Beyazıt kitap fuarında neler çok satıyor?

Fuar kapanmadan sizler için sorduk; fuarda hangi eserleriniz ilgi görüyor, hangi eserlerin kıymetinin yeterince bilinmediğini düşünüyorsunuz.

Beyazıt kitap fuarında neler çok satıyor?

 

31. Beyazıt Kitap Fuarı’nda, fuar kapanmadan istifade edebilmeniz için belli başlı yayınevleriyle konuştuk. Hangi eserleri yakın dönemde basmışlar, hangi eserler ilgi görüyor ve hangileri okuyucu tarafından keşfedilmeyi bekliyor?Beyazıt Kitap Fuarı

Mana yayınları- Latif Kınataş

Şebusteri’nin Hermenötik, Kur’an ve Sünnet, Hamdi Tayfur’un Cemaat Diktatölerinin Psikanalizi ve Akletme Üzerine, Şankıti’nin Haçlı Savaşları’nın Etkisi Altında Sünni- Şii İlişkileri yeni çıkan eserlerimizden. Ayrıca Casim Sultan’ın kitaplarını "İslâm Toplumunun Yeniden Doğuşu" serisi altında basıyoruz. Bunun ilk 3 kitabını bastık.

Mevdudi’nin kızı Hamira Mevdudi’nin eseri Babam Mevdudi, Turan Kışlakçı’nın Arap Baharı, Atasoy Müftüoğlu’nun Zamanın Sınavından Geçmek, Doğunun Romantik Olmayan Yüzü, Kur’an’a Giriş eserlerine ilgi yoğun. Salyangoz’a ilgi çok fazla ama baskısı tükendiği için veremiyoruz.

İman ve Özgürlük ile Resmi Dinî Söylemin Eleştirisi- Şebusteri, Semerkant’ta Ölüm, Muhammet romanı, Demokratik Hilafete Doğru, Kadın ile Laiklik ve Sivil Toplum- Gannuşi, Casim Sultan’ın eserleri de önemli.

Beyazıt Kitap Fuarıİşaret Yayınları- Haris Yardımcı

Nevzat Yalçıntaş’ın Hatırat’ı, Almanya Türkleriyle ilgili 2 kitabımız, Yaşar Soyalan’ın kitapları okuyucuyla buluştu bu dönem. Ve muhtasar Elmalı’nın mealinin yeni basımını yaptık, 200 sayfa ilaveyle.

Daha çok Kur’an Mesajı ve Ali Şeriati satılıyor.

Sözlük serisinin keşfedilmesini bekliyoruz. Onların kendi alanında orijinal olduğu kanısındayız.

 

Pınar Yayınları- Orhan ÇiçekBeyazıt Kitap Fuarı

Somali ve Suriye ile alâkalı çalışmalarımız yeni dönemde okuyucuyla buluştu. Kürşat Atalar’ın makaleleri yeniden yayımlandı. Abdurrahman Arslan’ın Sabra Davet Eden Hakikat kitabı fuar için 2. baskısı yapıldı. İzutsu’nun Kur’an’da Tanrı ve İnsan yeniden tercüme edildi ve hazırlandı.

Roger Garaudy’nin ve Adem Özköse’nin kitapları ilgi görüyor. Abdullah Yıldız’ın kitapları ile Seyyid Kutup, Mevdudi, İbn- i Teymiye’nin eserleri okuyucularımız tarafından alınıyor. Celalettin Vatandaş da ilgi görüyor.

"Kur’an Kitaplığı" serisi çıkardık, 15 kitaptan oluşan. Onun biraz daha rağbet görmesini bekliyoruz.

Beyazıt Kitap Fuarıİz Yayıncılık- Yusuf Ay

Zengin bir yaz oldu bizim açımızdan. Hayrettin Karaman’ın İş ve Ticaret İlmihali ve İslâmî Hareket Öncüleri beklenen kitaplarıydı. Sadık Albayrak’tan Yiğit Düştüğü Yerden Kalkar, Ali Ayten’den Tanrıya Sığınmak, Yümni Sezen’den Sosyolojiden İdeolojiye, Bozkırlı Abdullah Fevzi Efendinin Risaleler’i okuyucuyla buluştu ve ayrıca Osmanlı- Alman İlişkileri Golç Paşa’nın Hatırâtı beklenen bir kitaptı. Din Dili mi Din Oyunu mu isimli eserimiz de bu dönemde okuyucuyla buluştu. Şah Veliyullah Dehlevî’nin Hüccetüllahil Beliğa eseri, baskısı olmayan kitaplardandı; o da yeni basıldı.

Özellikle Rasim Özdenören’in ve Hayrettin Karaman’ın eserlerine ilgi var. Sait Halim Paşa’nın Buhranlarımız ve Son Eserleri’ne büyük ilgi var. İşrak Felsefesi iyi satıyor. İbn-i Arabi ve tek öğrencisi Sadreddin Konevî’nin eserleri de ilgi görüyor. Cihan Aktaş, Ömer Faruk Dönmez ve Hasan Aycın'ın kitapları, Ali Köse’nin Enteller Aleykümselam Der mi kitabı da ilgi gören eserlerimizden.

Felsefenin Arka Merdiveni’ne ilgi bekliyorduk. İnsan-ı Kamil, Abdulkerim El- Cîlî’nin eserine ilgi bekliyorduk yine. Şu sıralar Hasan Aycın’ın çizgi albümlerinin de keşfedilmesini diliyoruz.

Ekin Yayınları- Murat AyarBeyazıt Kitap Fuarı

Brynjar Lia’nın Müslüman Kardeşlerin Doğuşu, Hamza Türkmen’in Gelecek Tasavvurumuz ve Ortadoğu İntifadası, Rıdvan Kaya’nın Despotizmin Son Baharı, Mustafa Siel’in Tevhit ve Şirk’i, Fevzi Zülaloğlu’nun Kur’an’da İnsan ve Ali Değirmenci’nin Vahyin Şahitliği ve Toplumsal Değişim kitapları yeni çıktı diyebiliriz. Uzun süredir baskısı olmayan Nebevî Sünnet kitabı 5. baskıyı yaptı.

Müslüman Kardeşlerin Doğuşu, Gelecek Tasavvurumuz ve Ortadoğu İntifadası , Hülya Şekerci’nin Mü’min Kadın kitabı ve Kürt Sorunu ve Müslümanlar kitapları çok fazla ilgi görüyor. Fevzi Zülaloğlu’nun Temel Kaynağımız Kur’an eseri de kaynak bir kitap ve ilgi görüyor. Yine Fevzi Zülaloğlu’nun Yolumuzu Aydınlatan Kur’anî Kavramlar eseri ilgi görüyor.

Özgür- der kitaplığından çıkan 2 kitap var: Kur’an Neslinin İnşa Sorumluluğu ve Küresel Sistem ve Kavramlar. Bu iki kitaptan 1.’si Seyyid Kutup’la alâkalı bir sempozyumdan. Bu eserlerin daha fazla ilgi görmesini bekliyoruz.

Beyazıt Kitap FuarıBeyan Yayınları- Mehmet Tevfik Ekiz

İlk olarak bir tefsirden bahsetmem lazım. Sait Şimşek’in tefsiri çıktı, bir dirayet tefsiri ve 5 cilt. Türkiye’de uzun zamandan beri bu anlamda bir tefsir çıkmadığı için ayrıca bir öneme sahip. Hüseyin Alan’ın Siyerin Gölgesinde 1 & Hz. Peygamber Öncesi Mekke ve Arabistan kitabı da okuyucuyla buluştu. Bu serinin 2. ve 3. kitapları da okuyucuyla buluşacak yakında. Tek parti döneminin Türkiye’de yaptığı fena icraatleri anlatan Eşref Edip’in Kara Kitap’ı da oldukça önemli. Fahrettin Gün’ün aşk ve ölüm üzerine denemelerinden oluşmuş fikrî yazılarını ihtiva eden Aşk ve Ölüm kitabı da son çıkanlardan. İhsan Süreyya Sırma’nın Emevîler’den sonra ortaya İslâm Devleti’ni ve devletlerini konu edindiği Ah Endülüs kitabını da söylememiz gerekiyor. Ayrıca İhsan hocanın çabasıyla yayınevimizce çıkan Sylviane A. Diouf’un Allah’ın Kulları &Amerika Kıtasında Köleleştirilmiş Afrikalı Müslümanlar kitabı da ilgi gören eserlerimizden. Beyan Yayınları genelde te’lif eser çıkarıyor fakat bu eserin farklı olduğu kanısında olan İhsan Süreyya Sırma’nın özel isteğiyle okurlarımız için tercüme ettik. Hüseyin Kerim Ece’nin, Hz. Süleyman’ın hayatını anlattığı kitabının da yeni baskısı yapıldı. Okay Tiryakioğlu, bizim açtığımız bir öykü yarışmasında "Karanlığın Çağrısı" isimli eseriyle 1. olmuş bir arkadaşımızdı. Onun Gölgeler ve Bin Yılların Gecesi kitapları yayınlanmıştı. Baskıları tükenmişti bu kitapların, okuyucudan talep gelince tekrar bastık ve okuyucuyla buluştu bu eserler.

İhsan Süreyya Sırma aşağı yukarı her gün burada okurlarla buluşuyor. İlaveten kendi var olan çevresi hasebiyle kitapları ilgi görüyor. Ama onun dışında rahmetli Cahit Zarifoğlu’nun kitapları en fazla ilgi gören yazarlarımız arasında. Özellikle şiirleri, Yaşamak, Bir Değirmendir Bu Dünya ve Zengin Hayaller Peşinde çokça alınıp, sorulup soruşturulan kitaplarından. Cahit Zarifoğlu’nun bütün kitaplarını topluca almak isteyen çokça okura şahit oluyoruz. Okuyucu sayısı her yıl artıyor Zarifoğlu’nun. Bu anlamda Mavera hareketini başlatan Yavuz Selim Güneş kardeşimize ve arkadaşlarına bu anlamda teşekkür ediyorum. İnsanın gönlünü ferahlatıyorlar gerçekten. Ayrıca Abdurrahman Arslan’ın, kendisiyle yapılmış röportajların yer aldığı Nehri Geçerken kitabı da ilgi görüyor, ki kendisinin diğer yayınevlerindeki eserleri de takip ediliyor.

Asr-ı Saadette İslam, İslam’In Temel Kavramları, Tefsirde İsrailiyat keşfedilmeyi bekleyen eserlerden. Sait Şimşek’in tefsirine de çok fazla ilgi bekliyordum ben, fakat fazla ilgi görmedi.

Dergâh Yayınları- İbrahim Hakkı ÖzkalBeyazıt Kitap Fuarı

Mustafa Kutlu’nun Anadolu Yakası okuyucuyla buluştu. İstanbul’da Bir Ramazan- Cenap Şahabettin’in eseri Abdullah Uçman tarafından tekrar hazırlandı bizde, yeni baskısı yapıldı ve ramazana özel hazırlanan bu kitap İstanbul Kitapları serisinin de ilk kitabı oldu. Sezai Coşkun’un Kemal Tahir’le alâkalı olan doktora tezi kitaplaştı. Birkaç ay önce Cenap Şahabettin’in şiirleri çıktı. Daha yakın bir zamanda, Sömürgeciliğin Dünya Modeli ve Copernicusçu İlk Bildirim eserleri de okuyucuyla buluştu. Fatih Şeker’in bu sene çıkan bir kitabı var: Türk Düşünce Tarihi Açısından Kutadgu Bilig. Modernleşme Devrinde İlmiye de standımızda yer alıyor.

Fuarda en fazla Mustafa Kutlu ilgi görüyor. Nurettin Topçu, Ahmet Hamdi Tanpınar, İsmail Kara ve Mustafa Kara da ilgi görüyor.

Beyazıt Kitap Fuarı"Batı’nın Gözüyle Türkler" serisinin okuyucu tarafından keşfedilemediğini, fakat keşfedilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Diriliş Yayınları

Yeni başlayan okurlar daha ziyade Diriliş Neslinin Amentüsü’nü alıyorlar.

Yitik Cennet, Ruhun Dirilişi, Diriliş Muştusu, İslam’ın Dirilişi giden eserlerden. Şiirlerinden Gün Doğmadan satılıyor. Genelde bir ilgi var yani, “şu gitmiyor” diyebileceğimiz bir eser yok.

Beyazıt Kitap Fuarı

Beka Yayınları

2 ciltlik Çağdaş İnançlar Düşünceler ve Defne Bayrak’ın kaleminden çıkan Usame, bu dönem okuyucularımızla buluştu. Abdullah Azzam’ın Tevbe Suresi Tefsiri ve Hasan Karakaya’nın Fıkıh Usulü kitapları da yeni baskısını yaparak okuyucularımızla buluştu.

Kaynak eserlerin, tefsirlerin, hadis kitaplarının daha fazla ilgi görmesini bekliyoruz. Meselâ bir İbn- i Kesir bizce daha da fazla ilgi görmeyi hak ediyor.

Beyazıt Kitap Fuarıİnsan Yayınları- Yunis İpek

Kerim Hakiki’nin Aşıkların İbadeti, Adonis’in Sufizm ve Sürrealizm, William Chittick’ten S. Hüseyin Nasr’ın Temel Düşünceleri, Schuon’dan Kalp Gözü, Necmettin Şahinler’den Ne’yi Arıyorsan O’sun Sen, Tek Başına Bir Ümmet, Dilimiz Susmadan ve İnsan ve İç Denetim kitapları bu dönem okuyucuyla buluştu.

Genel olarak tüm eserler ilgi görse de, Necmettin Şahinler’in kitapları biraz daha sıklıkla gidiyor.

Beyazıt Kitap Fuarı

Düşün Yayıncılık

Yakın zamanda Mustafa İslamoğlu’nun birkaç eseri buluştu: Kur’an’a Göre Esma-i Hüsna, Kelime Meali, Hasan el- Basrî’nin Kader Risalesi üzerine yaptığı çalışma. Ve Berceste Ayetler kitabı birkaç günlük. Erdemli Toplumun İnşası ve Mutezile’de Eylem Teorisi de yeni yazarların kitaplarından.

Mustafa İslamoğlu eserleri tercih ediliyor genelde. Üç Muhammed, Yürek Devleti, Yürek Fethi gibi eserleri hâlâ satılmakta. Mustafa İslamoğlu’nun meali ve Esma-i Hüsna eserleri de ilgi görmekte.

Beyazıt Kitap FuarıRıhle Kitap- Ömer Şerif Turan

Ebubekir Sifil’in İstikamet Yazıları- 1 çıktı. Sana Dinden Sorarlar’ın, Nuzül-i İsa’nın, Kur’an’ı Nasıl Anlamalıyız ve Hz. Ömer kitaplarının yeni baskıları geldi.

Rıhle’de dergi özellikle çok ilgi görüyor. Onun dışında Sana Dinden Sorarlar kitabı var ilgi gören. Ebubekir Hoca’nın doktora tezi, Hz. Ömer kitabına ilgi yoğun.

 

Beyazıt Kitap Fuarı

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları- Salih Şen

Sünnete Uymanın Önündeki Engeller, Sünnete Bağlılık, Tefsirde Metodolojik Sorunlar, Duygu Eğitimi, İstanbul Halveti Tekkeleri, Güzel Ahlâk ve İnsan İlişkileri yakında dönemde okuyucularımızla buluşan eserlerimizden.

Özellikle bilgisayara yazımı Kur’an’lara ilgi büyük. Yine Arapça dil bilgisi kitapları ve tefsir- hadis- fıkıh usulü kitaplarına ilgi gösteriyor okuyucularımız.

 

Beyazıt Kitap FuarıÖtüken Neşriyat- Aydın Altunay

Galip Erdem’in kitaplarını bastık (Suçlamalar 1- 2, Ülkücünün Çilesi). Müdürümüz Erol Kılınç’ın Damla Damla Yaşadıklarımız çıktı. Necati Gültepe’nin Munzurdaki Zorbaz’ı yine bu dönem okuyucuyla buluştu. Ayrıca fuarda çıkan bir eserimiz var: Sadettin Ökten’in Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı.

Bizim stantlarımızda tarihî romanlara ve akademik araştırma kitaplarına ilgi fazla.

Metin Savaş kitaplarını ön plana çıkarmak istiyoruz.

 

Esad Eseoğlu Beyazıt kitap fuarından aktardı

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2012, 16:48
banner25
YORUM EKLE

banner19

banner13