Sessiz ama etkili bir oluşum: Benötesi Psikoloji

Psikoloji eğitimi almış bir grup genç hanım, 'Benötesi Psikoloji' ile psikoloji bilimini, insanın manevi potansiyelinin farkında olarak ele alıyor. Zeynep Ekşi Özel yazdı.

Sessiz ama etkili bir oluşum: Benötesi Psikoloji

Psikoloji eğitimi almış bir grup genç hanım, Üsküdar’da sessiz ama etkili çalışmalara imza atıyor. Bu donanımlı ekip, psikoloji bilimini, insanın manevi potansiyelinin farkında olarak ele alıyor.

Benötesi Psikoloji, Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının bereket getiren atmosferinde, “bir’likteliği hatırla(t)ma” vesilesi ile kolları sıvayıp özenli fakat son derece yalın bir aşure muhabbetine davetiye çıkarmış. Davetiyede yer alan metinse manidar: “İnsan bütündür. Bütün tatlarla, bütün insanlarla, bütün renklerle… Gelin, tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Bir’likteliği hatırlayalım.”

Benötesi Psikoloji’nin Üsküdar’daki cumbalı ahşap mekânına muhabbet tazelemeye gelen, bazıları birbirini uzun zamandır tanıyan, bazıları ise bir merakın, bir samimiyetin peşinden yollara düşen katılımcıları kapıda aşure kokusu karşılıyor. Fondaki enstrümantal müzikler notalar arası dünya turuna çıkarıyor bir yandan. (Bir önceki ziyaretimizde Feyruz’dan Şeceryan’a kadar çok özel sesler eşliğinde ağırlamışlardı bizi.) Önce tanışma - halleşme faslıyla başlıyor muhabbet; sonra konu aşureden, senden, benden, bizden ve ben-ötesinden geçip insanın bir olmasına geliyor.

Bütün olmak ne demektir?

Bir’liktelik” derken ve “aşurede buluşalım” fikrini eyleme geçirirken ne kastettiklerini açıklıyor kurumun yöneticisi psikolog Sümeyra Serttürk: “Bireysel olarak da sosyal olarak da içine düştüğümüz ayrı gayrılık algısı, aslında bir arada bulunurken neyi nereye koyacağımızı, birbirimize ve kendimize aynayı nereden tutacağımızı bilememekten kaynaklanıyor. İnsanın kendinden dışarı yaptığı her yolculuk onu bütünlük, birlik deneyiminden uzaklaştırır. Bu sebeple, ihtiyacını duyduğumuz yahut kaybettiğimiz hiçbir değeri kendimizden dışarıda bulup edinemeyiz. Bütün olmak, içerdiği bütün renklerle ve tatlarla yeni bir ad ve tada dönüşmek demektir. Aşure gibi… Tek başlarına iken başka, bir araya geldiklerinde başka olan; neticede 'aşure' diye anılan yeni bir şey bu. Biz bugünü planlarken her şey kendiliğinden gelişti aslında, bir araya gelip hiçbir pragmatik veya didaktik maksat olmaksızın tatlı tatlı hoş sohbet edelim, aşurenin bize çağrıştırdığı bir’liktelik olgusunun tadına birlikte bakalım istedik. ‘Bir araya gelip oturduk ve aşure yedik’ cümlesini kurmak, aşurenin tadını ifade etmez; hikâye eder sadece.”

Katılımcıların da oradaki rengârenk atmosferden, ellerinde tuttukları şirin kâselerdeki kadim tatla buluşurkenki memnuniyetleri sözlerinden ve gözlerinden okunuyor. Hiçbir şey abartılı değil; sözün akışı, gelen-giden insan akışına eklenirken; dışarıdaki havanın serinliği ile içerideki ılık ortam bile kontrast oluşturmuyor, bütünlüyor birbirini.

Derken konu insana, benlerimize ve benötesine de uğruyor elbette. Katılımcılardan bazıları “Benötesi Psikoloji” ile ezelden aşina, kimileriyse merakını duyduğu fakat “ne idüğünü” tam da kestiremediği bu kavrama ve içeriğine dair sorular yöneltiyor Sümeyra Hanıma. Benötesi Psikoloji’nin hem akademik bir misyonla hareket eden, hem de bu yaklaşımla hizmet üreterek psikolojik danışmanlık veren ve eğitim/ atölye/ etkinlik gibi çalışmalar düzenleyen çok yönlü bir kurum olduğunu öğreniyoruz bu vesileyle.

Benötesi Psikoloji” derken…

Benötesi Psikoloji, insanın fıtrî tamlığına odaklanan ve gelişim sürecinin benlikten ben ötesine doğru seyrettiğine inanan, dinamik-analitik psikoloji ekolü. İnsanın sadece maddeye bakan somut (materyalistik) ve deneysel (ampirik) bağlamda incelenebilen yönünü dikkate almakla kalmayıp; yaratılıştan itibaren taşıdığımız hiyerarşik yapılanmaya dikkat çekerek, insanı “biyo-psiko-spiritüel” bir varlık olarak tanımlıyor. Bu şekilde “insan nedir?” sorusunun cevabını doğru, kadim, objektif bir zemine oturtmayı önceliyor.

Benötesi Psikoloji, kurumsal olarak aynı çatı altında “Benötesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim” ve “Benötesi Akademi” şeklinde birbirini tamamlayan iki başlık altında faaliyet gösteriyor. Literatürde “psikolojinin dördüncü ekolü” olarak geçen Benötesi Psikoloji’nin insana ve psikolojiye bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koymayı hedefliyor. Bu anlamda Benötesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim, bireylerin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik psikolojik danışmanlık veriyor ve eğitim/atölye çalışmaları düzenliyor. Benötesi Akademi ise akademik alanda ekole ilgi duyan, duyabilecek öğrenci ve alan profesyonellerini aktive ederek bu kadim insan tanımını gündeme getiriyor ve psikoloji alanındaki kümülatif bilgi birikimine katkı sağlıyor. (Dahasını merak edenler için web adresi: www.benotesi.com.tr)

Benötesi Etkinlik Takvimi:

'Benlik ve Düzeyleri' / Okuma Grubu: Farklı makale ve kitap bölümleri üzerinden insan, benlik, psikoloji, gelişim kavramlarının irdeleneceği 10 haftalık okuma-etkileşim grubudur.

'Birlikte Yaşama Sanatı' / Eğitim Programı: İlişkilere dair algı, tutum, beklenti; duygu, düşünce, davranış örüntülerinin irdeleneceği 10 haftalık eğitim-etkileşim grubudur.

'Öykünü Resmet' / Atölye Çalışması: Çocuklar için yapılan tek oturumluk bir aktivitedir. Doğu bilgelik öyküleri ile yazı ve resmi buluşturarak sanatsal yaratıcılığın olduğu bir atölye çalışmasıdır.

'Masalların Aynasında' / Atölye Çalışması: Masal anlatıcılığının temel metotları, beden farkındalığı, ses farkındalığı, nefes farkındalığı, mekan farkındalığı temel başlıkları altında ele alınarak yaşantısal uygulamalar üzerinden gerçekleşen atölye çalışmasıdır.

Psikodrama / Atölye Çalışması: Katılımcıların ilişkilerini ve ilişki sorunlarını, kendi dünyalarına ait algılarını ve içsel deneyimlerini spontane bir şekilde bir oyunun içinde rol alarak farkındalık düzeyine getirdiği 10 haftalık bir çalışmadır.

Psikosanat / Atölye Çalışması: Resim, ritm, kil hamuru, mandala & kolaj çalışmaları ile sanatın iyileştirici etkisini kullanarak grup dinamiği içerisinde etkileşim ve dışavuruma dayalı yapılan 4/8 haftalık tematik farkındalığa yönelik yahut gelişimsel süreç odaklı atölye çalışmasıdır.

'Öz-Keşif' / Atölye Çalışması: Benlik ve Düzeyleri okuma grubunda konuşulan teorik zeminin kendi üzerimizde uygulamalı çalışmalarla yürütüldüğü bir çalışmadır. 8'er haftalık 3 modülden oluşur.

Atıştırmalık Muhabbetler: Üniversite öğrencilerine yönelik, 2 haftada bir Perşembe günleri düzenlenen ve bir konu/tema etrafında öğrencilerin fikir alışverişinde, ufuk paylaşımında bulunduğu, hem de tanışıp kaynaştığı muhabbet etkinliği. (En yakın oturum: 5 Kasım, bir sonraki: 19 Kasım)

Benötesi Muhabbetleri: Bazen yaşantısal bazen üzerine düşünülesi konular etrafında fikir teatisi, bilgi-tecrübe-yorum alışverişi yapılan, psikoloji ve insan eksenli muhabbet etkinliği. Moderatör: Psk.Sümeyra Serttürk. (Kasım itibarıyla ayda bir düzenlenecek.)

KIŞ-2015

'Psikolojik Haritam: #kimegöreneyegöre' / Enneagram Atölyesi: Doğuştan gelen potansiyeller ve dış etkenlerle manipüle edilebilen psikolojik yapımızı ve mizaç dinamiklerimizi ele alan, 12 haftalık atölye çalışması. (Aralık-2015 başlangıçlı)

'Keşifli Seyirler' / Film Okumaları: Bir veya daha fazla filmin, insanı merkeze alan bir tema etrafında ele alındığı film okumaları. (Kış 2015 itibarıyla düzenlenecek.)

'Kadim Geleneklerde Öz'e Yolculuk' / Okuma Grubu: Bütün kadim geleneklerde ortak olarak bulunan "yolculuk" temasının hem teorik hem de hikayesel metinler üzerinden sistematik biçimde ele alınıp okumalar üzerinden; insanın dünyadaki ve her bir insan tekinin kendi içindeki yolculuğunun izleneceği okuma-etkileşim grubudur.

 

Zeynep Özel orada olmaktan memnundu

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2016, 15:30
YORUM EKLE

banner19