İnegöl'ün manevi mimarı Kasım Efendi'yi anlattı

Ali Toker, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 'İnegöl'ün Manevi Mimarları: Kasım Efendi' başlıklı söyleşide konuştu. Metin Erol notlarını aktarıyor.

İnegöl'ün manevi mimarı Kasım Efendi'yi anlattı

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 'İnegöl'ün Manevi Mimarları: Kasım Efendi' başlıklı söyleşide araştırmacı-yazar Ali Toker konuştu. Ali Toker, Kasım Efendi’nin hayatını, eserlerini, yetiştirdiği talebeleri ve bu yolda yapmış olduğu çetin mücadeleyi güzel bir sunum ile İnegöl halkına aktardı. Kasım Efendi Hazretleri adına bestelenmiş ilahilerin de eşlik ettiği söyleşi, dinleyenler için unutulmaz bir muhabbet oldu.

Ali Toker, muhabbetine, “Kasım Efendi Hazretleri İnegöl için, Konya'daki Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi, Kırşehir'de Hacı Bektaşi Veli Hazretleri gibi, Bursa'da Emir Sultan Hazretleri gibi bir zâttır.” sözleriyle başladı. Bu haseple İnegöl’ün manevi mimarı olan Kasım Efendi Hazretleri’nin İnegöl halkı için önemi bir kere daha hatırlatıldı.

Kasım Efendi Hazretleri hem seyyid hem de şerif

Kasım Efendi Hazretleri’nin hayatına geçmeden evvel Allah velilerinin önemine dikkat çeken Ali Toker, Kur’ân-ı Kerîm’den aktardığı âyet ile Allah velilerinin mahiyetine dikkatleri çekti. Konuşması boyunca samimi, içten ve farklı bir üslupla dinleyenlerin gönüllerine hitap eden Ali Toker:, “Allah Azîmüşşân: 'Biz dağları yeryüzüne mıh olarak çaktık. Yeryüzü sakin kalsın diye...' buyurmuşlardır. Buradaki dağlardan kasıt, Allah'ın velileridir.” diyerek dinleyenlere başka pencereler açtı. Bu pencerelerden Allah velilerinin vasıflarını, yaşamlarını ve farklılıklarına dikkatleri çeken Ali Toker, konuşmasına Kasım Efendi Hazretleri’ne odaklanarak devam etti.

Bir kuş sebepsiz uçmaz. Kuşun muhakkak konacağı bir yer vardır.” sözleriyle, velilerin yeryüzüne dağılışını ve Kasım Efendi Hazretleri'nin de kuş misali İnegöl'e konmasının hikmetlerini arz etti.

Kasım Efendi Hazretleri'nin şeceresine değinen Ali Toker, Kasım Efendi Hazretleri'nin hem seyyid hem de şerif olduğunu belirtti. “Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin soyuna dayanan şeceresi, anne tarafından seyit baba tarafından şerif olduğunu gösteriyor bizlere. Şeceresini ilk fırsatta türbe-i şeriflerine ulaştırmayı arzu ediyoruz.” sözleriyle Kasım Efendi Hazretleri’nin şeceresi hakkında önemli noktalara değinen Ali Toker, bunun yanısıra Kasım Efendi türbesindeki ihmallere de değindi. Türbelerin bakımlarının yapılması konusunda hassas olunmasına dikkat çekti. Kasım Efendi Hazretleri'nin ‘Cevahür'ül Ahbar’ eseri dışında, İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 1200 beyitlik bir divanından haber veren Ali Toker, bilinenlerin dışında bildirdikleriyle dinleyicileri şaşırttı.

Her şehrin manevi bir mimarı var

Konuşmasında İstanbul’un da manevi mimarlarına değinen Toker, İstanbul’da bulunan zevat-ı kiram hakkında da bilgiler sundu dinleyenlere: “Bakınız İstanbul’un manevi mimarları, Fatih Sultan Mehmet Han’dan sonra Efendimiz (s.a.v.)’e fetih ile gelen zâtlar. Fetihten evvel de var, mesela Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Tarih ile sabit bir hikayesi vardır Hazret’in. Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası II. Murat Han, İstanbul’u zaptetmek istediği zaman, 'Sultan’m bize acaba İstanbul’un fethi nasip olur mu' diye sorduğunda Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, dervişi olan ve o esnada huzurunda bulunan Akşemseddin Hazretleri’ni işaret ederek, 'Bize nasip olmaz ama bu köse ile kundaktaki yavruya nasip olur' diyor. Bu açıdan bakılınca Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de İstanbul’un manevi mimarlarından oluyor. Yine bu minvalde baktığımızda II. Murat Han ile ilgili menkıbeler var. Bestelenmiş şiirleri var. Biyografisi, o biyografide yine Şeyh Ebu’l Vefa Hazretleri’ni fethe katılan İstanbul büyükleri olarak anıyor. Keza manevi mimar olarak Akşemseddin Hazretleri ve sair zevat-ı kiram. Cemâleddîn-i Halvetî Hazretleri, Sünbül Efendi Hazretleri, Merkez Efendi Hazretleri ve her padişah zamanında bu padişaha huzur hocalığı yapmış olan büyük zâtlar… Hepsi İstanbul’un manevi mimarlarıdır. Bunun gibi daha birçok farklı ilimizin sahipleri, o illerin manevi mimarları vardır. Şu anda bulunduğumuz İnegöl’ün de manevi mimarı Kasım Efendi Hazretleridir. Ancak bu nevi mevzuları pek kimseler anlatmaz.”

Kitaplardan okuyamayacağımız yahut araştırıp bulamayacağımız bilgilerle dinleyicileri aydınlatan Ali Toker, velilerin meşhurları olduğu gibi gizlilerinin de olduğu vurguladı konuşmasında. Kasım Efendi Hazretleri’nin gizli velilerden olduğunu aktaran Toker, “Allah velilerinin arasında makam isnad etmek büyük cehalettir. Onun için Evliyaullah arasındaki makamatın, etrafında bulunan kalabalıkla değerlendirilmemesi lazım.” diyerek Evliyaullah arasında kıyaslama ve karşılaştırma yapmaya kalkmanın bir cehalet olduğunun altını çizdi. Bununla beraber bu nevi mevzularda yapılan genel yanlışlıklara da dikkat çekti.

Konuşmasını, velileri yâd etmenin, ziyaret etmenin önemine vurgu yaparak bitiren Ali Toker, “Kasım Efendi Hazretleri müstakil bir zat olmayıp, önem arz eder. Evliyaullah ziyaret edilmelidir. Kasım Efendi Hazretleri de bulunduğu bu beldede layıkıyla yâd edilmesi İnegöl halkı için şeref kaynağıdır.” diyerek söyleşisini tamamladı.

 

Metin Erol haber verdi

Yayın Tarihi: 22 Nisan 2015 Çarşamba 12:19 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2015, 12:19
YORUM EKLE

banner19

banner36