Gelenekli sanatlarımızı yok olmaktan kurtaran Süheyl Ünver kimdir?

3 / 28
Öğrencisi Ahmed Güner Sayar tarafından Ünver Hoca şöyle anlatılır: “Bir Türk kültür tarihçisi olan A. Süheyl Ünver 88 yıl süren bir ömrün 75 yılını Türk’le alakalı her sahaya nüfuzla tarihimizi dünden bugüne bağlayan mühim ve müstesna bir şahsiyettir. Türk tarihinin yekpare bütünlüğü içerisinde sürekliliğine olan inançla kitap ve makaleler neşretti, el yapması sanat eserleri üretti, arşiv kurdu, nihayet öğrenciler yetiştirdi.”

Öğrencisi Ahmed Güner Sayar tarafından Ünver Hoca şöyle anlatılır: “Bir Türk kültür tarihçisi olan A. Süheyl Ünver 88 yıl süren bir ömrün 75 yılını Türk’le alakalı her sahaya nüfuzla tarihimizi dünden bugüne bağlayan mühim ve müstesna bir şahsiyettir. Türk tarihinin yekpare bütünlüğü içerisinde sürekliliğine olan inançla kitap ve makaleler neşretti, el yapması sanat eserleri üretti, arşiv kurdu, nihayet öğrenciler yetiştirdi.”