Yaşar Nuri de hakkında tez yazmış

‘İstanbul’da 40 Pir’ programında Kuşadalı İbrahim Halvetî (ks) konuşuldu.

Yaşar Nuri de hakkında tez yazmış

 

Ali Toker ve Ufuk İşbaşar’ın sunumuyla ayda bir kez düzenlenen “İstanbul’da 40 Pir, Ziyaret Makamları” konferans serisinde bu ay Hz. Pir Kuşadalı İbrahim-i Halvetî konuşuldu. 14 Mart Çarşamba  gecesi  düzenlenen program, sanat yönetmeni Ufuk İşbaşar’ın sunumuyla başladı. Ziyaret makamının fotoğraflarından oluşan slayt gösteriminin ve de Ali Toker’in seslendirdiği şiir videosunun  ardından araştırmacı-yazar Ali Toker, İbrahim-i Halvetî’nin tarikat silsilesinden başlayarak, ilmî kişiliğini, şeyhlerini, halifelerini yetkin üslubuyla anlattı. Konferans  öncesinde Ali Toker’in hazırladığı İbrahim-i Halvetî Hazretlerinin hayatını konu alan bir kitap hediye edildi. Altı kişilik tasavvuf musikısi ekibinin icrası programa renk kattı.İstanbul'da 40 Pir

Dergâh yanmış, “şükür merasimden kurtulduk” demiş

Hz. Pir Kuşadalı İbrahim-i Halvetî 1774’de Aydın Çınarlı’da doğar. İlköğrenimini ailesinden alır. Babası ulemadan olan İbrahim-i Halvetî, daha sonra Fevziye Mektebinde Molla Emin’den ders alır. Tasavvuf yoluna girer, 23 sene İstanbul’da irşad vazifesinde bulunur. Daha sonra Şam’a göçer ve dervişlerini mektupla irşada devam eder. Kabri Mekke ile Medine arasında bir yer olan Rabiğ’dedir. Türbesi Vehhabiler tarafından yıkılmıştır. Bir tek Nutk-u Şerif’inden başka yazılı eseri yoktur. Buna rağmen Hanefi fıkhı ulemasındandır.

Bir gün Kuşadalı Hazretlerinin sohbeti esnasında dergâhta yangın çıkar. Hazret aldırış etmez. Birkaç defa daha gelirler, “dergâh yanıyor efendim” derler. Pek aldırış etmez. Odaya duman dolanca dinleyenleri dönüp “artık kalkalım” der. Dergâh yanar kül olurken “şükür merasimden kurtulduk” buyurur.

Ali Toker, Yaşar Nuri Öztürk’ün doktora tezi olarak hazırladığı Kuşadalı İbrahim Halvet-i’yi anlatan kitabında, Hz. Şeyh Muzaffer Özak’tan aldığı bilgilerin aynen yerleştirildiğini, Kuşadalı hakkında faydalanılabilecek bir eser olduğunu söyledi.

Buralara gelmek nefsin hazzına muhalefet etmektir

İlmin ve hakikatin konuşulduğu toplantılara gelmenin nefsin hazzına muhalefet olduğunu söyleyen Ali Toker şunu da ekledi: “Günün birinde şehre birçok büyük ağırlıkları kaldıran bir adam gelir. Dervişleri hazrete ‘gidip bakalım mı, izniniz var mı’ diye sorarlar. Kuşadalı Hazretleri, ‘Onun o ağırlığı kaldırmasında nefse haz vardır. Bu çok şaşılacak şey değildir. O adam eğer çok kuvvetliyse gelsin benim abdest ibriğimi kaldırsın’ dedi.”

Kuşadalı İbrahim HalvetiMezhepsizlik gibi bir anlayışsızlığın yanlışlığına da değinen Ali Toker, Abdulkadir Geylani Hazretlerinin, Ahmed er-Rufai Hazretlerinin ve daha bir çok arkasından gidilen, kendisine itibar edilen büyüklerin mezhep edindiğini söyledi. “Nevzuhur mezhepsizlik düşüncesinde olanlar yanlış yoldalar” dedi.

Günümüzde kitaplarla hakikate ulaşılabileceği yönünde bir anlayış gelişmekte olduğunu fakat bunun yanılgı olduğunu vurgulayan Ali Toker, Aziz Mahmud Hüdayi’nin, Hacı Bayram-ı Veli’nin, Eşrefoğlu Rumi’nin ve daha nicelerinin medreseden mezun olduktan sonra okuma yazması olmayan ümmi zatlardan hakikat bilgisini aldığını hatırlamamız gerektiğini söyledi. Fatih sertürbedarı Amiş Efendi’nin “tasavvuf kitapları okumayın, onlar sizi dalalete sevk eder” dediğini, ilmin kitaptan değil insandan öğrenildiğine vurgu yaparak konferansı nihayete erdirdi.

Programın sanat yönetmeni Ufuk İşbaşar da, “Noktasına, virgülüne dokunmadan, tetkik edilmeden, ehil olmayanlar tarafınca tasavvuf kitapları hazırlanıyor” diyerek sözlerini, “Allah Resulü (s.a.v) Hz. Ali’ye anlayışlı kulaklardan olması için dua etmesinden sonra, hiçbir şeyi unutmadığını ve kavrayışının ziyadeleştiğini, bizim de öyle olmamız için dua etmemiz gerektiğini söyledi.” diyerek noktaladı. Program İstanbul pirlerinin nutuklarından oluşan bestelenmiş ilahilerin okunmasının ardından, Ali Emiri Kültür Merkezi’nde 2 Nisan Pazartesi günü Hz. Pir Niyazi Mısri ile programa devam edileceği  anonsu ile son buldu.

 

Ahmed Sadreddin oradaydı

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2017, 12:23
YORUM EKLE

banner19

banner13