banner17

Bu Yaz İstanbul'daki 11 Padişah Türbesinin Hepsini Ziyaret Etmeye Ne Dersiniz?

İstanbul’da 11 tane padişah türbesi mevcut. Vasat bir İstanbul sakini bunlardan kaç tanesini gezmiştir sizce? Bu yaz kendimize bir güzellik yapalım ve ecdadın kabirlerini ziyaret edip bir Fatiha okuyalım. Fatiha okumak için gitmek şart değil elbette, ama itiraf edelim, bizim ellerde gözden ırak olan gönülden de ırak...

Bu Yaz İstanbul'daki 11 Padişah Türbesinin Hepsini Ziyaret Etmeye Ne Dersiniz?

Doğan Pur’un Din ve Hayat dergisi için kaleme aldığı “İstanbul’daki Padişah Türbeleri” (sayı 9, 2010) başlığını taşıyan yazıya göre, 36 Osmanlı padişahından 6 tanesi Bursa’da medfun. İstanbul’un fethinden sonra 29 padişah İstanbul’a defnedilmiş. Son Osmanlı padişahı Sultan VI. Mehmed Vahidüddin’in kabri ise Suriye’nin başkenti Şam’da.

İstanbul’da 29 padişah defnedilmesine karşın 11 tane padişah türbesi mevcut. Çünkü Fâtih Sultan Mehmed, Sultan II. Bâyezid ve Yavuz Sultan Selim kendi adlarına yapılmış türbelere yalnız defnedilmişler. Fakat daha sonraki Osmanlı sultanlarının hepsi adına müstakil türbe yapılmamış. Birden fazla padişah aynı türbeyi paylaşmış. Ayrıca bu türbelerin bazılarında padişahlar haricinde hanedan üyelerinin kabirleri de bulunmakta.

Fatih Sultan Mehmed Türbesi

 

Fâtih Câmii haziresinde bulunan türbede sadece Fâtih Sultan Mehmed Han’ın (ö.1481) sandukası bulunmaktadır. 1766 yılındaki depremde yıkılan eser, Sultan III. Mustafa tarafından yeniden yaptırılmış. Sultan Abdülaziz Han da türbeyi 1865-1866 yıllarında tamir ettirmiştir.

 

Sultan II Bâyezid Türbesi

 

Türbe, Beyazıt Camii’nin haziresindedir. 1513 yılında Yavuz Sultan Selim tarafında Mimar Hayreddin’e yaptırılmış. Türbede sadece Sultan II. Bâyezid’ın medfun.

 

Yavuz Sultan Selim Türbesi

 

Fatih'te, Sultan Selim Camii’nin kıble tarafında yer alan dört türbeden biridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1520 yılında Mimar Acem Ali’ye inşa ettirilmiş. Türbenin sade olup içinde sadece Sultan I. Selim’in (ö. 1520) sandukası bulunmakta.

 

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

 

Türbe, Süleymaniye Camii’nin bahçesindedir. Sultan II. Selim’in emriyle 1566’da Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş. İçinde Kanuni Sultan Süleyman’dan başka 20. Osmanlı padişahı II. Süleyman, 21. padişah II. Ahmed Han, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimâh Sultan, Sultan İbrahim’in üçüncü hasekisi Sâliha Dilaşûb Vâlide Sultan, Sultan II. Ahmed’in kızı Asiye Sultan, Sultan II. Ahmed Han’ın hanımı Râbia Sultan da yatıyor. Türbenin içinde toplam 7 sanduka bulunuyor.

 

Sultan I. Ahmed Türbesi

 

Sultanahmet Câmii’nin köşesinde, Alman Çeşmesi’nin hemen yanındadır. Sedefkâr Mehmed Ağa tarafından yapılan türbe 1619’da Sultan II. Osman döneminde tamamlanmış. İçinde Sultan I. Ahmed (ö. 1617), Sultan II. Osman (Genç Osman) (ö. 1622), Sultan IV. Murad (ö. 1640), Mâhpeyker Kösem Vâlide Sultan (ö. 1651) ile padişahların oğulları ve kızlarına ait olmak üzere toplam 36 sanduka mevcut.

 

Sultan II. Mahmud Türbesi

 

Basın Müzesi’nin yanında bulunan türbede Sultan II. Mahmud (ö. 1839), Abdülaziz Han (ö. 1876) ve Sultan II. Abdülhamid (ö. 1918) ile birlikte Osmanlı hanedanına mensup 18 kişinin kabri bulunuyor.

 

Sultan III. Mustafa ve III. Selim Türbesi

 

Lâleli Camii’nin yanında yer alan türbe, 1763 yılında Sultan III. Mustafa tarafından yaptırılmış. Eserin mimarı ise Tâhir Ağa. İçinde Sultan III. Mustafa (ö. 1774) ve Sultan III. Selim’in (ö. 1808) kabri mevcut.

 

Sultan III. Murad Türbesi

 

Ayasofya’nın bahçesinde yer alan türbe, 1599’da Dâvud Ağa tarafından inşa edilmiş. Türbede Sultan III. Murâd Han (ö. 1595), hanımı Safiye Sultan, şehzâdeleri ve kızları medfun. İçindeki toplam kabir sayısı 54’tür.

 

Sultan II. Selim Türbesi

 

Ayasofya bahçesine inşa edilen ilk türbedir ve 1577 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Türbede Sultan II. Selim (ö. 1574), zevcesi Nûrbânû Sultan, Sokollu Mehmed Paşa’nın hanımı İsmihan Sultan, şehzâdeler ve kızları Sultan III. Murâd Han’ın şehzâde ve kızları medfûn. İçinde toplam 42 sanduka var.

 

Sultan III. Mehmed Türbesi

 

Yine Ayasofya bahçesinde yer alan bu türbe, 1608’de mimar Dalgıç Ahmed Ağa tarafından yapılmış. İçinde Sultan III. Mehmed (ö. 1603), Sultan I. Ahmed’in annesi Handan Sultan, şehzâdeleri ve kızları, III. Murâd Han’ın kızı Ayşe Sultan yatmakta. İçinde toplam 26 sanduka bulunuyor.

 

Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi

 

 

Bizans döneminde Ayasofya’nın vaftizhanesi olan bina, sonradan Ayasofya’nın kandil yağları deposu olarak kullanılmış. 1639 yılında Sultan I. Mustafa’nın vefatıyla türbeye çevrilmiş. 1648’de ölen Sultan İbrahim Han da buraya defnedilmiş. Türbede ayrıca Sultan I. Ahmed’in kızları Hanzâde ve Atike Sultanlar, Sultan IV. Murâd’ın kızı Esmâhan Kaya Sultan ve Sultan II. Ahmed’in şehzâdelerinin sandukaları mevcut. Türbedeki kabir sayısı 19.

 

Hazırlayan: Munise Şimşek

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 13:26
YORUM EKLE

banner19

banner13

banner20