Dünyayı titretti ama sade bir türbesi var

Haremeyn hizmeti kendisine verilmiş olan Yavuz Sultan Selim'in camiini gezdik.

Dünyayı titretti ama sade bir türbesi var

 

“İlk Osmanlı Halifesi” Sultan Selim Han çoğu geceler uyumaz, nedimi Hasan Can ile kitap okuyup ilmî konularda konuşurmuş. Hasan Can, uyuyakalıp padişahın hizmetine gidemediği bir gecenin sabahında Sultan Selim Han, Hasan Can’a sorar: “İmdi ne düş gördün beyân eyle!” Hasan Can, padişahın ısrarlarına başta anlam veremese de bir zaman sonra iş anlaşılır.Yavuz Sultan Selim

Kalkub gelsün, Haremeyn hizmeti ona verildi

Mevzubahis rüyâyı kendisi değil bir başka Hasan, Kapıağası Hasan Ağa görmüştür. Gecenin bir vaktinde sarayın kapısı çalınır, kalabalık halde gelenler Arap kıyafetli, nuranî simâlı şahsiyetlerdir. Ellerinde birer sancak bulunmaktadır. Kapıyı vuran şahsın elinde ise padişahın ak sancağı bulunmaktadır. Hasan Ağa’ya der ki; “Bu gördüğün Resûlullah’ın ashâbıdır. Bizi Resûlullah gönderip selam etti ve buyurdular ki; “Kalkub gelsün! Haremeyn hizmeti ona verildi. Bu gördüğün dört kimseden bu Ebu Bekir Sıddık, bu Ömer Faruk, bu Osman-ı Zinnureyn’dür. Seninle konuşan ben ise Ali bin Ebu Talib’im. Var Selim Han’a selam eyle.”

Rüyâyı dinledikçe Yavuz Sultan Selim’in yüzü kızarır, gözleri yaşarır. Yaşanan bu hadiseden sonra Mısır seferine hazırlıklar başlar ve sefere çıkılır. 20 Şubat 1517, Cuma günü Kâhire’deki Melik Müeyyed Camii’nde Sultan Selim Han adına hutbe okunur. Hatib hutbede yeni İslâm halifesinin ismini söylerken o zaman kadar gelenek olduğu üzere “Hâkimü’l-Haremeyni’ş-Şerîfeyn” sıfatını kullandığında Sultan Selim Han seslenerek; “Hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerîfeyn” denilmesini ister. Yani kendisini Mekke ve Medine’nin hâkimi değil hadimi (hizmetçisi) olarak görmektedir.

Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetleri o getirdi

Yavuz Sultan Selim Han’ın İstanbul’a getirdiği Mukaddes Emanetler arasında şunlar vardır: Hz.Peygamberin hırkası, dişi (Dendân-ı Saâdet), nal’ını (Nal’ın-ı Şerif), oku, kılıcının kabzası, Hz.İbrahim’in tenceresi, Hz.Musa’nın asası, Hz.Yusuf’un sarığı, Hz.Davud’un kılıcı, Kâ’be-i Muazzama kapısı, Dört halifenin ve bazı sahâbelerin kılıçları, Üveys el-Karanî’nin (Veysel Karanî) külahı, Hz.Osman’ın şehid edilirken okuduğu Kur’ân-ı Kerîm vd.

Haşmetli padişahın sade bir türbesi var

Fatih’te Yavuzselim semtindeki Sultan Selim Camii’nin kıble tarafında yer alan dört türbeden biridir Sultan I. Selim Han’ın türbesi. Türbe, Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından 1520 yılında Mimar Acem Ali’ye inşa ettirilmiştir. Bina sekizgen planlı, tamamen kesme taştan inşa edilmiş olup klâsik Osmanlı üslûbundadır. Türbenin içi sade olup içinde Sultan I. Selim Han (vefât:1520) tek başına yatmaktadır. Sandukanın etrafında sedef ile süslenmiş bir şebeke bulunmaktadır. Kubbenin tam ortasına Ra’d suresinin 3.âyet-i kerîmesi yazılmıştır. İçte, giriş kapısının üzerinde 19.yy.’da Hattat Mehmed Hulûsî Efendi tarafından ta’lik hat ile yazılan ve Abdülhak Hâmid Tarhan’a ait olan “Kabr-i Selîm-i Evveli Ziyâret” adlı şiir asılı bulunmaktadır. Giriş kapısının sağında ve solundaki çiniler devrin şaheserlerinden örneklerdir.

Hafsa Valide Sultan türbesiHafsa Sultan Türbesi

Ayşe Hafsa Sultan’ın 1479 yılında, Kırım’ın Bahçesaray şehrinde dünyaya geldiği tahmin edilmekte. Kırım Hânı Mengli Giray Han’ın kızı olduğuna dair rivayetler de var. 19 Mart 1534 tarihinde İstanbul’da vefât eden Ayşe Hafsa Sultan, Yavuz Selim Camii bahçesine defnedildi. Daha sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından bir türbe inşa ettirildi. Bu türbe daha önceleri diğer türbeler gibi üstü kapalı bir yapı iken, 10 Temmuz 1894 tarihinde büyük İstanbul depreminde yıkılmıştır. Hafsa Sultan’ın kabrindeki kitâbede yazılı satırlar şunlardır: Cennetmekân firdevs âşiyân Fâtih-i Mısır, es-Sultân ibn-i es-Sultân Yavûz Selîm Hân / Hazretlerinin Hâtûn Efendilerinden Kânûnî Sultân Süleymân Hân’ın vâlideleri / Hafsa Sultân’ın rûhiyçün el-Fâtiha İrtihâlleri 1534

Şehzadeler Türbesi

Yavuz Sultan Selim Türbesi ile Sultan Abdülmecid Türbesi’nin arasında yer alan türbede Selim Han’ın kızları ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları yatmaktadır. Türbede şu kişiler medfundur: Hatice Sultan (Sultan Selim’in kızı) (v.1524) Hafsa Sultan (Sultan Selim’in kızı) (v.1538), Şehzâde Murad (Kanûnî’nin oğlu) (v.19 Ekim 1521), Şehzâde Mahmud (Kanûnî’nin oğlu) (v.29 Ekim 1521), Şehzâde Abdullah (Kanûnî’nin oğlu) (v.1526). Türbede ayrıca Kâbe-i Muazzama’nın küçük bir maketi de vardır.

Sultan Abdülmecid Türbesi

Sultan Selim Camii’nin kıble tarafında, Yavuz Sultan Selim Türbesi’nin karşısında yer almaktadır. Türbe, 31.Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han hayatta iken 1855 yılında yaptırılmıştır. Türbede Sultan Abdülmecid’den başka üç oğlu medfun bulunmaktadır.

Açık türbelerde medfun olanlar

Şehzâdeler Türbesi ile Sultan Abdülmecid Türbesi’nin arasındaki açık kabirlerde şu kişiler yatmaktadır: Sultan Abdülmecid Han’ın kızı Cemile Sultan (v.1912), Sultan Abdülmecid Han’ın kadınlarından Servet Sezâ Kadın Efendi (v.1877), Mestiniyâz Hanım (v.1906/07)

 

Doğan Pur hatırlattı

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2012, 02:20
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13