Eylül ayının seçkin eserleri ne oldu?

1 / 17
Eylül ayında Timaş Yayınları tarafından yayımlanmış olan; edebiyattan sosyolojiye, tarihten felsefeye, kişisel gelişimden pedagojiye uzanan çok geniş ve zengin bir eser seçkisini istifadelerinize sunuyoruz.

Mahmut Goloğlu’nun Özel Arşivinden Belgelerle
Yakın Dönem Türkiye Tarihinin Sis Perdesi
Uğur Üçüncü & Hikmet Öksüz – 6-7 Eylül 1955 Olayları
Tarih – 480 Sayfa

Kıbrıs Meselesi, 1950’lerin ortasında gündemi meşgul eden en önemli maddeydi. Türk-Yunan ilişkilerini geren bu mesele Türk kamuoyu tarafından sahiplenilmiş, hükûmeti de dikkatli bir tutum takınmaya itmişti. 6-7 Eylül 1955 Olayları ve yaşanan trajedi, ilişkileri bambaşka bir noktaya taşımıştı. Demokrat Parti Hükûmetleri 1955 sonrasında olayların sancılarını çekmiş, Türkiye’nin uluslararası arenada bozulan imajını düzeltme mücadelesi de hep sürmüştü. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra Yassıada mahkemelerinde 6-7 Eylül Olayları ciddi bir gündem teşkil etmişti. 
1950’lerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri geren, milliyetçi duyguları kabartan ve tahammül sınırlarını zorlayan pek çok yurt içi ve yurt dışı gelişmeden sonra Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberi 6-7 Eylül Olayları’nın pimini çekti. Peki Türk milletinin iki bin yıldır ayakta tuttuğu çok kültürlü devlet geleneğinin bu kadar yara aldığı 6-7 Eylül Olayları salt psikolojik etkenlerle açıklanabilir mi? Olaylar hükûmetin tertibi miydi? Hükûmetin sorumluluğu komünistlere yüklemesi ne kadar anlamlı? Olaylarda dış servis, popüler söylemle “derin yapı” bağlantısı var mı?
Elinizdeki eser, 6-7 Eylül Olayları'nın gerçekleştiği dönemde TBMM Başkan Vekili olan Mahmut Goloğlu’nun özel arşivinden kuvvetle besleniyor. Mevcut çalışmalarda kullanılmayan arşiv belgelerini ve gazete koleksiyonlarını zengin bir kaynakçayla sentezleyen kitap, dönemin detaylı bir portresini çiziyor. Çağdaş Türkiye tarihine duygusal ya da milliyetçi refleksten uzak, Türk devlet geleneğine herhangi bir saldırıda bulunmadan, bugüne kadar kullanılmamış belgeleri ortaya çıkarıp mevcut literatürle sentezleyerek sunan 6-7 Eylül Olayları, devlet itibarını hayli zedeleyen olaylara bütün yönleriyle ışık tutuyor.

Eylül ayında Timaş Yayınları tarafından yayımlanmış olan; edebiyattan sosyolojiye, tarihten felsefeye, kişisel gelişimden pedagojiye uzanan çok geniş ve zengin bir eser seçkisini istifadelerinize sunuyoruz.

Mahmut Goloğlu’nun Özel Arşivinden Belgelerle
Yakın Dönem Türkiye Tarihinin Sis Perdesi
Uğur Üçüncü & Hikmet Öksüz – 6-7 Eylül 1955 Olayları
Tarih – 480 Sayfa

Kıbrıs Meselesi, 1950’lerin ortasında gündemi meşgul eden en önemli maddeydi. Türk-Yunan ilişkilerini geren bu mesele Türk kamuoyu tarafından sahiplenilmiş, hükûmeti de dikkatli bir tutum takınmaya itmişti. 6-7 Eylül 1955 Olayları ve yaşanan trajedi, ilişkileri bambaşka bir noktaya taşımıştı. Demokrat Parti Hükûmetleri 1955 sonrasında olayların sancılarını çekmiş, Türkiye’nin uluslararası arenada bozulan imajını düzeltme mücadelesi de hep sürmüştü. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra Yassıada mahkemelerinde 6-7 Eylül Olayları ciddi bir gündem teşkil etmişti.
1950’lerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkileri geren, milliyetçi duyguları kabartan ve tahammül sınırlarını zorlayan pek çok yurt içi ve yurt dışı gelişmeden sonra Atatürk’ün Selanik’teki evinin bombalandığı haberi 6-7 Eylül Olayları’nın pimini çekti. Peki Türk milletinin iki bin yıldır ayakta tuttuğu çok kültürlü devlet geleneğinin bu kadar yara aldığı 6-7 Eylül Olayları salt psikolojik etkenlerle açıklanabilir mi? Olaylar hükûmetin tertibi miydi? Hükûmetin sorumluluğu komünistlere yüklemesi ne kadar anlamlı? Olaylarda dış servis, popüler söylemle “derin yapı” bağlantısı var mı?
Elinizdeki eser, 6-7 Eylül Olayları'nın gerçekleştiği dönemde TBMM Başkan Vekili olan Mahmut Goloğlu’nun özel arşivinden kuvvetle besleniyor. Mevcut çalışmalarda kullanılmayan arşiv belgelerini ve gazete koleksiyonlarını zengin bir kaynakçayla sentezleyen kitap, dönemin detaylı bir portresini çiziyor. Çağdaş Türkiye tarihine duygusal ya da milliyetçi refleksten uzak, Türk devlet geleneğine herhangi bir saldırıda bulunmadan, bugüne kadar kullanılmamış belgeleri ortaya çıkarıp mevcut literatürle sentezleyerek sunan 6-7 Eylül Olayları, devlet itibarını hayli zedeleyen olaylara bütün yönleriyle ışık tutuyor.

banner36