Fatih Camii'nde kimler yatıyor?

Fatih Camii Haziresi çok geniş ve meşhur bir hazîre. Peki, orada medfun kimler var?

Fatih Camii'nde kimler yatıyor?

Fatih Camii hazîresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazîrelerinden biri olup Fatih Camii’nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer almaktadır. Caminin kıble duvarı önünde Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesi hemen yanında Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa’nın kabri bulunmaktadır.  Hazîrenin giriş bölümünde ise Fatih Sultan Mehmed Han’ın hanımı Gülbahar Hatun’un türbesi ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa türbeleri bulunmaktadır. Muhtelif güzellikteki san’at eseri kabir şâhidelerinin yer aldığı hazîrede Osmanlı Devleti zamanında çeşitli görevlerde bulunmuş 370’e yakın zevâtın kabri bulunmaktadır. Hazîre ve bahçe uzun yıllar bakımsız kalmış nihayet 2004-2005 yıllarında yapılan düzenlemelerle ihya edilmiştir. Hazîredeki en eski kabir Sultan II.Mehmed Han’ın kızı Gevher Han’ın hizmetçisi Nuri Çelebi’ye (vefat:1479) en yeni mezar ise 1978 senesinde vefat eden Hadice Güzide Zorlu adındaki hanıma aittir. Hazîrenin dışında yer alan büyük türbede Sultan II.Mahmud Han’ın annesi Nakşidil Vâlide Sultan (vefat:1817) medfûndur. Bu türbenin yanında ise Sultan Abdülmecid Han’ın hanımlarından, son Padişah VI.Mehmed Vahideddîn Han’ın annesi Gülustû Kadın Efendi’nin (vefat:1861) türbesi vardır. Söz konusu türbeler ise ziyarete kapalıdır.

Haziredeki türbeler

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi           

Gazi Osman Paşa ve Türbesi

Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi

Nakşidil Valide Sultan Türbesi

Gülustû Sultan Türbesi

Haziredeki kabirler

Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)

Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

Ali Emîrî Efendi (1857-1924)

Sâmi Efendi (1838-1912)

Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)

Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)

Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)

Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)

Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)

Haziredeki diğer kabirlerden bazıları

Edebiyatçı Ahmed Midhat Efendi (1844-1912), Vezir Ahmed Nazîf Paşa (1841-1905), Meşâyıhdan Ahmed Tâhir Memiş Marâşî Efendi (?-1954), Edîb Alî Nûsret Bey (1874-1912), Şeyhü’l-islâm Amasyavî Seyyîd Halîl Efendi  (1804-1880), Şeyhü’l-islam Dağıstanlı Ömer Hulûsî Efendi (1857- ?), Vali Edîb Paşa (1847-1904), Maârif Nâzırı Emrullah Efendi (1858-1914), Sadrâzam Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839-1918), Mirliva Gazi Mehmed Zekeriyya Paşa (?-1879), Âlim Hacı Mehmed Emin Efendi  (? -1901), Ferik Hacı Hüseyin Rıfkî Paşa (?-1911),  Müderris Hâfız Ahmed Şâkir Efendi (?-1897), Âlim Hoca İshak Efendi (1803-1891), Nâzır İbrahim Râsih Paşa (1851-1906) Ferik İsmail Hakkî Paşa (1835-1889), Müşir Mahmud Mesud Paşa (1820-1890), Âlim Manastırlı İsmail Hakkî Efendi (1856-1911) Vâli-Adliye Nâzırı Mehmed Âkif Paşa (1822-1893), Dersiâm Mehmed Hamdî Efendi (?-?), Vâli Mehmed İzzet Paşa (1824/25-1890), Mehmed Nazif Paşa (?-1894), Rusûmât Emîni Mehmed Ra’if Paşa (1836-1911), Hâriciye Nâzırı Mehmed Râşid Paşa (1824-1876), Şeyhü’l-islâm Mehmed Refik Efendi (1813-1872), Müşir Mehmed Şâkir Paşa (1847-1905) , Vezîr Mehmed Şevket Paşa (1824-1890), Askerî Müfettiş Mehmed Tevfîk Paşa (1855-1915), General Pertev Demirhan (1871-1964), Matematikçi Sâlih Zeki Bey (1864-1921), Şûra-yı Devlet Âzası Sâmîpaşa-zâde Necîb Paşa (1855-1883), Meşâyıhdan Hasan Hamdi Efendi (?-1904), Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Efendi (?-1913), Harbiye Nâzırı Şevket Turgut Paşa (?-1924), Topçu Ali Rıza Paşa (1854-1921), Vezîr Velîyüddîn Paşa (?-1891)

 

Doğan Pur 

Not: Fotoğraf Caner Cangül'e ait.

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 09:20
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
everybody
everybody - 11 yıl Önce

biz de fatih caminin avlusunda yatıyoruz. hem de 180 kişi.

batuhan
batuhan - 2 yıl Önce

Allah yaptirandan da temizleyip bakandan da bu gunlere ulasmasini sagliyandan da Allah razi olsun

aziz mahmut öncel
aziz mahmut öncel - 11 yıl Önce

Mustafa Hâkî Tokâdî Hazretleri meşayih-i kiramdandır. nakşibendi şeyhidir ki İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hzleri gibi bir gönül sultanını yetiştirmiştir. ve bu kol halen devam etmektedir.

Toprak
Toprak - 5 ay Önce

Bu yazı için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle dinimize, kültürümüze ve tarihimize ait küçücük bir bilgi kırıntısını bile ziyan etmeden yazın.

banner26