İletişim mi kurmalıyız, ilişki mi?

19 Ekim Cuma gecesi Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nde Cuma Meclisi’ne Ali Saydam konuk oldu. Saydam iletişim üzerine dikkat çekici bir sunum yaptı. Ahmet Serin’in etkinlik haberi.

İletişim mi kurmalıyız, ilişki mi?

İletişim çağında yaşıyoruz. Ve işin aslı, iletişime de fazlasıyla ihtiyaç duyuyoruz.

İletişim araçlarının çeşitliliği, söylendiği ya da öngörüldüğü gibi iletişimi artırmadı. Artırmamak ne kelime, körleştirdi ilişkileri. Sahici ilişkileri yok etti bunlar. İnsanların arasındaki o görünmeyen ama insanı insan yapan vefa, hürmet, diğergâmlık bağlarını köreltti. Belki de onarılamayacak şekilde tahrip etti.

Çağımızın insanı olarak sahici hukukumuz bulunan insanlara karşı en temel insanlık görevlerimizi iletişim araçlarıyla yapar olduk. Bunları yaparken de bir dosta sahip olmanın sıcaklığını umursamadık. Kendimize artık bunun böyle olması gerektiğine dair tuhaf ve anlamsız bahaneler ürettik.

Kısacası, insana ve insanlığa dair sahici olan ne varsa yıktık onları. Geride, hüzünle baktığımız insani davranışların külleri ve bir yığın hatıra kaldı.

İletişim nedir sahi?

Bir yandan da şunu sormalı belki de: Üzerinde çokça durduğumuz, hakkında durmadan konuştuğumuz bu iletişim nedir?

Konu, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin de gündemindeydi. 19 Ekim Cuma gecesi Vakfın Cuma Meclisi’ne konuk olan Ali Saydam, iletişim konulu sohbetinde, uzmanı olduğu konuyu anlaşılabilir bir dilde anlattı konuklara.

Ali Saydam’ın dikkat çektiği ilk husus, iletişimin devletler ve devletlerin politikasını belirleyen kurumlar için ne kadar önemli olduğuydu. Tortularına hala şahit olduğumuz Cemal Kaşıkçı olayını Türkiye’nin iyi bir iletişim stratejisiyle yürüttüğüne dikkat çeken Ali Saydam, ABD’nin bu konudaki yaklaşımını “Bren Ferren diye biri var, ilginç ve önemli biri. Ferren’in asıl işi Walt Disney’in Yaratıcı Bölüm Başkanlığı”dır. Ama Pentagon ve CİA da Ferren’den danışman olarak yararlanmaktadır. Biliyoruz ki Hollywood filmlerinin bazılarının arkasında Pentagon gibi, CİA gibi ABD’nin önemli kurumları vardır ve o kurumlar tüm dünyada algı oluşturmak için belli bir bütçe ayırır. Bu konuda ne yapacaklarını da nasıl yapacaklarını da sektörün içindeki kişilere danışarak ve gerektiğinde onları yönlendirerek yaparlar. Bu konuda Türkiye iyi bir yerde değil maalesef. TSK ve MİT’le ilgili olumlu algıya katkı sağlayacak filmler, diziler olmalı. Bu konu daha fazla ihmal edilmemeli.” sözleriyle açıkladı.

Liderlerin özellikleri nelerdir?

Yine Bren Ferren’in merkezde olduğu bir olayı da şöyle anlattı Ali Saydam: “Bren Ferren, ABD ordusunda kimlerin lider olduğuna dair bir araştırma yapar. Bu araştırmada bir diyagram kullanır. Bu diyagram sonucunda ABD ordusunda lider olarak öne çıkan kişilerin kişilik özelliklerinde ortak nokta olarak bunların ‘zeki ama tembel’ oldukları ortaya çıkar. Aslında bu şaşılacak bir şey de değildir. Çünkü başkalarını çalıştırma becerisine sahip olanlar, zeki insanlardır. Başkalarını çalıştıranların da fiilen çalışmalarına gerek yoktur. Onlara düşen, sistemi kurmaktır. Sistem kurmak derken bunu yabana atmayın. Sistem, sandığınızdan daha önemlidir.”

Sohbetine ilgi çekici örneklerle devam eden Ali Saydam, sistem kurmanın önemini Türkiye örneği üzerinden “Türk toplumu sistem kurma becerisine sahip bir toplumdur. Bunun kanıtları da yakın tarihinde var. Türkiye’nin 1994, 2001, 2008 yıllarında ve en son da 13 Ağustos 2018 tarihinde maruz kaldığı ekonomik krizler, kalıcı hasar alınmadan atlatılmıştır. Şu son 13 Ağustos ekonomik saldırısını hiç yabana atmayın. Türkiye’nin karşılaştığı en yıkıcı saldırılardan biridir o. Türkiye, bu saldırılarla yıkılmadı. Bunun sebebi, kurduğu sistemdir. Bu sistem, bu tip yıkıcı saldırılara maruz kalındığında, toplumsal dinamikleri harekete geçirmeye dayalı bir sistemdir. 15 Temmuz’da bunu gördük, 13 Ağustos saldırısını da hala yaşıyoruz. Ama bilin ki başka devletleri yıkacak olan bu saldırılar, toplumumuzun zekâsına ve kurduğu sisteme mağlup olmaktadır.” sözleriyle açıkladı.

İletişim mi, ilişki mi?

Ali Saydam, ilgi çekici sohbetinde ilginç bir detaya da dikkat çekti. İnsanların bazı insanlarla ve varlıklarla ilişki, bazı insanlarla ve varlıklarla ise iletişim kurduklarını söyledi. İnsanların kurdukları şeyin ilişki mi iletişim mi olduğunu anlamak için insanların tutum ve davranışlarına bakmak gerektiğini söyleyen Ali Saydam, konuyla ilgili olarak “İnsan, varlıklarla iletişim ve ilişki kurabilir. İlişki kurmak dediğimiz şey, aslında duygularla ilgilidir. Bir varlıkla ilişki kurmanın temel sebebi, haz duygusunu elde etmektir. Bu, en baskın duygudur. Diğer duygu ise fayda duygusudur. Yani insanın haz almak veya fayda elde etmek için geliştirdiği tutumlara ilişki diyoruz biz. İletişim bundan daha farklı bir şeydir. İletişim dediğimiz şeyde en baskın istek, ‘değiştirip dönüştürme’ isteğidir. Biz ancak değiştirmeyi istediğimiz kişilerle iletişim kurarız. Bu iletişimin sağlıklı olması ve ileride umduğumuz değişimin gerçekleşmesi için de muhatabımıza ‘güven’meli ve onu ‘ikna’ edebilecek kanalları kullanabilmeliyiz. Bu amaca yönelik olmayan tutumlara iletişim demek mümkün değildir.” açıklamasını yaptı dinleyicilere.

Dengeli bir toplum muyuz?

Toplumların akıl, zekâ ve değerler sacayağı üzerine kurulduğunu söyleyen Ali Saydam, bu özelliklerin tek başlarına yeterli olmadığını, aynı zamanda bu üçünün dengede olması gerektiğini ve Türk toplumunun bu anlamda nerede durduğunu dair düşüncelerini de “Hem insanlar hem de toplumlar akıl, zekâ ve değerler üzerine kuruludur. Bu üçü dengede olmalıdır. Bu dengeyi kuramayan toplumlar sarsılır ve yıkıcı saldırılarda kalıcı hasarlar alır, kısa zamanda kendisini toparlayamaz. Türkiye’ye bakarsak eğer Türkiye’nin bu değerlere dengeli bir şekilde sahip olduğunu söyleyebiliriz. Toplumumuzu iyi tanıyan Toynbee, Türkiye’nin kendisine kurulan tuzaklardan bir şekilde sıyrılmasına atıfta bulunarak Türkiye’nin bu değerlere dengeli bir şekilde sahip olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade gerçekten doğrudur. Bu dengeyi koruduğumuz sürece saldırıları atlattığımız gibi, gelişip güçlenmeye de devam ederiz. Son yıllarımız buna örnektir. ” sözleriyle anlatarak sohbetine son verdi.

Ahmet Serin

Yayın Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 14:48
YORUM EKLE

banner19

banner36