Muhasebeye çekilmeyi mahşere bırakma

Adapazarı’nda bir konferanstan dönüp Üsküdar’daki dersine gelmiş Emin Işık Hoca. İlerleyen yaşına rağmen bu gayreti insanın şevkini artırıyor doğrusu..

Muhasebeye çekilmeyi mahşere bırakma

 

Üsküdar’daki Balaban Tekkesi’nde Emin Işık Hocamız her çarşamba Mesnevi-i Şerif okuyor. İkinci kez gittim.

İnsanın yeniden inşâsı mefkûresini güden Mesnevi-i Şerif asırlarca bu topraklar üzerinde okunmuş, üzerinde düşünülmüş, ciltlerce şerhler yazılmış bir eser. Son zamanlarda hemen her yayınevinin yaptığı “Mesnevi’den Seçmeler” isimli derlemeler gösteriyor ki Mesnevi-i Şerif hâlâ capcanlı, yaşayan bir eser.

Adapazarı’nda bir konferanstan dönüp Üsküdar’daki dersine gelmiş Emin Işık Hoca. İlerleyen yaşına rağmen bu gayreti insanın şevkini artırıyor doğrusu. Muhabbetin neşri için memleket memleket gezmek her babayiğidin harcı değil malum.

Besmele, salâvât-ı şerîf ve Hz.Pîr Mevlânâ Celâleddin Rûmî’den başlayıp son mesnevîhan Şefik Can Dede’ye kadar Mesnevi-i Şerif’in bugünlere intikâlinde emeği geçenlere dualar edip derse başladı Emin Hoca.

Kur’ân-ı Kerîm’i bize inen bir aşk mektubu gibi okumazsak…Emin Işık, Balaban Tekkesi Mesnevi dersi

Dersin birebir aktarımı çok müşkil olduğu için, belirli kendimce önemli gördüğüm ana başlıkları not ettim. O önemli başlıklardan biri Peygamberân-ı Kirâm hazerâtının hiçbirinin filozof olmadığını, kendilerine inen üzerinde tevil yapmadıklarını, hatta tefsir dahi etmediklerini, buna misal olarak da Hz.İbrâhim’in rüyasında gördüğü üzre oğlu İsmâil’i (a.s) Allah’a kurban etmek istemesini gösterdi.

Allah’ın emirlerini, Allah’a kulluğu, O’nun emrettiği ve Peygamberleri vasıtası ile gösterdiği gibi yapmak gerektiğini söyledi sonra. Kendi aklımızla, kendi belirlediğimiz şekillerle bir emrin yerine getirilemeyeceğini ve ibadetlerin emredildiği üzre yapılmasına ancak “din” denebileceğini söyledi Emin Hoca.

Kur’ân-ı Kerîm’in asırlar evvel Arabistan yarımadasında bir yere inmediğini, halen insanların kalbine inmeye devam ettiğini söyleyen Emin Işık, “Kur’ân-ı Kerîm’i bize inen bir aşk mektubu gibi okumazsak onu anlamamız mümkün olmaz” dedi.

Peygamberlerin insanlar için Allah’ın bir ihsanı olduğunu, Peygamber Efendimiz’in de bizler için Hakk’ın bir lûtfu olduğuna değindikten sonra, Allah’ın bize ihsanını Muhammed Mustafa s.a.s ile ulaştırdığını, bunun ikrâmı ve ihsânı ikiye katladığını söyledi.

Muhasebeye çekilmeyi mahşere bırakma

Evliyaullah’ın dini muhabbetle yaşamayı öğrettiğini ve bu metodun diğerlerine göre çok daha etkili olduğunu ve geleceğe miras bırakabilen zihniyetin böyle muhabbetli bir zihniyet olduğunu, bize kalan Süleymaniye ve Sultanahmed Camileri gibi büyük eserlerle bu muhabbetin imbikten geçirilerek medeniyet inşâ ettiğini vurguladı. Bu sebeble bizlere kendimiz dışında bir örnek olmadığını, kendi özümüze dönüp değerlerimize sahip çıkarak bu medeniyeti yeniden diriltebileceğimize değindi.

Emin Işık, Balaban Tekkesi Mesnevi dersiİyi, kâmil bir Müslüman olmak isteyenin kendini yokuşa hazırlaması gerektiğini, yükselmek ve terakkî etmek için gayret kemerini kuşanmak gerektiğini, aksi takdirde yerimizde sayacağımızı hatırlattı Emin Hoca.

Büyük insanların başkaları için acı çeken insanlar olduğunu, buna en iyi örneğin evliyaullah hazerâtı olduğunu söyledi. “Evliyaullah ümmet-i Muhammed’i evlatları bilir. Derde düşen dertlilere bir anne gibi acır, onlar için üzülür” dedi.

Allah yoluna verilen hiçbir şeyin ziyan olmayacağını, bir verene bin verileceğini, fakat bunun karşılığını hemen burada beklemenin doğru olmadığını, hesap yapmadan ihlasla gayret etmek gerektiğini söyledi.

Dünya isteyenlerin akıllarını, maneviyat isteyenlerin kalblerini çalıştırmaları gerektiğine, ahirette hesap günü ise gerekli olanın kalb-i selîm olduğuna işaret etti Emin Hoca. Muhasebeye çekilmeyi mahşere bırakmamayı, kişinin her an Allah’ın huzurunda olduğunu hatırlamaya çalışmasını, namaz ve diğer ibâdetlerin gayesinin bunu sağlamak olduğuna değindi.

İnsanın içinde bulunduğu an itibarı ile ne yapması gerekiyorsa onu yapması gerektiğini, içinde bulunduğu anı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini söyledi Emin Işık. Nefs için en zor şeyin tûl-i emelden (boş hayal) azad olmak olduğunu vurguladı.

Dersi bitirip el-Fatiha dediği halde koltuğumdan kalkmak istemedim. Güzel mevzuları güzel ağızlardan dinlemek güzel olmak için daha teşvik edici oluyor.

 

Ahmed Sadreddin haber verdi

Yayın Tarihi: 06 Aralık 2012 Perşembe 13:29 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2017, 12:20
banner25
YORUM EKLE

banner26