Genç ölen şairler ölümü hisseder mi?

‘Genç şairin ardından’ şiirini konuşmak, dili ve gönlü belli ve belirgin bir doğrultuda tutmayı gerektiriyor, eğer inanıyorsak. Şair Mehmet Elçin, genç yaşta vefat edenlerden. Ben Yok İken adında Okur Kitaplığı’ndan 2. baskısı yapılan bu yapıtı, Peygamberimizin ‘Ölülerinizi hayırla yad ediniz’ hadisinin eşliğinde okudum. Şiiri hakkında ahkam kesmek yerine doğrultulu ve ölçülü konuşmayı tercih ediyorum.

Genç ölen şair

Şairlerin genç ölümleri karşısında hemen her zaman etkilenmişimdir. Mehmet Elçin ile yaşamımda karşılaşmadım hiç. Ama şiiriyle dostane bir ilişki biçimi geliştirdiğimi söyleyebilirim.

Elçin’in şiirinin köşe taşlarını belirlersek; doğal bir konuşmaya sahip ve köksüz biçim oyunlarına şiirinde yer vermiyor. Sadeliği şiirine yansımış ve birbiriyle bağlarını koparmayan mısraları özentili deyişlerden uzak. Özenle kurulu söz dizimine sahip şiirlerde çocukluk özlemi, doğaya dönüş ve yaşamaya kendince anlam verme temaları öne çıkıyor. Duyusal olarak aşırı duygulanımcı bir edadan uzak ve uçuk, marjinal bir söyleyiş biçimine prim vermiyor

Şair ölümü hisseder mi?

Doğrusu ‘Ben Yok İken’ adlı yapıtı sevdim. Sezgileri güçlü bir şair Elçin. ‘Yaşamanın hikmeti’ni kavrayış temel bir tutum olarak görülüyor. Zandan ve hezeyandan uzak bir şiir yazmış Mehmet Elçin. Hayatın anlamını kavramaya çalışan bir hikmet arayışı söz konusu edilmiş.

Tüm şiirleri okuyup bitirince, erken göçen genç şairin bu yapıtı karşısında, ‘hissetmiş’, ‘biliyor’ sözcükleri çağrıştı zihnimde. Yaşamayı yoğunlamasına tecrübe eden genç bir şair gördüm Ben Yok İken’de.  Hissedişinin sebeplerini şiirinin içinde aradım ve orada fazlasıyla aradığım sebeplerle karşılaştım. Erken göçen şairlerin yazgısı şu olsa gerek: Güçlü sezişleriyle ölümü hissediyorlar. Bu intiba ile kitabı bitirdim. ‘Bir sevince her şeyini veren’ bu şairi daha bir sevdim. Ölüm hak. Şunu mutlak surette bilmek gerekiyor: Genç yaştaki şairlerin ölümü, biz ölümlülere söyleyecek çok sözü oluyor. ‘Vefa duası’ deyimini öğrendim yeni. Dostları bir ‘vefa duası’ etmişler genç şaire ve hayattayken yazdığı şiirleri bir araya getirip Okur Kitaplığı’na sunmuşlar. Yayınevi yetkilileri de bu ‘vefa duası’na bir ‘vefa örneği’ sergilemişler. Okur Kitaplığı’nı tebrik ediyor, ailesine ve dostlarına baş sağlığı diliyorum.