“Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli”

"Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli" ya da orijinal adıyla “Zikru’n Nar Ecaren Allahu Minha”, Nablus doğumlu âlim Abdulğani el-Makdisi tarafından yazılmış, adından da belli olduğu gibi bir hadisler kitabıdır. Kitabın orijinalinde 114 hadis yer almaktadır. Ancak birbirini tekrar eden hadisler çıkarılmak suretiyle elimizdeki çeviride 87 adet hadis bırakılmıştır. Bu hadislerin de birçoğu birbirine benzemektedir. Bazı hadislerin birden çok aktarıcısı olabiliyor ya da Peygamber Efendimiz (s.a.) aynı konudan başka bir yerde ve zamanda da bahsedebiliyor. Bu türlü teknik konuların izahı, râvinin aktarım şekli ve hadislerin yapılarıyla ilgili bilgi veren kitaplar mevcuttur. Meraklıları bu tür kitaplara başvurabilir.

Abdulğani el-Makdisi az uyur, çokça ibadet ederdi

Hadis ilmine çok meraklı olan Abdulğani el-Makdisi, bu hususta çok önemli âlimlerden dersler almıştır. Ülkeler, şehirler gezerek ilmini geliştirmeye gayret etmiş ve bu gayretinin ödülünü ilim sahibi olarak almıştır. Müellif, günlük hayatında az uyuyan, çokça ibadet eden ve ilmini yayan bir karakter gösterir. Kitapta bazı âlimlerin onun hakkında söylediği çok kıymetli sözler vardır. O kısımda çok kıymetli âlimlerden çok kıymetli sözleri okumak mümkündür. Abdulğani el-Makdisi, 1232 yılında 47 yaşındayken Şam'da vefat etmiştir. Altmışın üzerinde eser yazan el-Makdisi’nin bazı eserleri günümüze ulaşmamıştır. Bu arada kitabın başında eserin orijinalinden sayfalara yer verilmiştir. Bu da kanaatimce çok değerli.

Hesap günü daima hatırlanmalı

Kitapta üç bölüm bulunmaktadır. İlk bölüm "Hesap Babı" olarak başlıklandırılmış ve burada hesap gününe dair hadislere yer verilmiştir. Çeşitli râvilerden alınan hadisler kıyamet günü nasıl kolay hesap verileceğine dair bilgileri içermektedir. Bu hususta hesabı sıkı olan kişinin helak olacağı Hz. Aişe'den (r.anha) rivayetle aktarılmıştır. Burada kitabın sağ ya da soldan verilmesi de dini terminolojide bilinen bir kavram ve durumdur. Peygamber Efendimiz (s.a.), ayete dayandırarak kitabı sağ taraftan verilenin hesabının kolayca görüleceğini buyurmuştur. Hadisler, dünyalık davranışlardan sıyrılıp ahirete yönelik davranışlara yönlendiriyor ve bunu sürekli yapıyor. Tüm çaba, inananların hesap günü geldiğinde hesabını kolayca verip cehennem ehli olmaması için. Tüm uyarılar, bilgilendirmeler, sorulara verilen cevaplar bunun için... Peygamber Efendimiz (s.a.), insanın dünyaya geliş amacını ve gerçek dünyada nasıl başı dik olacağını söz ve davranışlarıyla gösteriyor. Bu açıdan günümüze ulaşan hadisler ve bu hadislerden bahseden eserler çok kıymetli. Gerek dünya hayatının hızı ve klişeleri gerekse de insanların önceliklerinin değişmesi hesap gününü daha az düşünmeye sevk ediyor ve kendilerini kurtaracak bilgilere ulaşımı zorlaştırıyor. Sonuçta hem aile, hem iş ve hem de dini hususlara temas etmeyen eğitim hayatı kendi kendine öğrenmeyi engelliyor. Hâlbuki bir mümin hesap gününü hiç unutmamalı ve o günü unutturacak tüm eylemlerden uzak durmalıdır. Kitapta geçen hadisler bu önemli günün hatırlanmasına yardımcı olacaktır.

Allah’ı görmek mümkün olacak mı?

İkinci bölüm "Sûra Üflenmesi" adıyla başlıklandırılmıştır. Sûr'un ne olduğu, üflenme şekli ve üflendikten sonra neler olacağı anlatılıyor. Bu kısım elbette hesap günüyle bağlantılı. Bu nedenle "Hesap Babı" bahsinde geçen konulara burada da temas edilmiş. Sûr'un bir boynuz olduğu Peygamber Efendimizin (s.a.) hadisiyle belirtilmekte ve yine bir başka hadisle iki meleğin Sûr'a üflemek için emir beklediği Abdullah b. Amr'dan rivayet edilmektedir. Bu bölüm kıyamet gününde yaşanacakların bir kısmını da kapsamaktadır. Tüm inananların en fazla merak ettiği konulardan biri olan Allah'ı görüp görememe hususunda da hadisler vasıtasıyla önemli bilgiler verilmektedir. Peygamber Efendimizin (s.a.) Ebu Hureyre'den nakille söyledikleri merakları giderici boyuttadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.) anlaşılır örnekler veriyor

Üçüncü bölüm "Cehennem ve Cehennem Ehli" aynı zamanda kitaba ismini veren bölümdür. Bu bölümde gerçekten etkileyici ve vurucu bir konu, "cehennemde olacaklar" konusu işleniyor. Peygamber Efendimizin (s.a.) sözleriyle işaret ettiği azaba uğramamak için neler yapılması gerektiği ifade ediliyor. Yine hadisler eşliğinde cehennem ateşiyle dünyadaki ateş kıyaslanıyor, dünyadaki ateşin cehennemdeki ateşin onlarca kat düşüğü ve iki defa yıkanmış olduğu anlatılıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.), verdiği örnekleri ve ölçüleri sahabenin kolay anlayabileceği örneklerden seçiyor ve dinde anlaşılmayacak bir nokta bırakmamaya gayret ediyor. Çünkü biliyor ki kendisinden sonra örnek alınacak şahsiyetler olacak ve dünyaya bir daha peygamber gelmeyecek. Spesifik örnekleri, basite indirgenmiş ölçüleri bu şekilde okumakta fayda var.

Risale Yayınları’ndan çıkan “Hadislerle Cehennem ve Cehennem Ehli”, bir azap ve gazap yeri olan cehennemle ilgili bilgiler veren, buraya düşmemek için yapılacakları anlatan hacimce küçük fakat anlattıklarıyla çok büyük bir kitap.

YORUM EKLE

banner19

banner36