Güzel hasletleriyle Mahmut Sami Ramazanoğlu (k.s.)

2 / 17
Yüksek tahsilini tamamlayıp memleketi Adana’ya dönme arzusunda olan Sami Efendi, Bayezid meydanında bir Allah dostuyla karşılaşır. Bu zat Sami Efendi’ye nereli olduğunu, İstanbul’da ne ile meşgul olduğunu sorar. Hazret, yüksek tahsilini tamamladığını ifade ederek durumunu arz eder. Bu Allah dostu ona, “Sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misin?” der ve onu Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan Kelami Dergahı’na götürür. Yolda sohbet ederken o Allah dostu, Sami Efendi’ye der ki: “Evladım! Senin bu zahiri tahsilin yeterli değil! Sana kişiyi iki cihan saadetine götürecek esas tahsili tavsiye edeyim. Bu yeni başlayacağınız irfan mektebinin ilk dersi kimseyi incitmemektir; son dersi de asla incinmemektir…

Yüksek tahsilini tamamlayıp memleketi Adana’ya dönme arzusunda olan Sami Efendi, Bayezid meydanında bir Allah dostuyla karşılaşır. Bu zat Sami Efendi’ye nereli olduğunu, İstanbul’da ne ile meşgul olduğunu sorar. Hazret, yüksek tahsilini tamamladığını ifade ederek durumunu arz eder. Bu Allah dostu ona, “Sizi yeni bir tahsile başlatmama müsaade eder misin?” der ve onu Koca Mustafa Paşa semtinde bulunan Kelami Dergahı’na götürür. Yolda sohbet ederken o Allah dostu, Sami Efendi’ye der ki: “Evladım! Senin bu zahiri tahsilin yeterli değil! Sana kişiyi iki cihan saadetine götürecek esas tahsili tavsiye edeyim. Bu yeni başlayacağınız irfan mektebinin ilk dersi kimseyi incitmemektir; son dersi de asla incinmemektir…

banner26