Mevdudi Barnabas İncili için neler diyor?

Barnabas İncili’nin ne olduğuna dair hafızalarda yer alan bilgiler genel olarak yüzeyseldir. Mevdudi neler diyor Barnabas İncil'i için?

Mevdudi Barnabas İncili için neler diyor?


Barnabas İncili’nin ne olduğuna dair hafızalarda yer alan bilgiler genel olarak yüzeyseldir. Barnabas bir kişi. Yazdığı eser de Barnabas İncili olarak geçiyor. Yani Barnabas “ne” değil “kim” sorusunun muhatabıyken, güzel bir amaç uğruna kaleme aldığı eser de Barnabas İncili olarak adlandırılagelmiş.

Öğretileri tevhid esaslı

Müslümanların sadece bir peygamberi yoktur, onlar peygamberlerin tümüne iman ederler. (Bakara sûresi 177. ayet) Her birinin getirdiği mesaj “tevhid” eksenli olup, yeryüzünde “fenalık ve azgınlık” hususunda haddi aşanlara uyarı niteliği taşır. Hz. İsa da bu mesajı getirmek üzere gönderilen peygamberlerden biri. Öğretileri az önce de belirttiğimiz gibi “tevhid” esaslı elbette.Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı

Mevdudi’nin Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı kitabının Pınar Yayınları tarafından 1985’te yapılan baskısını okurken birkaç bölümün Hz. İsa’ya ve getirdiği mesajlara ayrıldığını gördüm. Mevdudi özellikle bu konunun (Hz. İsa, davası, mücadelesi ve mesajları) üzerinde durmuş zirâ Hz. İsa’nın getirdiğiyle Hz. Muhammed’in getirdiğinin “öz”de farklı olmadığını okuyucuya kavratmaya çalışmış.

Hz. İsa’nın hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinmek için elimizdeki -Kur’an dışında- sahih kaynaklar sınırlı. Bu sınırlı kaynakların içerisinde Katolik Kilisesi’nin meşru saydığı dört incil de var (“sahih”liği ayrıca değerlendirilmeli). Hatırlatılması gerekir ki bu dört incil yeniden yazılmış 300 civarında incil arasından seçilmiş. Kilise’nin bir de yok saydığı eserler var. Bu eserlerden bir tanesi “muhtevâsı şüpheli” gerekçesiyle (içeriği şüpheli denilerek) dikkate alınmayan Barnabas İncili. Hıristiyanlar bu kitabı saklamaya olağanüstü gayret göstermişler ve bu nedenle asırlarca gözlerden uzak kalan bir kitap olmuş Barnabas İncili.

Mevdudi’nin verdiği bilgiler ışığında öğreniyoruz ki 16. asırda “Latince tercümesinin nâdir bir nüshası Papa Sixtus’un kütüphanesinde” bulunuyor ve fakat buna el sürme izni o zamanlar verilmiyor. Nüsha bir süre rafta duruyor yalnızca. 2 asır sonra, yani 18. asırda, John Toland isimli bir şahısın eline geçiyor. Daha sonra çeşitli ellerden geçerek Viyana İmparatorluk Kütüphanesi’ne ulaşıyor ve 1907’de İngilizce çevirisi neşrediliyor.

Kitabı kaleme alan Barnabas Kıbrıslı bir Yahudi ailesine mensup. Mevdudi’nin belirttiğine göre ismi Kitab-ı Mukaddes’in ‘Ameller Bölümü’nde sık sık geçmekte. Hıristiyanlığın yayılması hususunda büyük yardımları olan Barnabas Hz. İsa’nın taraftarlarına yapılan yardımlar konusunda da fazlaca emek vermiş biri.

“Hıristiyanlar Barnabas’tan mahrum kalmışlardır”

Barnabas İncili neşredilince Hıristiyan dünyasında bir telaş başlıyor. Telaşın nedeni az önce bahsedilen içerik (tevhit) elbette. Barnabas hemen “itibar edilmeyen” kitaplar listesinin başına geçiriliyor. Bu süreç sonrası plânlı bir şekilde kaldırılıyor tabii eser. Mevdudi İngilizce tercümesinin fotokopisini okuma fırsatını bulmuş ve kitabında şunları söylüyor ilk olarak Barnabas İncili’ne dair: “Barnabas İncili’nin tümünü dikkatle okudum. Bence bu İncil Hıristiyanlar için büyük bir nimettir ve sadece taassup ve inatçılıkları yüzünden böyle bir eserden mahrum kalmışlardır.”

Hıristiyanlık tarihinde Barnabas İncili’nin adı nerede geçse belirli çevrelerce sürekli karalanmış. Bazı Hıristiyan din adamları bu incilin “bir Müslümanın hayal gücü” olduğunu bile söylemiş. Bunun geçersizliği Mevdudi tarafından gereken şekliyle birkaç maddede ispatlanıyor kitapta. En önemlisi ise Hz. Muhammed’in doğumundan 75 yıl önce Barnabas İncili’nden söz ediliyor olması onun bir Müslüman tarafından (müslümandan kasıt, Hz. Muhammed’in ümmetine mensup olunması) yazıldığı iddiasını çürütmekte.

Kilise tarafından kabul edilen 4 incilden hiçbiri Hz. İsa’nın sahabeleri yahut havârileri tarafından kaleme alınmamış, bu hatırlatmayla başlıyor Mevdudi Barnabas İncili hakkında temel bilgileri verdiği kısımda. Bunun yanında Barnabas İncili’ni kaleme alan kişi (Barnabas) Hz. Mesih’in 12 havârisinden biri olduğunu söylüyor ve baştan sonra kadar “Mesih” ile beraber olduğunu belirtiyor. Bu önemli. Devamında “gözlerimle gördüğüm olaylar ve kulaklarımla duyduğum sözleri bu kitapta yazıyorum” diyerek Barnabas İncili’ni kaleme alırken ne kadar hassas olduğunu açıklıyor. Ayrıca kitabı çeşitli dedikodulara son vermek amacıyla gerçekleri açıkça ortaya koymak için Hz. İsa’dan yaşarken aldığı emirle yazdığını söylüyor. Barnabas kitabı kaleme alış sebebini şeytanın hilelerine uyarak Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu ilan edenleri ıslah etmek olarak belirtiyor.

Diğer inciller gibi değil Barnabas İncili

Mevdudi’nin söylediğine göre dört incildeki olaylar arası kopukluk bu incilde yok. Hz. İsa’nın dinî telkinleri de yine daha ayrıntılı, açık ve etkin bir biçimde kaydedilmiş. “Tevhid ile ilgili nasihatler”, “şirkin reddi”, “Allah’ın sıfatları”, “ibadetin ruhu” ve “güzel ahlâk” ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Hz. İsa’nın kişiliğinin ve öğretilerinin diğer dört incile nispeten daha net bir şekilde yer aldığı Barnabas İncili’nde diğer İncillerdeki “çeşitli söz ve filer arasındaki tezât” da mevcut değil.

Mevdudi, Barnabas’ın kaleme aldığı bu eseri çeşitli açılardan değerlendiriyor. Özellikle az önce belirtilen hususlarda (tezât ve kopukluk) diğer incillerle kıyas yapması önemli. Barnabas İncili’nde yer alan Hz. İsa hayatının doğruluğundan bahsederken bunun bir “nebî”nin hayatından farklı olmadığını söylüyor meselâ. Bütün peygamberleri ve kitaplarını tasdik ediyor ve “Peygamber olmaksızın Hakk’ı tanımanın bir yolu olmadığını” söylüyor Barnabas’ın anlattığı Hz. İsa, tıpkı bizim iman ettiğimiz hak peygamberin söyledikleri, hiçbir fark yok. Yine Barnabas’ta geçen kayıtlara göre İsa Peygamber’in anlattığı ahiret, kıyamet, cennet ve cehennem ile ilgili telkinler Kur’an-ı Kerim’de anlatıların hemen hemen aynısı.

Haberde bahsini ettiğimiz, Barnabas’a karşı olanların mensup olduğu, kendi tahayyül ettikleri şekilde oluşturdukları “Hıristiyanlık” nedir, bu da önemli bir husus. Rasim Özdenören bunu Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı kitabında çok güzel tanımlıyor: “Ancak Hıristiyanlık derken anladığımız şey, Hz. İsa yoluyla gelen hak din İsevilik değil, Avrupalının ne yapıp edip bozmayı başardığı, menşei ilahî olmayıp insana dayanan, uydurma kitapları, düzmece tanrısıyla insanı kâh putlaştıran, kâh Allah’ın oğlu yapan günümüz batı dünyasının dinidir.” Anlaşılması gereken şey, “öz”de verilen mücadelenin aynı olduğu: tevhid hakikati ve batılın mücadelesi.

Barnabas İncili hakkında kitapta yer alanlar kısaca böyle. Birçok bilgi mevcut çeşitli kaynaklarda bu Barnabas İncili hakkında. Fakat ben özelikle Mevdudi gibi önemli bir alimin dilinden Barnabas’ı ve eserini tanıyalım istedim. Belki bu sayede “hak din” kavramı daha net bir şekilde zihinlerde yerini bulur ve Allah’ın yeryüzüne gönderdiği “tevhid” eksenli mesajın savunucularının sürdürdüğü mücadele somut bir şekilde ve farklı bir bakış açısıyla algılanır.

 

Esad Eseoğlu Mevdudi’den okudu da haber verdi

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2012, 00:50
banner12
YORUM EKLE
YORUMLAR
sabri
sabri - 2 yıl Önce

barnabas incili 4 incilden derlenmis bir 15. yy eseri olduguna dair ciddi bulgular var. Bunlarla ilgili birkac hristiyan kaynakli akademik elestiri okumustum.ilaveten barnabas incilinin kurana aykiri kisimlari da bulunduguna dair ek bilgiler var.sahsi olarak barnabas incili beni de cok etkilemis ama sonunda dogru olanin Kuran olmasindan yola cikarak barnabas incilinin de uydurma bir eser olduguna kani oldum.bulabilirsem barnabas ile ilgili akademik elestirileri paylasmaya calisirim.

banner19

banner13