“Orhan Şaik Gökyay büyük bir vatanperverdir”

Edebiyatımızın çok kıymetli üstatlarından Orhan Şaik Gökyay, vefatının 25. sene-i devriyesinde Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen bir panel ile yâd edildi. Ömer Faruk Kaygısız bizimle etkinlik notlarını paylaştı.

“Orhan Şaik Gökyay büyük bir vatanperverdir”

Moderatörlüğünü Dr. Nusret Gedik’in üstlendiği panelde, Prof. Dr. Mertol Tulum, Prof. Dr. Nesrin Karaca ve Yavuz Bülent Bakiler sunum yaptılar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın selamlama konuşmasının ardından panel başladı. Kısa bir girizgâh yapan moderatör Dr. Nusret Gedik, ilk söz hakkını Prof. Dr. Nesrin Karaca hanımefendiye verdi. Prof. Dr. Nesrin Karaca, Orhan Şaik Gökyay ile nasıl tanıştığından ve ona karşı beslemiş olduğu muhabbetin ne kadar derin olduğundan bahsederek konuşmasına başladı. Genel itibariyle kronolojik bir şekilde Orhan Şaik hocanın hayatını anlatan Prof. Karaca’nın konuşmasında en dikkat çeken nokta, Orhan Hoca’nın hemen her yerde kullandığı şu cümleler oldu: “Sormaz ki bilsin, sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun, bilse sorardı.” Orhan Şaik Hoca nezdinde Bursa’nın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtmesinin ardından, onun Bursa’da öğretmenlik yaptığını, eşi hanımefendinin Bursalı olduğunu ve herkesin bildiği “Bu Vatan Kimin?” adlı şiirini Bursa’da, Yeşil’den Heykel’e doğru yürürken yazdığını belirtti.

Prof. Dr. Nesrin Karaca konuşmasını hitâma erdirdi. Ardından moderatör Dr. Nusret Gedik; Orhan Şaik Gökyay’ın çok iyi bir münekkit olduğundan, devrinde eleştirmediği hiçbir edebiyatçının bulunmadığından ve onun en meşhur eserinin “Destursuz Bağa Girenler” adlı tenkit kitabı olduğundan bahsederek şu anekdotu aktardı: “Orhan Şaik Gökyay Hoca bir gün Hasibe Mazıoğlu hanımefendinin yanına gitmiş ve tezgâhta ne var diye sormuştur. Buna karşılık Hasibe Mazıoğlu ise hocam sayenizde hiçbir şey çalışamıyoruz diye cevap vermiştir.” Dr. Nusret Gedik Hoca bu anekdotu anlattıktan hemen sonra, Orhan Şaik hocanın sadece bir kişiyi eleştirmediğini ve bu kişinin Prof. Dr. Mertol Tulum Hoca olduğunu söyleyerek mikrofonu kendilerine bıraktı.

“Vefatıyla en çok beni garip bıraktı”

Prof. Dr. Mertol Tulum, Orhan Şaik Hoca’nın kendisinden 38 yaş büyük olduğunu belirtip; onunla arkadaş gibi olduklarını, Orhan Hoca’nın tüm kitaplarını kendisine arkadaşım hitabıyla imza atarak verdiğini söyledikten sonra konuşmasına başladı. Onun özellikle edebiyat ile ilgilenen gençlere çok yakınlık gösterdiğinin altını çizdi. Bu ülkenin ender yetiştirdiği okur-yazarlardan biri olduğunu vurguladı. Orhan Hoca’nın genellikle çok sert bir şekilde tenkit ettiğini ve bu tenkitlerinin belki de ekserisinde haksız olduğunu belirttikten sonra, onunla yaşamış oldukları münakaşalara örnekler verdi. Yapmış oldukları bir sohbet esnasında ise, Orhan Şaik Gökyay’ın eleştirilerine kimsenin cevap vermediğini de kendisinin ağzından duyduğunu dinleyicilere aktardı.

“Vefatıyla en çok beni garip bıraktı” diyen Prof. Dr. Mertol Tulum; bugün Dede Korkut hikayelerini tekrar ele aldığını, daha evvelki çalışmalara kıyasla tam 500 fark ortaya koyduğunu ve bugün bunları eleştirebilecek kimsenin bulunmadığını vurguladı. “Orhan Şaik Gökyay vefat ettikten sonra bu ülkede tenkit bitti.” diyerek, onun vefatının ardından niçin garip kaldığını ve bu durumdan çok me’yûs olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mertol Tulum, Orhan Şaik Gökyay Hoca’nın “Bu Vatan Kimin” şiirini hocanın kendi ağzından dinleme bahtiyarlığına eriştiğini belirterek konuşmalarını bitirdi.

Tüm eserleri basıma hazırlanıyor

Panelin moderatörü Dr. Nusret Gedik, Orhan Şaik Gökyay’ın tüm eserlerinin tekrar yayımlanması için editörlük yaptığını ve onun daha evvel yayımlanmamış akademik makalelerini de bir kitap haline getireceklerini müjdeledi. Mertol Hoca’nın birkaç sorusuyla bu görevi ifâ ederken, nasıl bir yöntem takip ettiğini izah etti. Bunun ardından Türkiye’de yaşayan en büyük şairlerden biri olduğunu vurgulayarak mikrofonu Yavuz Bülent Bakiler’e teslim etti.

Yavuz Bülent Bakiler, Orhan Şaik Gökyay’ın büyük bir vatanperver olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Buna rağmen, maalesef birtakım ihanetlerle karşı karşıya kaldığını üzülerek ifade etti. 1944 yılında arkadaşı Nihal Atsız’ın Orhun dergisinde, dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu’na yazmış olduğu açık mektuptan bahsederek bu mektubun içeriği hakkında bilgiler verdi. Orhan Şaik Hoca’nın arkadaşı Nihal Atsız’ı uyarmak için ona mektuplar yazdığını belirtti. “Nitekim aynı yıl yazmış olduğu açık mektuplardan dolayı Nihal Atsız tevkif edilir ve vatana ihanet suçlarından ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Bu süreç zarfında evi aranır ve evde Orhan Şaik Gökyay’ın onu uyarmış olduğu mektuplar tespit edilir. İşbu sebepten aynı suçtan o da yargılanır. Tam bir buçuk yıl hapishanede kalır.” Yavuz Bülent Bakiler bu anekdotu paylaşmasının hemen ardından onun içeride nasıl işkenceye uğrandığını da örnekler vererek betimledi. Ancak Orhan Şaik Hoca’nın bunlardan hiç bahsetmediğini belirtti. Bunun sebebini ise onun vatanına olan sevgisi olduğunu vurgulamasının ardından konuşmasını tamamladı.

Ömer Faruk Kaygısız

Yayın Tarihi: 09 Ocak 2020 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 15:43
banner25
YORUM EKLE

banner26