâsır es-Serrâc'dan Rûzbihân Baklî'ye, Ebu'l-Kâsım el-Kuşeyrî'den Necmeddin Kübrâ'ya, birçok tasavvuf büyüğüne nispetle, onların eserlerinden ve görüşlerinden örnekler veriyor.

banner36