Peygamber hayatları birer numune-i imtisal

Mustafa Özel, Meridyen Sohbetleri’nde duanın kişinin eksikliklerini bilmesi üzerine yaptığı swot analizinin sonucu olduğunu söyledi..

Peygamber hayatları birer numune-i imtisal

 

Meridyen Sohbetleri kapsamında 30 Mart Cumartesi akşamı, Üsküdar’ın manevi ve kültürel atmosferinde kendine yer edinmiş, tarihi dokusuyla huzur veren Meridyen Derneği’nde Mustafa Özel ile Kısas-ı Enbiya konuşuldu. Yaklaşık 40 kişinin katılımıyla gerçekleşen bu sohbette, peygamber kıssalarından yöneticiler için ne gibi dersler çıkarılacağı konusu üzerinde duruldu.

Konuşmasına Kısas-ı Enbiya’nın genel olarak ne anlama geldiğini anlatan Özel, bu seminerin temel amacının tüm peygamberlerin aile, devlet ve ordu gibi herhangi bir birimin yönetiminde izlediği yolu tespit edip analizini yaparak, buradan kendi yönetim şeklimiz için dersler çıkarmak olduğunu belirtti.

Şirket yönetimlerinde ve çeşitli organizasyonlarda başarılı olmanın yollarına değinerek konuşmasına devam eden Mustafa Özel, bu minvalde şunları söyledi: “Bütün şirketler nitelikli yöneticiler yetiştirmek ve iyi yöneticilerle çalışmak ister. Nitelikli yöneticiler için uygulanan çok önemli bir analiz vardır. Buna SWOT analizi denir. Güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehlikeler kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden bir araya getirilmiştir bu analiz. Belli bir hedefe giderken tüm yanları ve tehlike ile fırsatları göz önüne alırız.”Mustafa Özel

Swot analizini uygulayan insanlardan ilki Hz. Musa (as)’dır

Mustafa Özel bir işi yönetirken, kendi güçlü ve zayıf yanlarımızı göz önüne alırken, bir yandan da karşımıza çıkabileceğini düşündüğümüz fırsatlar ve tehlikeler karşısında peygamberlerin edindiği tutumları değerlendirdi. Hz. Süleyman’ın, Hz. Davud’un ve Hz. Musa’nın insanî vazifelerini ve bununla birlikte peygamberlik misyonunu yerine getirirken nasıl yollar izlediğini anlattı.

Peygamberlerin hayatları tümüyle bizim için bir numune-i imtisaldir. Günlük hayatlarındaki tutumları dışında en küçük birim olan aile yönetiminden, en büyük birim olan devlet yönetimine kadar tüm peygamberlerin hayatlarından örnekler bulabiliriz kendimiz için. Şahsî zaaflarımızdan ötürü karşımızda doğabilecek tehlikelere karşı yönetici analizi olarak görülen swot analizini anlatırken, bunu Hz. Musa ile örneklendiren Özel şunları söyledi:

“Swot analizini uygulayan insanlardan ilki Hz. Musa (as)’dır. Tur dağında kendisine bir görev ve bir misyon yüklendi. Bir peygamberlik misyonu vardı kendisinin. Peygamberlik vazifesini iletme yolundaki ilk araç hiç şüphesiz dildir. Dil vasıtasıyla her şey aktarılabilir. Ama gelin görün ki Hz. Musa kekemedir. Kendisi burada hemen bir swot analizi yapıyor ve dua etmeye başlıyor. Onun hepimiz tarafından bilinen duası: ‘Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de beni anlasınlar.’”

Hayatımızın her aşamasında Onların hayatlarını örnek alabilmeliyiz

Mustafa ÖzelDuanın da kişinin eksikliklerini bilmesi üzerine yaptığı swot analizinin sonucu olduğunu söylüyor Mustafa Özel. Duanın yanında kişinin iyi bir yönetici olabilmesi için, her alanda kendisini geçebilecek insanları yönetebilmesinin birinci şart olduğunu düşünüyor ve asıl marifetin her alanda bizi geçebilecek insanlar ortaya çıkarmak ve bu insanları bir arada tutabilmeyi becermek olduğunu düşünüyor. Ayrıca organizasyonlarda başarılı olmanın yollarına değinen Özel, iyi bir organizasyonda farklı bakış açısına sahip olmanın öneminden bahsederek, farklı bakışların kişide kalmaması gerektiğini, kolektif bir çalışmaya dönüşmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu hususta: “Akabinde Hz. Harun’un kendisine yardımcı olması için dua ediyor. Bu da bir swot analizidir. Kendi zaafını bildiği, idrak ettiği noktada kendisi için bir yardımcı istemiş oluyor.” diye ekliyor konuşmasına.

Peygamberlerin hayatlarının, kendi hayatımızın her aşamasında uygulayabileceğimiz bir yönetim şekline sahip olduğunu öğrendiğimiz Kısas-ı Enbiya sohbetinde Mustafa Özel, son olarak bu doğrultuda Osmanlı’nın büyük bir devleti nasıl kurduğunu anlattıktan sonra konuşmasına son veriyor.

 

Hatice Sarı haber verdi

Yayın Tarihi: 18 Nisan 2013 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2013, 16:03
YORUM EKLE

banner19

banner36