Eyüp Sultan Camii ve Çevresindeki Kitabeler ve Anlamları

Eski mimarimize bir göz attığımızda çeşme, cami, medrese, türbe, tekke, şifahane, imarethane, kütüphane, çarşı ve benzeri yapıların uygun bir yerinde, o yapının işleviyle ilgili kitabelere rastlarız. Eyüp Sultan Camii çevresinde bulunan kitabeler ve anlamlarını da Nidayi Sevim derledi.

Eyüp Sultan Camii ve Çevresindeki Kitabeler ve Anlamları

Bizim medeniyetimiz dili olan bir medeniyettir. Beşikten mezara kadar, hayatın bütün alanlarını ve hatta ahiret hayatını ihata eder. Her duruma, olgu ve olaya dair söyleyeceği mutlaka bir söz vardır. Eski mimarimize bir göz attığımızda çeşme, cami, medrese, türbe, tekke, şifahane, imarethane, kütüphane, çarşı ve benzeri yapıların uygun bir yerinde, o yapının işleviyle ilgili kitabelere rastlarız. Mesela tarihi çeşmeleri incelediğimizde şu iki ayet-i kerimeden birine veya ikisine birlikte sıkça rastlarız: "Ve cealnâ minel-mâi külle şeyin hayy." (Enbiya 30.) (Hayatı olan her şeyi sudan yarattık.) "Ve sekâhum rabbuhum şarâben tahûrâ" (İnsan 21.) (Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.) İşte kütüphanelerimizin giriş kapısını süsleyen manidar bir yazı: ”Fîhâ kutubun kayyimeh” (Beyyine, 3) (O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.)” Yine birçok camimizin ana giriş kapısında esenlik veren bir yazı: “Udhulûhâ bi selâmin âminîn” (Hicr, 46)  (Oraya güven içinde, esenlikle girin)

Sigorta poliçeleri icat edilmeden önce kapı girişlerimizi “Ya Hafız” sığınma-korunma duaları süslerdi. Şifahane girişlerinde şifanın Allah’tan olduğuna dair bir kitabe eksik olmazdı. İbadetgâhlar ise bütün hayatı ihata edecek şekilde envai çeşit yazıyla tezyin edilirdi. Elbette bu medeniyet dilinden tarihi mezarlıklarımız da fazlasıyla nasibini almıştı. Nasıl almasın ki? Mademki öldükten sonra dirileceğimize iman etmişiz, bu dünya hayatı bizim için kısa bir konaklama, bir gölgelikten ibarettir; gayet tabiidir ki ebedi bir hayat için bu dilin söyleyeceği çok şey olmalıydı. Ceddimiz bunu “Hüve’l-Baki” ile özetlemiş. Ebedi olan ancak Rabbimizdir. Bu sebeple bu kitabeler bir nevi açık hava kütüphanelerimizdir. Dün olduğu gibi bugün de bunlardan nasibimizi almalıyız diye düşünüyorum.

İstanbul’umuzun, hatta Türkiye’mizin manevi üssü Eyüp Sultan Camii çevresinde bulunan kitabeler ve anlamlarının yer aldığı foto galerimiz için tıklayınız: http://www.dunyabizim.com/foto/10445/eyup-sultan-camii-ve-cevresindeki-kitabeler-ve-anlamlari

 

Nidayi Sevim

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2016, 10:03
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13