Gazâlî’den Hak yolcusuna öğütler

1 / 14
İslâmî ilimler ve İslâm düşüncesi tarihinde bir dönüm noktası olan Gazâlî’nin, iki risalesinin yer aldığı bir eserinde; risalelerden birisi “Ledünni İlim Risalesi” diğeri ise “Eyyühe’l-Veled - Hak Yolcusuna Öğütler’dir” Eyyühe’l-Veled-Hak yolcusuna Öğütler risalesi, Gazâlî’nin talebelerinden birinin sorduğu bazı sorulara cevap olarak kaleme alınmıştır. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği ilimlerden hangilerinin kendisine, ahirette faydalı olacağını merak etmekte ve bununla ilgili meseleleri hocasının küçük bir risalede özlü ve derli-toplu bir biçimde kaleme almasını rica etmektedir. Bu risale ahret yolunda yürüyen bir mümine kılavuzluk etmek üzere gerekli ilkeleri içeren ve yüzyıllar boyunca çok okunmuş olan bir risaledir. Bu risalede bir bölüm olan terk edilmesi gereken dört öğütten bahsedeceğiz.

Ey oğul! Bunları kabul et ki kıyamet gününde ilmin senin düşmanın haline gelmesin.

İslâmî ilimler ve İslâm düşüncesi tarihinde bir dönüm noktası olan Gazâlî’nin, iki risalesinin yer aldığı bir eserinde; risalelerden birisi “Ledünni İlim Risalesi” diğeri ise “Eyyühe’l-Veled - Hak Yolcusuna Öğütler’dir” Eyyühe’l-Veled-Hak yolcusuna Öğütler risalesi, Gazâlî’nin talebelerinden birinin sorduğu bazı sorulara cevap olarak kaleme alınmıştır. Soruları soran kişi, yıllar boyunca öğrendiği ilimlerden hangilerinin kendisine, ahirette faydalı olacağını merak etmekte ve bununla ilgili meseleleri hocasının küçük bir risalede özlü ve derli-toplu bir biçimde kaleme almasını rica etmektedir. Bu risale ahret yolunda yürüyen bir mümine kılavuzluk etmek üzere gerekli ilkeleri içeren ve yüzyıllar boyunca çok okunmuş olan bir risaledir. Bu risalede bir bölüm olan terk edilmesi gereken dört öğütten bahsedeceğiz.

Ey oğul! Bunları kabul et ki kıyamet gününde ilmin senin düşmanın haline gelmesin.

banner19

banner26