Zeyd Şakir: Kur'an'a endeksli yaşa!

İmam Zeyd Şakir, kalabalık bir genç topluluğuna ‘modern dünyada şuurlu Müslüman’ konulu bir konferans verdi..

Zeyd Şakir: Kur'an'a endeksli yaşa!

 

İmam Zeyd Şakir'in Türkiye'ye geleceğini duyduğumda hakkında kısa bir araştırma yapmış, Amerika'da gerçekleştirdiği İslamî hizmetleri hoşuma gitmişti. Ancak konuşmasından önce hayatı anlatılırken, Adana İncirlik Üssü'nden bahsedilmesi, orada Sedat Yenigün'le tanıştığı ve fikir alışverişinde bulunduğu söylenince daha da bir heyecanlandım ve söyleyeceklerini merak etmeye başladım. Çünkü babam bize Türkiye'deki İslamî hareketlerden bahsederken sık sık Metin Yüksel ve Sedat Yenigün'e özellikle vurgu yapardı. Şehit edilmelerinin İslamî hareket açısından büyük kayıp olduğundan bahsetmişti. Sedat Yenigün gibi fedakâr bir İslam mücahidiyle tanışmış, Amerikalı bir Müslüman olması daha da ilgimi çekmişti.Zeyd Şakir

Ramazan ayının bereketi Sultanahmet’teki Kızlarağası Medresesi'ne dolmuş, sıcağa rağmen salon tıklım tıklım doluydu. Katılımcıların neredeyse tamamının 30 yaş altı gençlerden oluşması daha bir heyecan vericiydi. Mavera Gençlik Hareketi tarafından düzenlenen etkinlikte, İmam Zeyd Şakir de konuşmasına sanki üniversitede öğrencilere ders anlatıyormuş gibi başlayarak doyurucu akademik bir konuşma yaptı.

Konuşmaya, doğruluğun ve iyiliğin tarihi serüvenini anlatmakla başladı

Konferansın konusu “Modern dünyada şuurlu Müslüman olmak” başlığındaydı ama daha çok doğruluk, iyilik, ahlak ve sevgiden bahsetti. Sanki Türkiye gençliğinin ahlaka ve sevgiye ne kadar aç olduğunu biliyormuş gibiydi. Konuşma, doğruluğun ve iyiliğin tarihi serüvenini anlatmakla başladı. Doğruluk ve iyiliğin felsefî boyutundan bahsederek iki uç örnek verdi: Sokrat ve Nietzsche. Sokrat'a göre doğru olan şey, insanı mutlu eden şeydir. Sokrat'ın doğruluk mantığının ekseninde insanın mutluluğu vardır. Oysa bugünkü Batıyı şekillendiren Nietzsche'ye göreyse iyilik merhamet duygusunu oluşturur, güç ise mutluluğu getirir.

Kapitalizmde doğruluk ve iyilikten kasıt insanın kendisidir. Yani önemli olan kendisinin iyi olmasıdır. Kendi menfaatleri uğruna her şeyi caiz görebilen bir mantıktır. Kapitalizm egoisttir. Kapitalist Batının ahlak anlayışı bunlardan dolayı çökmüştür. Çünkü Hıristiyanlıktaki iyiyle doğruluk kavramları kapitalizme göre şekillenmiştir. Oysa biz Müslümanların kapitalist dünyadan ayrı olarak örnek aldığımız bir kaynak var, o da Kur’an’dır.

Komünizmde, kendisi için iyi olan şey insanlık için iyi ise o doğrudur. Başka bir deyişle, “toplum için faydalı ne ise o doğrudur” mantığı göze çarpar. Oysa komünizmin kapitalizmden farkı yoktur. Çünkü komünist ve Marksist yöneticilerin keselerini doldurmaları, çocuklarını en iyi yerlerde okutmaları, komünizmin kapitalizmle eşdeğer olduğunun en belirgin özelliğidir.

Müslümanlar ancak Kur'an’a endeksli yaşadıklarında ahlaklı ve mutlu bir hayat sürerler

Zeyd ŞakirKonuşmasına birçok ayet okuyarak devam eden İmam Şakir, Müslümanların hicretten sonraki Medine hayatını örnek göstererek, Ensar ve Muhacir kardeşliğindeki iyilik hareketini ayetlerle açıkladı. Konuşmasının tamamını Kur'an’a endeksli sürdüren İmam Şakir, İslam'da doğruluk ve iyiliğin, kendisinden ziyade karşısındaki kardeşinin iyi olması esasına dayandığını vurguladı. Bunun da temelinde vicdan ve sevginin yattığını söyledi.

Müslümanların Kur'an’a endeksli yaşadıklarında ahlaklı ve mutlu bir hayat süreceklerini belirterek, İslam toplumundaki yardımlaşmayı bir örnekle açıkladı. Osmanlıların çöküş döneminde bile kıtlıktan kırılan İrlanda'ya Abdülmecid'in yardım gemileri gönderdiğini söyleyerek, “hayatta başkalarını önceleme politikasını Osmanlı'da görüyoruz” dedi.

Konuşmadan sonra soru-cevap kısmına geçildi. İmam Şakir'in Amerikalı bir Müslüman olmasından dolayı sorular daha çok siyasi ağırlıklıydı. İmamın verdiği cevaplar siyasetten çok Kur'anî bir anlam taşıyordu. Sosyal olaylara değinirken de oldukça açık sözlüydü. Örneğin Irak savaşı konusunda Amerikan yönetimiyle Amerikan halkının nasıl ters düşündüğünü rakamlarla ortaya koydu.

 

Şeyda Karakoç haber verdi

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2012, 08:18
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13