İstanbul'da bir sahabe kabri daha...

İstanbul’da bir Mimar Sinan hatırasıdır Şehzadebaşı Camii. Bahçesinde de büyükler...

İstanbul'da bir sahabe kabri daha...

Yedi türbe bir arada

Cihan Padişahı Sultan Süleyman’ın baş mimarı Sinan’ın “Kalfalık eserim" dediği “Şehzade Camii” Kanuni’nin oğlu Şehzade Mehmed için yaptırdığı mabeddir. Adeta bir san’at şaheseridir. Gidip görmek lazım. Haziresinde tam yedi türbe barındırmaktadır. Bunlar; Bosnalı İbrahim Paşa, Rüstem Paşa, Destari Mustafa Paşa, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Şehzade Mehmed, Şehzade Mahmud Türbeleri. Şu sıralar hepsi restore ediliyor. Ne güzel gelişmeler. Bunlar bilinen ve görünenler. Bir de perde arkasında kalmış, yani sırlanmış erenler var bu semtte. Kim bunlar?Derviş Osman Baba

Ortada türbe var yandan geç

Bir zamanlar Şehzadebaşı’nda, Damad İbrahim Paşa Camii ve İstanbul’un tam orta yerinin bulunduğu mahâlde “Meczublardan” Derviş Osman Baba’nın kabri bulunmaktaymış. Yol ortasında olduğundan bir şekilde bu kabrin buradan kalkması gerekmekte imiş. Fakat vazifeli kişiler halkın tepkisinden çekindikleri için, hemen harekete geçememişler. En sonunda kabrin oradan kaldırılmasına karar verilir ve işçiler tarafından kazmalarla kabri ortadan kaldırılır. Derviş Osman Baba’nın cesedi buradan alınarak, Şehzade Camii haziresine nakledilir. Şimdi bu mübarek zatın kabri bu hazirede yer almaktadır.

Kabir taşında şu yazı vardır;

Hüve’l-Hallâku’l-Baki

Meczub-u İlahi

Merhum ve mağfurun leh

Derviş Hafız

Osman-ı Veli

Ruhu içün el-Fatiha

Sene 1197

Biz soğuğu hamamcıya gönderdik

Kethüdazade Mehmed Arif Efendi menakıbnamesinde şöyle anlatıyor: “İstanbul’da Şehzadebaşı’nda, dört yol ağzında makbere-i mahsusasında medfun olan Osman Baba’ya hal-ı hayatında, oradaki hamamcı, külhanından bir miktar ateş göndermiş. Sonra göndermez olmuş. Bunun üzerine Osman Baba’ya, “Baba üşüyormusun?” diye sorduklarında “Biz, soğuğu hamamcıya gönderdik.”demiş. Gerçekten de hamamdaki müşteriler üşümüşler. Hamamcı iki üç mangal ateş koydurmuş ise de, yine ısıtamamış.Şeyh Ali Tabli

Şeyh Ali Tabli ya da Davulcu Dede

Şeyh Ali Tabli’nin Şehzade Camii’nin bahçesi’ndeki ulu çınar ağacının sa’yesinde medfun olduğu rivayet edilmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Şehzade Camii hakkında bilgi verirken, Şeyh Ali Tabli ile ilgi şunları yazmaktadır: “…büyük bir çınarın gölgesinde Şeyh Ali Tablî hazretleri gömülüdür. Sahâbenin seçkinlerindendir ki Hz.Ebû Eyyûb ile gelip o savaşta davul çalarken şehit olup buraya defnolunmuştur…” Bu nedenle “Davulcu Dede” diye de bilinmektedir.

Uryan Mehmed Dede

Yine aralara sıkışmış kalmış bir dede türbesi. Fatih Sultan Mehmed’in askerlerinden “Uryan Mehmed Dede Hazretleri”... Sade bir türbede medfundur mübarek. Hakkında bilgi yok ne yazık ki.

Doğan Pur bir dua niyetine haber verdi

YORUM EKLE

banner36