Domuz Gribi Aşısında neler var?

Domuz Gribi aşısı ile yatıp kalkıyoruz. Başbakanın "Aşı olmayacağım" çıkışının arkaplanında olduğu tahmin edilen Sade Hayat Derneği'nin raporunu yayınlıyoruz

Domuz Gribi Aşısında neler var?

AŞI HAKKINDAKİ  GERÇEKLER 

      (Zorunlu tutulan veya kullanılması için baskı  oluşturulan aşılar hakkında) 

      Ağustos 2009'da İngiltere ve Fransa'da Domuz Gribi aşısı, hayvanlardan sonra az sayıda insan üzerinde, ABD'de ise 2 bin kişinin üzerinde denenmiştir. Ancak sonuçlar en fazla 2 aylık verilerle sınırlıdır. 

      Büyük ihtimalle, domuz gribi aşısı Türkiye’de  aşıyı  satan firmanın kendi personeli vasıtasıyla uygulanacaktır. Böylece Faz-1 deneyi Türkiye'de 28 milyon kişi üzerinde yapılmış olacaktır. Önceden hiçbir olumlu verisi olmayan, tehlikesi büyük olan bir aşının 6-36 aylık bebeklere, çocuklara, sağlık çalışanlarına ve savunma mensuplarına uygulanması bugüne kadar Türkiye'nin göreceği en büyük tehlike olabilir.

Aşılar Zararlı  mı? 

       Grip aşıları dahil tüm aşıların, aşılanan kişiyi ömür boyu etkileyecek derin zararları vardır. Yeni üretilen bir aşının yan etkilerine yönelik araştırmalar kısa vadeli sonuçlar verir. Dolayısıyla yan etkilerinin 2-10 yıl sonra ortaya çıkabileceği gözardı edilmektedir. Çocuklarımıza yapılacak bir aşı eğer kısırlığa yol açıyorsa, bu, 15-20 yıl sonra çok acı bir şekilde anlaşılacaktır. AIDS virüsü çocuk felci aşılamasından 10-12 yıl sonra, otizm 2-4 yıl sonra, kas-kemik ve bağ dokusu hastalıkları 4-6 yıl sonra; sinir sistemi hastalıkları 2-10 yıl sonra ve Guillain-Barre sendromu hemen veya birkaç yıl sonra ortaya çıkmıştı. Aşının yan etkileri aşıdan hemen sonra ortaya çıkmayabilir. Aşının sebep olacağı bir hastalık 20-30 ve hatta 50 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir.

      Her ilacın kutusunda hangi maddeleri içerdiğine dair bir prospektüs bulundurma zorunluluğu vardır. Fakat uygulanan bir aşı partiler halinde gönderilmekte ve tek bir prospektüs taşımaktadır. Dolayısıyla hastanın prospektüsü inceleme imkanı yoktur. 

 

8685Grip aşılarının Bilinen İçeriği 

      1-Alüminyum hydroxide, alüminyum fosfat, amonyum sülfat, amphotericin B

      2-Domuz dokuları, At kanı, Tavşan beyni, Köpek böbreği, Maymun böbreği.

      3-Civciv embriosu, Tavuk-Kaz yumurtası, Sığır serumu, Betapropiolacton

      4-Doğmamış sığır serumu, Formaldehyde, Formalin jelatin, Köpekbalığı karaciğeri yağı.

      5-İnsan fetusu ( Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen ad)

      6-Maymun böbrek hücreleri

      7-Yıkanmış Koyun kanı

      8- Monosodyum Glukomat

      9- Polioksidonyum (Sentetik proteinler ve nano materyaller içerir. Bunlar gende değişiklik yaptığı gibi fenotipte de değişmeler yapmaktadır)

      10- İnsan spermi

      11- Etilen gliserol (antifriz)

      12- Antibiyotikler

      13- Skualen 

        Tüm aşılarda etki arttırıcı ve koruyucu olarak kullanılan maddeler bellidir ve hemen hemen aynıdır. Çoğunun özellikleri araştırılmamıştır ve etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu maddelerin deride kabarcıklar, beyin zarı iltihabı, kan yapısında bozulma, sinir iltihabı gibi rahatsızlıklara sebep olduğu tespit edilmiştir.

      İmmünolojist Hugh Fudenburg'un ifade ettiğine göre son 10 yılda art arda 5 grip aşısı olan kişilerin alzheimer olma ihtimalleri 10 kat artıyor. Bunun sebebi ise kullanılan aluminyum ve civadır. (thimerosal)

      Formaldehid kanserojen olma özelliğinden dolayı mobilya üretiminde bile yasaklanmıştır.

      Thimoresal, çocuklarda konsantrasyon problemi, öğrenme zorluğu, konuşma bozukluğu, havale, epilepsi, hiperaktivite, sürekli ve yüksek sesle ağlama ve daha bilinmeyen bir çok probleme yol açmaktadır.

      Alüminyum hidroksit kas ve kemik gelişimi bozuklukları ve felçlere sebep olabilir.

      Skualen, Körfez Savaşı sırasında Amerikan askerlerine verilen şarbon ilaçlarında mevcuttu ve ALS gibi  immün sistemi tahrip eden çok ağır hastalıklara yol açtığı tespit edilmiştir.

      Dr. J. f. Graetz aşının yanetkileri nedeniyle hastalananların hemen hemen hepsinde farklı derecede beyin tahribatı olduğunu tespit etmiştir.

      Aşılar ve içerdiği katkılar sebebiyle ölümle sonlanabilen şiddetli alerji, tansiyonda ani düşme, ateş, havale, eklem iltihabı, kas ağrıları, deri döküntüleri, lenf bezlerinde büyüme, kronik yorgunluk, kronik baş ağrıları, bütün vücut kıllarında dökülme, kapanmayan yaralar, hafıza kaybı, sara nöbetleri, felç, kansızlık, ruhsal ve sinirsel problemler, nefes darlığı, kronik ishal, gece terlemesi ve daha pek çok rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.

 

Aşı Denen Şey Korur mu? 

      Dr. G. Buckwald'a göre: Herhangi bir aşının (domuz gribi aşısı da dahil) hastalıklara karşı koruyucu olduğunu ispat eden herhangi bir veri yoktur. Yani hiçbir aşı korumaz. Aksine her aşı bağışıklık sistemine karşı açılan bir savaş, büyük hastalıklara hatta ölüme açılan bir kapıdır. 

 

Peki Bu Israrın Sebebi Ne? 

      Tüm bunlar karşısında neden aşılama üzerinde bu kadar ısrar edilmektedir sorusu akla geliyor.  

      Günümüzde bütün aşıların üretiminde genetik klonlama ve rekombinant DNA teknolojisi kullanılmaktadır. Kullanılacak DNA parçası, maymun ve domuz da dahil olmak üzere herhangi bir organizmadan alınabilir. DNA parçasında genleri manipüle edilir ve bu şekilde rekombine edilmiş DNA parçası aşılarda kullanılır. Aşılardaki  Rekombinant DNA insan DNA’sına 'sıçramakta’ ve kalıcı olarak yerleşmekte, özelliklerini değiştirmekte ve bozmaktadır.  

      Ayrıca aşı üretiminde, tavuk embriyosu, tavşan beyin hücresi, maymun böbrek hücresi, buzağı ve domuz doku hücresi kullanılmakta ve bu dokuların hücre ve proteinleri aşının içeriğinde kalmaktadır. Bu doku kalıntıları çeşitli virüsler ve kanser hücreleri taşıyabilir. Bu şekilde kanser ve benzeri ağır hastalıklar aşılar vasıtasıyla yayılabilir. 

 

aşıMaymunlaşmak ve Domuzlaşmak!  

      Aşı, enjeksiyon, ağız, burun, vajina mukozası veya genetiği degiştirilmiş  besinler yolu ile hücre çekirdeğine ulaşmakta, yumurta ve sperm hücreleri dahil hücre genomuna yerleşmektedir. Tavuk, buzağı, tavşan, maymun ve domuz DNA’sı aşı ile kalıcı olarak insan genomuna karışmaktadır. Bu demektir ki insan, tavuklaşacak, sığırlaşacak,  tavşanlaşacak, maymunlaşacak veya domuzlaşacak ve gelecek nesilde bu hayvanların fiziksel ve ruhsal özellikleri gibi fenotipik değişiklikler görünür hale gelecektir. Kur-an'ı Kerim'de Maide Suresi 60. ayette bu durum şu şekilde bildirilmiştir: 

   De ki: “Allah katında cezası  bundan daha kötü olanları  size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” 

      Yakın zamanda domuz endometrimundan (rahim iç zarı) insanda kullanılabilecek özellikte kök hücre elde edildi. Bu, ilaç üreticileri için çok sevindirici bir buluştu. Çünkü ilaç üretimindeki zorluklar ve maliyetler bir anda ortadan kalkmış oluyordu. Domuz rahmini kürtaj ederek hemen hemen bedava, istendiği kadar kök hücre elde edilebilir.  

      Ancak kök hücrenin hedef  hücrelere nasıl aktarılacağı araştırma konusuydu. Öyle görünüyor ki en kolay ve en etkili yol bulunmuştur: Domuz gribi aşısı burun mukozası yoluyla, yani hipofize giden en kısa yol ile verilmektedir. Hipofiz, bütün iç salgı bezlerini yöneten, bütün hormonların üretiminde ve hormonlar vasıtasıyla bütün süreçlerde rol alan en önemli salgı bezidir. Bu yolla fenotipik değişimler çok kısa zamanda gerçekleşmektedir. 

 

Genetik Yapıyı  Değiştirmek... Ne Demek? 

      Bu komplo teorisi gibi görünebilirdi. Ancak modern tıpta ve biyoteknolojide “Bugün hastalıkları ve belirtilerini ilaçlarla tedavi etmek yerine hastaların Genetik Yapısının Değiştirilmesi ya da eksik olan genin verilmesi tercih edilir” temel prensibine karşı her teori zayıf kalır.

       Halbuki Kur'an-ı Kerim'de sadece aşılarda bulunan Genetik Müdahalelere değil  genetik yapının değiştirilmesine dair her türlü müdahaleye karşı Nisa suresi 118 ve 119. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır:  

   “Allah o şeytana lânet etti ve o da, “Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım” dedi. Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.” 

 

 Hastalık  Üreten de İlaç Üreten de Aynı 

      İlaç  şirketleri, 20. yüzyılda keşfettikleri “Hasta olanlara zaten ilaç satılıyor. Yeni hedef kitlemiz hasta olmayanlar” prensibi ile 'koruyucu hekimlik' adı altında sağlıklı bireylere aşı, biyolojik aktif maddeler ve vitaminler satıyor. İlginç olan şu ki, her ilaç firması sadece ilaç değil, GM tohumlar, tarım ilaçları, aromalar ve katkı maddeleri de üretiyor. Yani hastalık üreten maddeler de “tedavi” için sunulan maddeler de aynı şirketler tarafından üretiliyor. Ancak daha ilginci şu ki, milyarlarca insan şifa umuduyla hastalık üreticilerinden “ilaç” satın almaya devam ediyor. 

      İçeriğinde domuz hücrelerinin bulunması fıkhi olarak aşının durumunu ortaya koymaktadır. Fakat bazı din adamları 'zaruret' halini ileri sürerek, henüz ortaya çıkmamış, hatta belki hiçbir zaman da oluşmayacak bir salgını ‘zaruret’ kabul etmektedir. Hatta bu zaruret halini belirlemede Dünya Sağlık Örgütü gibi İslam dışı otoritelerin, İslam kaynaklı olmayan görüşlerini temel almaktadır.

 

Korunmak İçin Ne Yapmalı? 

      Prof. Dr. A. Rasim Küçükusta aşı hakkında şöyle diyor: “Domuz gribi ağır bir hastalık değildir. Belirtileri diğer grip türlerine göre daha hafiftir. Hastaların ateş düşene kadar evde istirahat etmeleri yeterlidir. Hastalık kendiliğinden geçer” 

      Ayrıca hastaların, iştahı gelene kadar yemek yememesi, bol miktarda limon suyu, greyfurt suyu içmesi, sarımsak ve soğan yemesi daha kısa zamanda iyileşmelerini sağlar. 

Meyve SuyuAşıların  Etkili Olma İhtimali Var mı? 

      Bugüne kadar 863 tür grip virüsü belirlenmiştir. Bu 863 türden sadece 3 zincire karşı aşı geliştirilmiştir. İlaç şirketleri tarafından her yıl bu 863 türden biri için aşı geliştirildiği ve bu aşının da o türe karşı ortalama olarak %30 oranında koruma sağlayabileceği biliniyor. Ancak bu yıl 863 grip türünden hangisinin aktif olacağını doğal olarak kimse bilemiyor. Üstelik her sene başında tesadüfen seçilen türün, aşı üretildikten sonra mutasyon geçirmiş olma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla aşı büyük ihtimalle hiçbir olumlu etki göstermeyecektir. Çünkü bu durumda aşı tamamen başka bir virüse karşı üretilmiş olacaktır.  

Bu durum çok komik olabilirdi, trajik olmasaydı. Öyle görünüyor ki birisi insanlarla açıkça alay ediyor. 

      Ünlü Amerikalı çocuk doktoru Henry Bieler’e göre “Aşıların hastalıklar üzerinde hiçbir olumlu etkisi yoktur çünkü hastalıkların asıl sebebi mikroplar değildir. Hastalıkların  sebebi toxemia (vücutta toksik madde toplanması) ve toxemia’nın hücre düzeyinde sebep olduğu bozulma ile mikropların çoğalması ve aktifleşmesine uygun ortam oluşmasıdır.” Toxemia’nın sebepleri arasında ise işlenmiş et ürünlerini, pastörize sütü, gıda katkı maddelerini, aşıları, ilaç ve deterjan tüketimini, tarım ilaçlarını sayabiliriz. 

      Dr. G. Buchwald 40 yılı aşan araştırmaları sonunda aşının bir faydası olmadığını ama pek çok zararı olduğunu tespit etmiştir. O şöyle diyor: “Aşı korumaz, Aşı yardım etmez, Aşı tahrip eder.”

Dünya, Aşılara Karşı Mesafeli 

      2 Kasım 2000’de Amerikalı Doktorlar ve Cerrahlar Birliği (AAPS) St. Louis’deki 57. toplantılarında çocuk aşılarının zorunlu olmasının kaldırılması için oy birliği ile karar aldı. Bu karara bir tane bile hayır diyen çıkmadı. 

      ABD Kongresi üyesi Dr. Ron Paul'un ifade ettiği üzere “1997'de geliştirilen Domuz Gribi aşısından ölenlerin sayısı 25, gripten ölenlerin sayısı sadece 1 idi.” 

      İngiltere’deki doktorlar  şu anda ciddi bir korku içindeler. Tahminlerine göre bugün kullanılan grip aşısı Amerika’da 1976 yılında yaşanan grip salgınında kullanılan  aşının analogudur (eşi). 

Aşılar Birçok Derin Hastalığa Sebep Oluyor 

1976’da Amerika’da kullanılan grip aşısının sonuçları:

  • Aşıdan ölenlerin sayısı gripten ölenlerin sayısından daha fazlaydı.
  • 500  kişide Guillain-Barre sendromu tesbit edildi.
  • Guillain-Barre sendromuna yakalanma  riski  8 kat arttı.
  • Grip aşısının Guillain-Barre sendromuna sebep oldugu ispat edildikten 10 gün sonra aşılama durduruldu.
  • Amerikan hükümeti tazminatlar için milyonlarca dolar ödemek zorunda kaldı.

 

Aşıların sebep olduğu  belirtilen bazı rahatsızlıklar şöyledir:

Çocuk Felci Aşısı: AIDS’e

Tetanos: Beyin iltihabı’na

Hepatit B: Multiple Skleroz’a (MS)

Kızamık: Kalın bağırsak iltihabı, Beyin iltihabı’na

Kabakulak: Şeker hastalığı, Kramplı  hastalıklar, Nörölöjik hastalıklar’a 

Karma Aşılar: Ani çocuk ölümleri’ne

Grip Aşısı:  Guillain-Barre sendrom’una, genetik ve fenotipik değişimlere sebep olmaktadır 

 

Düşünün ve Karar Verin 

      Kendinize ve ailenize yaptırılacak her aşı için geniş bilgi toplayın. İçindekileri ve etkilerini öğrenin. Aşı olup olmamak konusunda SADECE SİZ karar verebilirsiniz. Unutmayın; aşıların sonuçları karşısından TEK SORUMLU SİZ OLACAKSINIZ. 

      Ne ilaç üreticileri, ne doktorlar, ne de devlet birimleri aşı ile oluşacak zararlar karşısında sorumluluk kabul etmezler. 
 

Sade Hayat Derneği 

Kaynakça

//www.thenewamerican.com/index.php/usnews/health-care/1813

//www.falseflagflu.com/pdf/Fliers/SwineFLuVaccineFactSheet.pdf

Dr. Brenda Wehrman,"Get a Clue to the Swine Flu”

//www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri6.htm

www.novaccine.com

//drtenpenny.com/default.aspx

//www.habervaktim.com/yazar/18374/bu_iste_bir_domuzluk_var_mi.htm

//www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=257127

//www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf

//vactruth.com/2009/09/11/ingredients-found-in-spermicides-cleaners-and-cosmetics-along-with-thimerosal-and-squalene-present-in-experimental-h1n1-vaccine/

Gary Matsumoto, Vaccine A: The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers, Why GI's are the First Victims

//www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM182242.pdf

//www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM182404.pdf

//www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leaked-letter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html

//www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/08/22/AR2009082202337.html?hpid=topnews&sid=ST2009082300274 
 
 

Diğer linkler

//www.scribd.com/doc/19638768/Vaccine-Trial-Paperwork

//www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=25725

//www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=25743

//www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=25761

//www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=25771

//www.iyibilgi.com/artikel.php?artikel_id=25790

//www.impfschutzverband.de

//www.groma.ch/news/Impfungen.htm

//www.impfschaden.info

//www.impfkritik.de

//www.groma.ch/news/sechsfachimpfung.htm

//www.bag.admin.ch/infekt/d/sars.htm

//www.impf-report.de/index-alle.php

//www.aegis.ch/neu/index.htm

//www.impf-report.de/index-alle.php

//www.thedoctorwithin.com

//www.forcedvaccination.com

//www.taap.info

//www.korenpublications.com

//www.myholistic.com

//www.impf-report.de/index-alle.php 

Yayın Tarihi: 04 Kasım 2009 Çarşamba 00:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2010, 18:52
banner25
YORUM EKLE
YORUMLAR
fikri bilici
fikri bilici - 11 yıl Önce

aşılar ve hastalıklar hakkında yazdıklarınız güzel ve bilgi verici.
ancak biraz düşünülünce modern tıbba güvenmeyin doktorlar ve yaptıkları iğneler sizi hasta eder gibi bir anlam çıkıyor.
iyileşmek için modern tıbbın alternatifi varmıdır yokmudur.
cahil insanlar için doktorun söylediği ile hakimin söyledeği kanun gibidir.
allah sonumuz hayr etsin.

esra tom
esra tom - 11 yıl Önce

hastalıktan korunmanın en etkin yolu aşı olmak diyen de doktor olmayın aman ölürsünüz diyen de doktor.kime nasıl inanacağız?

dr. esra
dr. esra - 11 yıl Önce

bu yazılanlar, aşının iddaa ettiğiniz zararlarından daha çok zarar veriyor bu topluma. kaynaklarınız,linkleriniz arasında bilimsel hiç bir site yoktur. hapsi kulaktan kulağa yayılan, asılsız bilgilerle doldurulan siteler. çok büyük bir ihtimalle bu yazıyı hazırlayanlar arasında da bırakın doktoru, herhengi bir sağlık personeli bile yoktur. aşı olanların/olacakların hiç biri akılsız veya cahil değildir, çoğunluğu ne yaptığını yapılanları yargılayacak güce sahiptir.aşı yaptırılmalıdır.

banner26