“Günahların Kefaretine Dair Allah Resulünün (s.a.) Müjdeleri”

Şüphesiz ki insan bazıları küçük, bazıları büyük olmak üzere hatalar yapar, günahlar işler. Bu hatalardan dönmek ve aynı günahları işlememek yine kendi elindedir. Hiç hata yapmayan kimse yoktur. Peygamberlerin bile zerre ile ölçülecek hataları olmuştur. Bu kapsamda bizler gibi normal insanların hatalar yapması doğal karşılanır. Yukarıda da belirtildiği gibi önemli olan bunun farkına varmak ve aynı günahları işlemekte ısrar etmemektir.

İnsan günah işler

Bir Müslümanın amacı Allah’ın gönderdiği kitaba uygun biçimde yaşayıp Peygamber Efendimizin (s.a.) gösterdiği istikamette yol yürümektir. Bu yol zaten onu asıl hedef olan cennete götürecektir. Fakat insan yaşamı süresince kusurlar işler, eksik davranır ve günaha girer. Bunun insanın fıtratında olduğunu bilmek nispeten rahatlatıcıdır. İşte "Günahların Kefaretine Dair Allah Resulünün (s.a.) Müjdeleri" işlenen günahlara kefaret olacak söz ve davranışları bildirmektedir. Peygamber Efendimizin (s.a.) söz ve davranışları bizlere ışık olacak, O'nun çizdiği istikamet Allah'ın karşısına yaptığımız güzel işlerle çıkmamızı sağlayacaktır.
Kitabın müellifi İmam Ezrai el-Kabuni, Şam doğumlu çok yönlü bir âlimdir. 1382'de doğan El-Kabuni, aynı zamanda hafız ve muhaddistir. Şamlı âlim, ilim öğrenmek için diyar diyar gezmiş, fıkıh alanında derinleşmiş ve hatta bazı hocalarından hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur. 1464 yılının Şaban ayında ise yine Şam'da vefat etmiştir.

Müslümanı güzel davranışlara yönlendiriyor

Kitabın adında geçen “müjde” bir ümit ışığı, bir felaha erme vasıtası olarak görülmelidir. Dolayısıyla bu kitabın önemi çok fazladır. Buradan anlaşılacağı üzere içeride bir yol, bir reçete var. Bu reçete, Müslümanları hem daha iyi bir insan olmaya hem de geçmiş günahlarından arınmaya sevk edecektir. Hadisler genel olarak fedakârlıkla ilgilidir. Müslümanın ilgisi daha çok ibadet, daha çok hayır düşüncelerle meşguliyete yönlendirilmektedir. Kötü düşünceler, fesatlık, yalan, nefret, kötü sözler aynı zamanda kalbi de karartan şeylerdir. Bu tür davranışlara meylettikten sonra oradan geri dönüş kolay değildir. Pek önemsemediğimiz, aklımızın ucundan geçmeyen davranışların sevap olarak dönmesi ve dahası günahlardan eksiltmesi gerçek anlamda bir müjdedir. Bu nedenle bu kitabı bir telafi kitabı olarak görmek de mümkündür.

Allah bağışlayıcıdır

Bizlerin kurtuluş ümidini daima canlı tutan Allah'ın emirleridir. Allah, kitabının birçok yerinde bağışlayıcılığını hatırlatmaktadır. Eserde konuyla ilgili verilen ilk ayet olan Zümer Suresi 53'üncü ayette Allah, kendisinden ümit kesilmemesi gerektiğini ve çok esirgeyen ve çok bağışlayan olduğunu bildiriyor. Ancak kitap, adından da anlaşılacağı gibi hadisler üzerinden verilen mesajlarla ilerliyor. Dört yüzden fazla hadis, aynı konuyu işlemekte ve daha önce öngörüldüğü şekilde günahlara kefaret olacak davranışlara yönlendirmektedir. Bu yönüyle bu kitap, insanın yalnız başına idrak edemeyeceği birçok hususu ve kavrayamayacağı birçok konuyu izah etmesi bakımından da değerlidir. Şirk ve kul hakkı dışındaki günahların affedilecek günahlardan olduğunu düşündüğümüzde rahmet okyanusundan istifade etmemek için bir neden olmadığını da görürüz. Okumadan, öğrenmeden bilmek mümkün olmuyor. Hadisler üzerinde çalışmalar yapmış, barındırdığı derin anlamları kavramış ve bunları insanlığın hizmetine sunmuş âlimleri aramak ve bulmak, güvenilir yerlerden okumak imkânların bu kadar geniş olduğu bir zamanda daha kolaydır. Ancak yaşadığımız hızlı hayat ve dünyevi meselelere verdiğimiz önem bizlere engel olmaktadır.

Bazı hadisler ibadet öncesi ve sonrası kazanılacak sevabı ve silinecek günahı belirtirken bazıları ibadet dışı zamanlarda yapılacakları belirtiyor. Kur'an okuma, Kur'an öğretme, bolca zikir ve özellikle belirli zamanlarda yapılacak zikir Allah tarafından iyi davranışlar olarak görülüyor ve günahlara kefaret oluyor. Hadislerden anladığımız şey bir Müslümanın ancak daha iyi bir Müslüman ve daha iyi bir insan olarak hatalarından arınabileceği, bu hataları tekrarlamadığında günahkâr bir kul olmayacağıdır. Hadislerle işaret edilen yaşam şekli eksik giderme, tamamlanma olarak da değerlendirilebilir.

Bazen günah olduğunu bilmeden günah işleriz

Peygamber Efendimiz (s.a.), Müslümanın hayatın her alanında dosdoğru davranmasını, tartışmalardan uzak durmasını, şaka dahi olsa yalan söylememesini, kendisini ve ashabını sevmesini, güzel şeyler düşünmesini istiyor ve bu ve buna benzer davranışların günahlara kefaret olacağını söylüyor. Bu anlamda yaşadığımız dönemi şanssız bir dönem olarak görebiliriz. O kadar çok çeldirici, o kadar çok günaha davet var ki aciz insan, birinden kurtulsa diğerine kapılıveriyor. Üstelik bazı günahları günah olduğunu bile bilmeden işliyoruz. Bilgisizlik, düşüncesizlik, öğrenme eksikliği insanı bilerek ya da bilmeyerek günaha sokuyor. İşte ehil kişiler tarafından kaleme alınan bu ve benzeri kitaplar Allah’ın bağışlayıcılığına ve merhametine nail olacak davranışlara yönlendiriyor. Müslüman, temel bazı kabullerle Müslüman haline gelir. Bu nedenle bu eserde yazılı olanlar Allah’ı bir, Hz. Muhammed’i (s.a.) O’nun kulu ve elçisi kabul edenlere hitap etmektedir. Burada anlatılanlar iyi insan olmayı anlatsa da İslâm’ın temel kabullerinden yoksun bir kişiye fayda etmeyecektir. Yine Allah’ın yüceliğinin sınırı, merhametinin ve bağışlayıcılığının sonu yoktur. Bunu da böyle kabul etmek gerekir.

Risale Yayınları’ndan çıkan Günahların Kefaretine Dair Allah Resulünün (s.a.) Müjdeleri, en başta iyi insan olmayı ve güzel davranmayı emreden Allah’ın peygamberinin tavsiyelerinden oluşuyor. Bu tavsiyelerle Müslüman, elinde olan cennetin anahtarını kullanmayı ve doğru istikamete çevirmeyi öğrenecektir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
ramazan taşkın
ramazan taşkın - 2 ay Önce

Rabbimin bağışlaması olsa, halimiz nice olur. Elinize sağlık

banner19

banner36