Peygamberimizin emriyle Hilye'yi yazdı

Osmanlı hat ustalarının Hilye’lerini görmek için az bir zamanınız kaldı.

Peygamberimizin emriyle Hilye'yi yazdı

Hafız Osman hattı hilye

Görmeye değer, yazık görülmezse eğer

Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü’ndeki “Hilye-i Şerife Sergisi”ne gitmediyseniz geç kalmış sayılmazsınız. “Görmeye değer, yazık görülmezse eğer” Henüz vakit varken ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Sergi 1 Aralık’a kadar açık. Başta Hâfız Osman Efendi olmak üzere Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Yahya Hilmi Efendi, Mehmed Şevki Efendi, Mahmud Celaleddin Efendi, Esma İbret Hanım, Hasan Rıza Efendi, Hulusi Efendi, Ahmed Kamil Akdik, Hamid Aytaç ve Hasan Çelebi  gibi büyük ustaların eşsiz güzellikteki 100’den fazla hilyeleri var.

Şeyh-i Sânî

Hat Sanatının önemli isimlerinden biri olan Hafız Osman Efendi, Şeyh Hamdullah’dan yüz sene sonra gelip, onun gibi yeni bir çığır açtığı için "Şeyh-i sânî" (İkinci şeyh) nâmıyla anıldı. Hâfız Osman Efendi 1642'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Haseki Sultan Câmii müezzini Ali Efendi'dir. Küçük yaşta hıfzını tamamlamış bu sebeple de Hâfız Osman” diye anılmış ve meşhur olmuştur.

Yazı öğrenimine Şeyh Hamdullah mektebinin ünlü hattatlarından Büyük Derviş Ali'den meşk ederek başladı. Fakat hocası onu yaşlılığı sebebiyle talebesi Suyolcuzâde Mustafa Eyyûbî'ye gönderdi. Bir müddet Eyyûbî'nin derslerine devam ederek hat öğrenimini tamamladı ve on sekiz yaşında icâzetname aldı. Şöhreti saraya kadar ulaşan Hâfız Osman Efendi Sultan II. Mustafa ve Şehzâde III. Ahmed'de hüsn-i hat hocalığına tâyin edildi. Huzurda yapılan meşkte hacda giyilen ihrama benzer elbise giyer, padişah da hocasının hokkasını tutarak hürmet gösterirdi.

Hafız Osman Efendi'nin kabriPeygamber Efendimizin emri ile

Kırk yıl boyunca durup dinlenmeden çalışan Hâfız Osman Efendi; yirmi beş Mushaf-ı şerîf, çok sayıda En'âm-ı şerîf, Delâil-i hayrât, yazı kıt'aları, karalamalar, murakkalar yazdı. Bir gece rüyâsında Peygamber Efendimizi (s.a.v.) görmekle şereflenerek aldığı emir üzerine, ilk defa levha şeklinde Hilye-i Şerifi yazdı. Bu hilyelerde Resûl-i Ekrem’in şemâil-i şerîflerini, mübârek yüzlerinin şekillerini, Hazret-i Ali'nin (r.a.)  rivâyetine göre târif etti.

Sünbül Efendi Dergâhına defnedildi

1698 senesinde İstanbul'da vefât eden Hâfız Osman Efendi  müdâvimi olduğu Fatih, Kocamustafapaşa semtindeki Sünbül Efendi Dergâhı bahçesinde defnedildi. Yetiştirdiği talebelerinden ücret almaz, bilakis talebesinin kâğıt ve kalem ihtiyacını da kendisi karşılardı. Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi, Anbârîzâde Derviş Ali Efendi, Hasan Üsküdârî, Bursalı Mehmed Efendi, Kürtzâde Bursalı İbrâhim, Derviş Mehmed Kevkek ve Yûsuf-i Rûmî, Hâfız Osman Efendinin ileri gelen talebeleri arasındadır.

 

Doğan Pur bu sergiyi kaçırmayın dedi

 

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2011 Salı 23:49 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2011, 23:49
banner25
YORUM EKLE

banner26