Kürt açılımı, nasıl, niçin?

Gençlik Derneği'nin düzenlediği Genç Söyleşilere, bu hafta Rıdvan Kaya konuk oldu. Haksöz dergisi yazarı Kaya'nın söyleşisinin başlığı Kürt Açılımı'ydı.

Kürt açılımı, nasıl, niçin?

Gençlik Derneği’nin düzenlediği Genç Söyleşilere, bu hafta Rıdvan Kaya konuk oldu. Haksöz dergisi yazarı Kaya’nın söyleşisinin başlığı Kürt Açılımı’ydı. Devlet politikası ve halkın algısı arasında Kürt açılımının nasıl algılandığını irdeleyen Kaya önce sorunun tarihine kısaca değindi. Kaya’nın konuşmasından notlar aldık.

Rıdvan KayaEşkıyalık Sorunu ne kadar doğru?

Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece bir eşkıyalık sorunu olarak algılanan Kürt sorununun, devletin resmi politikasınca tamamen basite indirgenen ve baskıyla müdahale edilen bir sorun olarak görülüyordu.

1960’larla birlikte yükselişe geçen sol hareket, sorunun Doğu’nun az gelişmişliğinden dolayı ortaya çıktığını söyledi. Bu elbette devletin Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki tespitinden daha ileri bir tespittir.

1980’lerden sonraysa artık giderek büyüyen ve gelişen Kürt kimliği siyaseti en son sorunun tanımını daha net olarak ortaya koydurttu. Artık 2005’de devletin de soruna yaklaşımı netleşti: Toplumun en azından bir kesiminin farklı bir kimlik talebi vardı.

Rıdvan KayaTürkiye Avrupa ile Bir Değildi

Tarihsel olarak bakıldığında Milliyetçilik Avrupa’da birleştirici bir rol oynamıştır. Derebeyinin, şehir devletlerinin tebaalarını daha üst bir çıtada birleştiren ulus devletler modelinin ideolojisi milliyetçiliktir. Osmanlı ise farklı etnik ve dini tebaaların bir arada yaşadığı bir devletti. Burada ise milliyetçilik önce gayri Müslim tebaadan başlayarak birleşik tebaayı ayırmıştır. Bu yüzden milliyetçilik ilk başta önlenmesi gereken bir şey olarak görülür. Fakat Osmanlının son döneminden Cumhuriyete geçen süreçte modernizm Türk yönetici sınıfının da Avrupa modelini kabul etmesine ve artık daha fazla kopma olmaması için milliyetçiliğe sarılmasına sebep olmuştur. Bu sefer tek kimlikli başka dilleri yasaklayan bir model Türkiye’de de evla görülür.

 Gelinen Nokta

Resmi ideoloji ve statüko bugün milliyetçiliğin yani hakim unsur milliyetçiliğin Türk milliyetçiliğinin birleştirici bir yanı olduğunu savunamıyor savunamaz. Her türlü demagoji ve bu milliyetçiliğin emperyalizme karşı gerekli bir aygıt olduğuna inanmak mümkün değildir. Kürt kimliğini sahiplenenler açısından bakıldığında sorunun demokrasi sorunu olarak tanımlanması da artık adilane görülmüyor. Çünkü sorunun merkezinde toplumun belli bir kesiminin kendini Kürt kimliği ile tanımlamak istemesi yatmaktadır.

 

Yasin Şafak bildirdi.

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2009 Pazartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2009, 11:05
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Müzeyyen
Müzeyyen - 11 yıl Önce

Rıdvan Kaya önemli konulara değindi gerçekten de. Güzel bir sunumdu.
Teşekkür ediyorum kendisine.

banner26