Şeb-i Arus'un yıldönümü bugün

Aşk insanı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den İstanbul’a hatıra Mevleviler...

Şeb-i Arus'un yıldönümü bugün

 

Aşk insanı Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Tasavvuf tarihinde derin izler bırakan büyük mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Allah aşkı doğrultusunda oluşturduğu irşâdı ve kaleme aldığı Mesnevî-i Şerîf adlı muhteşem eseri, Anadolu’nun ve dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Bu öğreti özellikle İstanbul’da Osmanlı döneminde kabul görmüş, bilhassa saray mensupları Sultan III.Selim Han devrinden itibaren Mevlevîliğe çok önem vermişlerdir. İstanbul’da Mevlevîliğe ait olarak Mevlevîhâneler, Mesnevîhâneler, buralara vakfedilmiş pek çok eser ile Mevlevî şeyhlerine (dedeleri), mesnevîhânlara, bestekârlara, dervîşlere ait türbe ve kabirler günümüze kadar intikal etmiştir. Ziyâret etmek isteyenler için, kısa bir liste.

Galata Mevlevihanesi
Galata Mevlevihanesi
Galata Mevlevihanesi
Galata Mevlevihanesi
Hamuşan
Hamuşan
Tahir Ağa Dergahı
Tahir Ağa Dergahı

Hangisi nerede?

Mevlevîhâneler (halen var olanlar)

 • Galata Mevlevîhânesi, Beyoğlu’nda, Galip Dede Cd.No.15. Tünel.
 • Üsküdar Mevlevîhânesi,Üsküdar,İmrahor semtinde. Doğancılar Cd.üzerinde.
 • Yenikapı Mevlevîhânesi, Zeytinburnu, Merkez Efendi Mahallesi’nde.
 • Kalenderhâne Mevlevîhânesi, Fatih-Vezneciler’de aynı isimli cami ibâdete açık.

Mevlevîhâneleri (yok olanlar)

 • Fâtih Mevlevîhânesi (Âbid Çelebi Tekkesi), Fatih’de Otlukçu Yokuşu civarında. Günümüze sadece bazı kabirler intikal edebilmiştir.
 • Bahariye Mevlevîhânesi, Eyüp-Bahariye’de.
 • Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Beyoğlu-Kasımpaşa, Sururi Mahallesi’nde. Yangında yok oldu. Arsası duruyor.

Mesnevîhâneler

 • Fâtih Câmii, Fatih’de. Ali Kuşcu Mahallesi’nde.
 • Mesnevîhâne Câmii (Dârü’l-Mesnevî Tekkesi), Fatih
 • Hasırîzâde Dergâhı, Beyoğlu-Sütlüce. Sadiyye tarikatı tekkesi.
 • Tâhir Ağa Dergâhı, Fatih-Aşıkpaşa’da.
 • Ümmî Kenân Dergâhı, Fatih-Atikali’de.
 • Hatûnîyye Tekkesi, Eyüp-Bülbülderesi’nde.
 • Hammâmîzâde İsmaîl Dede Efendi evi, Fatih-Ahırkapı’da.

Türbeler

 • Aşcı Ahmed Dede Türbesi, Zeytinburnu-Merkez Efendi Camii yakınında.
 • Mesnevîhân Şeyh Muhammed Murâd Ef.Türbesi, Fatih-Çarşamba’da.
 • Hâlet Efendi Türbesi, Galata Mevlevihanesi-Divan Edeb.Müzesi
 • Şeyh Gâlib Dede/Şeyh İsmail Rusûhî Dede Türbesi Galata Mevlevihanesi-Divan Edeb.Müzesi
 • Üsküdar Mevlevîhânesi Türbesi, Üsküdar Mevlevihanesi dahilinde
 • Yenikapı Mevlevîhânesi Türbesi

Mevlevi hazireleri

 • Bahariye Mevlevîhânesi Mescidi Hazîresi, Eyüp-Bahariye’de.
 • Bahariye Mevlevîhânesi Postnîşinlerinin Medfûn Bulundukları Hazîre, Eyüp-Bahariye’de Silahtar Ağa Caddesi üzerinde.
 • Hâmûşan (Susanlar), Galata Mevlevihanesi-Divan Edeb.Müzesi
 • Esrâr Dede ve Fasih Dede Kabri, Galata Mevlevihanesi-Divan Edeb.Müzesi
 • Alî Dede Kabri, Galata Mevlevihanesi-Divan Edeb.Müzesi
 • Hadîkatü’l-Ervâh (Rûhlar Bahçesi), Galata Mevlevihanesi-Divan Edeb.Müzesi
 • Yenikapı Mevlevîhânesi Hazîresi, Zeytinburnu-Merkez Efendi Mahallesi’nde.

 

Doğan Pur haber verdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayın Tarihi: 17 Aralık 2011 Cumartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2011, 00:33
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
ferahnâk
ferahnâk - 10 yıl Önce

Bahariye Mevlevihanesi ihyâ edildi, bugün ayaktadır.

banner26